Illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

I forbindelse med Stopp islamiseringen av Norges (SIAN) lovlige demonstrasjon på Østre torg i Hamar sist lørdag, gjorde Innlandet politidistrikt en fremragende jobb.

SIAN har nå gjentatte ganger holdt sine demonstrasjoner og appeller rundt omkring i Kongeriket Norge. Nærmest samtlige av disse markeringer har blitt stoppet av politiet før SIAN fikk ferdigformidlet sitt budskap, grunnet svært aggressive og voldelige episoder mot SIAN sine medlemmer, og ikke minst overfor norsk politi.

Politiet har selv uttrykt at de så seg nødt til å avvikle flere av disse lovlige tilstelningene på grunn av fare for liv og helse. Da er det virkelig ille hva våre demokratiske rettigheter og spilleregler angår.

annonse

Flere av SIAN sine egne deltakere ble fysisk skadet, uten at norsk politi maktet å forhindre dette. I Oslo «rømte» rett og slett politiet ut av sentrum, mens hovedsakelig muslimsk ungdom regelrett angrep politiet fysisk, og utsatte deres biler med slag og spark.

Lørdag 12. september hadde Innlandet politidistrikt gitt tillatelse til at SIAN kunne holde en appell på Østre torg i Hamar.

Stålkontroll
Stedlig politi hadde i forkant både planlagt og forberedt seg godt – meget godt!

På bakgrunn av tidligere negative voldsepisoder og etterretningsinformasjon, var det selvfølgelig forventet at det i Hamar ville bli bråk, ordensforstyrrelser og voldelige opptrinn fra flere av motdemonstrantene.

Politiet hadde satt opp en indre og ytre sperring for å holde motdemonstrantene og SIANs egen gruppe adskilt. Den indre fysiske sperringen var genial. Tunge betongklosser var festet fast til de «franske gjerdene», og det var derfor ikke mulig for de mest aggressive å løfte opp hindringene og forsere disse.

Foto: Resett

I tillegg, hadde politiet avstengt hele torget med en ytre avsperring, som fungerte som en sjekk og kontrollpost.

Alle som ønsket tilgang til området ble visitert, og skannet med en metalldetektor. Vesker og ryggsekker ble også nøye gjennomsøkt. Dermed ble det vanskelig å få med seg inn for eksempel tomater, egg og andre mer alvorlige farlige harde gjenstander, stikkvåpen og eventuelt skytevåpen som kunne kastes og/eller brukes mot SIAN og/eller politiet.

Uniformert politi patruljerte hele tiden mellom ytre og indre sperringer der motdemonstrantene befant seg. Det viste seg å være svært effektivt og forebyggende.

Med en gang «massen», som i all hovedsak besto av muslimsk ungdom, begynte å bli aggressive verbalt samt rive og slite i de oppsatte gjerdene, ble de omgående irettesatt, justert, kalibrert, parkert og stabilisert av uredde voksne polititjenestemenn.

annonse

Fra en observasjonspost i høyden, tok stedlig politi bilder og video av samtlige personer som befant seg på Østre torg i Hamar denne ettermiddagen.

Les også: Statsstøttet demonisering: Klassekampen snakker åpenlyst om «de egentlige fiendene»

Ifølge Innlandet politidistrikt, ble tre personer bortvist fra stedet grunnet (frykt?) for ordensforstyrrelser.

Litt heldig var nok Innlandet politidistrikt relatert til været, i og med at det pøsregnet de ca. 40 minuttene før SIAN startet sin appell kl. 1300. Dernest var det kun ca. 150 motdemonstranter da arrangementet startet.

Foto: Resett

Resett har via politikilde fått opplyst at Innlandet politidistrikt hadde stilt mannsterke opp denne dagen. Hele 67 tjenestemenn skal ha vært involvert i aksjonen. 47 av disse var uniformerte, som blant annet inkluderte tre politihunder (uten munnkurv) plassert i umiddelbar beredskap rett bak torget.

All ros til Innlandet politidistrikt, samt de polititjenestemennene som sørget for at nærværende demonstrasjon forløp fredelig, samt at de demokratiske spillereglene relatert til vår ytringsfrihet ble ivaretatt takket være glimrende politiarbeid.

Undertegnede sendte en mail til politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt, og ba om en kommentar. Her er svaret:

«Takk for hyggelige ord. Jeg syns du (Resett) gjør gode observasjoner og jeg er godt fornøyd hvordan medarbeiderne i Innlandet politidistrikt løste oppdraget. Det ble gjort gode forberedelser i forkant med blant annet forebyggende arbeid og gode erfaringsutvekslinger med andre politidistrikt og Politidirektoratet. God ledelse, samhandling og god kontroll underveis var i tillegg suksesskriterier, sammen med solid innsats av mannskapene. Jeg skal videreformidle dine ord til mine folk»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon