Leder i kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum . Foto: NTB Scanpix
Leder i kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum . Foto: NTB Scanpix
annonse

Mener vi bør «være stolte» av å ta imot utlendinger som ikke har flyktningstatus. 

Departementet foreslo i et lovforslag sendt på høring i mai at det ved økte asylankomster kan besluttes at utlendinger som ikke er flyktninger etter Flyktningkonvensjonen, men som har behov for beskyttelse av andre grunner, ikke lenger skal få flyktningstatus i Norge.

Forslaget innebærer at det vil ta lengre tid å få permanent oppholdstillatelse. Det betyr også at flere vil kunne bli sendt tilbake når situasjonen i hjemlandet eller for utlendingen endrer seg. Forslaget innebærer også at personene som omfattes ikke vil ha rett til familieinnvandring før etter to års botid i Norge.

Protesterer

annonse

Kirkerådet er det øverste organet for Den norske kirke og er blant organisasjonene som nå protesterer mot forslaget. 

«Departementet går i sin begrunnelse inn for at dette subsidiære grunnlaget bortfaller i beredskapssituasjoner. Spørsmålet som kan stilles tilbake er om det ikke nettopp er i slike situasjoner at dette grunnlaget bør opprettholdes for å understreke grunnlaget for opphold i Norge?», heter det i høringsuttalelsen.

I høringssvaret viser Kirkerådet til at  Norge et av få land i Europa som gir rett til beskyttelse på subsidiært grunnlag. Altså er dagens norske asylpolitikk romsligere enn de fleste andre land på kontinentet.  

«Etter Kirkerådets oppfatning er de særrettigheter som følger av den norske praksis noe den norske befolkning og norske lovgivere burde være stolt av og bygge videre på, også i møte med andre land i verden og i særdeleshet i en europeisk kontekst.»

Kirken støtter klimastreikende ungdom

annonse

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse