Utenriksdepartementet i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Utenriksdepartementet i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
annonse
annonse

De direkte kostnadene utgjorde til sammen 34 millioner kroner i perioden.

Dette opplyser Utenriksdepartementet om i en pressemelding:

17. juni 2020 valgte FNs generalforsamling Norge som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021 til 2022. I forkant av valget gjennomførte Norge en valgkampanje i perioden 2016-2020 som i hovedsak besto av omfattende diplomatisk virksomhet overfor FNs medlemsland for å fremme Norge som samarbeidspartner i FN og norsk utenrikspolitikk. De direkte kostnadene forbundet med dette utgjorde til sammen 34 millioner kroner i perioden.

annonse

Åpenhet om pengebruk i forbindelse med kampanjen har vært en viktig prioritering. Derfor har Utenriksdepartementet hvert halvår publisert en oversikt over påløpte kostnader. Se tidligere publisering av tall.

Kostnadene inkluderte reiser, representasjon, kursing og faglig forberedelse, kampanjemateriell og profilering, lønn til midlertidig ansatte og spesialutsendinger og utgifter til to studieturer og en vandreutstilling. Lønn og andre kostnader for fast ansatte i departementet og ved utenriksstasjonene er ikke inkludert i oversikten. Det er heller ikke tjenestereiser som ikke har kampanjen som hovedformål. Det er kun ekstraordinære utgifter direkte knyttet til kampanjen som inngår.

Koronapandemien førte til endringer i de siste tre månedene av valgkampinnspurten. Utgiftene til reiser og representasjon både ved utenriksstasjonene og i departementet i 2020 ble lavere enn forventet. Samtidig påløp utgifter til gjennomføring av digitale møter og arrangementer.

Norge smisker med korrupte regimer for å få plass i FNs sikkerhetsråd

annonse

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon