Næringsminister Iselin Nybø, her under Venstres landsmøte i helgen, avslørte budsjettlekkasjen om en ny bevilgning til Nysnø mandag. Foto: Geir Olsen / NTB
annonse
annonse

Regjeringen vil gi ytterligere 700 millioner kroner til det statlige fondet Nysnø.

Fondet, som investerer i klimateknologi, fikk denne nyheten etter at næringsminister, Iselin Nybø (V), kom med denne budsjettlekkasjen under et besøk hos dem, skriver Dagens Nærlingsliv.

– Disse pengene vil bli veldig viktige for oss. Det er viktigere enn noen gang, i kjølvannet av coronapandemien, at vi klarer å holde oppe investeringstakten, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø.

annonse

Fondet har allerede fått tilført 1,7 milliarder kroner fra før.

Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet for 2021

* 32,1 milliarder kroner til jernbane, opp fra 26,8 milliarder i fjorårets forslag.

annonse

* 6 milliarder til kampen mot korona i neste års statsbudsjett i tillegg til det ordinære helsebudsjettet og andre krisepakker. 3,8 milliarder skal gå til vaksinekjøp, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger.

* 700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

* 500 millioner kroner til politiet slik at de 400 stillingene som ble midlertidig opprettet på grunn av koronapandemien, kan gjøres permanente.

* 170 millioner til styrking av satsingen på barn og unges psykiske helse. 100 millioner går til kommunene, 35 millioner til en digital helsestasjon, 30 millioner til barnevernet og 5 millioner til utvikling og evaluering av det tverrfaglige og oppsøkende teamet FACT ung.

* 157,7 millioner til billigere SFO for lavinntektsfamilier. Pengene skal blant annet gå til utvidelse av ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til også å gjelde tredje og fjerde trinn. Det settes også av penger som skal gå til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner.

* 120 millioner kroner mer til fritidskort for barn – dermed vil regjeringen bruke til sammen 180 millioner kroner på ordningen.

* 100 millioner til forlenget hjelp til kriserammede ekspressbusselskaper.

* 100 millioner kroner til kommunene som skal gå til barn og unge med funksjonshemning.

annonse

* Engangsstønaden, som går til mødre som ikke har rett på foreldrepenger, økes fra 84.720 til 90.300 kroner.

* 70 millioner til sikring av gamle kirker.

* Det foreslås å gi Norsk Rikstoto en avgiftslettelse tilsvarende totalisatoravgiften på 3,3 prosent av omsetningen. I fjor var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.

* Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet foreslås styrket med 52 millioner kroner. 38 millioner skal gå til Arbeidstilsynet for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år. 14 millioner går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon