Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
annonse
annonse

Men nå har de laget en liste med krav til Redaktørforeningen og Journalistlaget.

Unge Antirasister er en del av Antirasistisk Senter. Gruppen består av mennesker mellom 16 og 29 år med et bredt utvalg kompetanse, utdannelsesbakgrunn og erfaringer.

– Vi krever at det blir laget konkrete planer for å sikre mangfold i redaksjoner, skriver de i et åpent brev i Journalisten.

annonse

De sier videre at det må også utformes tiltak og regler i media for å sikre minoriteters trivsel på arbeidsplassen og et godt arbeidsmiljø uten diskriminering. De krever også kartlegging, oppfølging og gode varslingssystemer som vil gjøre at arbeidsplassene blir tryggere og mer attraktive for folk med minoritetsbakgrunn.

Les også: De lever av å være «samvittigheten» vår

Så retter de krav til til landes redaktører, de må øke andelen av folk med minoritetsbakgrunn i redaksjoner gjennom rekrutteringstiltak som oppmuntrer, tilpasser og sikrer flere journalister med minoritetsbakgrunn.

annonse

– Redaktører må ta ansvar for at det utformes retningslinjer for å hindre støtende begreper, formuleringer og vinklinger i artikler og reportasjer og sørge for at disse tas i bruk av journalistene.

Les også: Religionsprofessor omtaler utviklingen som tragisk: – «Antirasisme» er en religiøs vekkelsesbevegelse

Som verktøy til ikke-diskriminerende språkbruk henviser Unge Antirasister til Foreningen Balansekunst, et samarbeid mellom over 90 norske kunst- og kulturorganisasjoner for et likestilt og mangfoldig kulturliv. De har utviklet en ressursbank for ikke-diskriminerende språkbruk.

– Vi mener at flere med minoritetsbakgrunn vil gå inn i journalist- og medieyrker om minoritetsbefolkningen blir bedre representert i media. Dette vil igjen føre til bredere kunnskap i bransjen. Større mangfold i redaksjoner vil gi tilgang til flere kilder og sikre en rikere fremstilling av samfunnet.

– Her har dere sviktet både folk med minoritetsbakgrunn og storsamfunnet generelt.

Unge Antirasister krever at tiltak må settes i gang for å gi befolkningen mulighet til å presenteres for det organisasjonen mener er et bredere og mer sammensatt bilde av samfunnet.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon