Shoaib Sultan. Ole Gunnar Onsøien / NTB
annonse
annonse

Det har vært mye mediestøy omkring Shabana Rehmans organisasjon, «Født fri», den siste tiden. Nå er også den velkjente rasisme-detektiven Shoaib Sultan kommet på banen med det aller mest fantasifulle bidraget til saken. Og som den rasisme-jegeren han er, ser han noe som ingen andre enda har oppdaget: I en artikkel i Dagbladet kan han fortelle at hele saken mot «Født Fri» skyldes samfunnets strukturelle rasisme. Så nå vet vi det.

Shoaib har tidligere bakgrunn både fra Islamsk Råd og Antirasistisk Senter, og er mest kjent for oss på høyresiden som mannen som leter med lys og lykter etter noe som med en god dose vrangvilje kan misoppfattes som rasisme, eller mannen som ser rasisme der den ikke finnes.

Så hva har Shoaib Sultan, som denne gangen skriver i kompaniskap med MDG-kollega Mustafa Hussain, å fare med nå da? Kan han fremlegge dokumentasjon som bekrefter at de menneskene som fremmer kritikk mot Shabana Rehmans prosjekt gjør dette med bakgrunn i antipatier eller rasistiske holdninger mot mørkhudede mennesker med en annen etnisk opprinnelse og annen religiøs bakgrunn? Til det kan vi svare et rungende NEI! Shoaibs påstander består kun av frie spekulasjoner og oppdiktede sammenhenger som fremsettes fullstendig uten noen dokumentasjon. Han har absolutt ingenting å fare med foruten sine egne forutinntatte meninger – ja, jeg vil ikke nøle med å kalle det fordommer.

annonse

I Shoaibs verden synes det å være slik at når innvandrere opplever en eller annen form for motgang, så skyldes det en eneste ting: Rasisme. At innvandrere kan utsettes for det samme som hvite mennesker stadig opplever, nemlig dårlig behandling av byråkratiet, feilaktige avgjørelser og nedlatende holdninger fra offentlige institusjoner uten at det har noe med hudfarge eller religion å gjøre, det finnes visst ikke i Shoaibs virkelighet. Når hvite mennesker blir dårlig behandlet, er det bare ordinær dårlig behandling, men når det samme skjer med innvandrere, er det rasisme, i Shoaibs verden. Og når han nå kommer med sine hjemmesnekrede påstander om at Shabana Rehman er utsatt for rasisme, så må jeg personlig nesten le litt.

Dette er det nærmeste han kommer en begrunnelse for å påstå at «Født Fri» er utsatt for rasisme:

«Det er ikke et spørsmål om enkeltindividers rasisme men hvordan det «norske», med bevisste eller ubevisste praksiser og fordommer, effektivt fungerer rasistisk overfor individer med innvandrerbakgrunn på institusjonsnivå. Disse praksiser og fordommer er basert på dagens økonomiske system hvor de med stor økonomisk, sosial, og politisk makt ofte er middelaldrende hvite menn, som igjen skaper en ubevisst preferanse for medlemmer av denne eliten.»

annonse

Les også: Er innvandrere virkelig de rette til å lære opp nordmenn i toleranse?

Som man ser: Det skyldes altså ikke enkeltpersoners rasisme, men når de kommer sammen og danner en organisasjon, så blir de på en merkelig måte forvandlet til et slags rasistisk troll. Og som man også ser: Disse rasisme-påstandene fremsettes helt og holdent uten noen dokumentasjon på at «Født Fri» er utsatt for rasisme. Det er en generell påstand som fremsettes totalt uten reelt grunnlag. Og man kan jo virkelig undre seg over om Shoaib Sultan og hans våpendrager, Mustafa Hussain, har undersøkt alderssammensetningen i konsulentselskapet Ernst&Young, som har laget rapporten som kritiserer «Født Fri» så hardt. Er de som jobber der virkelig hvite, middelaldrende menn? Eller har de undersøkt kjønnssammensetningen? Jobber det bare menn der, og ingen kvinner? Hva om det finnes noen der med innvandrerbakgrunn? Hvordan kan de uten videre fastslå at det dreier seg om «hvite, middelaldrende menn» og at de praktiserer «strukturell rasisme»?

På meg, virker det som om Sultan og Hussain kun bygger på en meget fordomsfull holdning til hvite middelaldrende menn, helt uten å kjenne til realitetene. Det er intet annet enn grunnløse påstander som er både stigmatiserende og nedsettende, ja, faktisk snakker vi her om ren rasisme mot hvite, middelaldrende menn.

Og de samme spørsmålene som gjelder E&Y, må også gjelde IMDi (Integrerings og mangfoldighets direktoratet). Er det virkelig slik at det offentlige organet som skal sikre innvandreres rettigheter i det norske samfunnet kun består av en samling «rasistiske, hvite middelaldrende» norske menn? Om det skulle være tilfelle, er det jo oppsiktsvekkende, og direktoratet burde øyeblikkelig oppløses og Erna Solberg burde gi sparken til alle mann. Eh, mann passer visst for øvrig dårlig her, for faktisk så er jo lederen i IMDi en hvit kvinne ved navn Libe Rieber-Mohn. Hun er vel en hvit, middelaldrende, rasistisk kvinne, da? Men merkelig nok har hun hele sin bakgrunn i Ap, ikke akkurat kjent for å være et rasistisk parti.

Og om denne påståtte rasismen har rammet «Født Fri», så hardt som Sultan og Hussain påstår, burde det for øvrig være interessant å undersøke om hvorvidt «Født Fri» kun består av mennesker med innvandrerbakgrunn. Og det gjør organisasjonen ikke. Det er flere hvite, sentrale medlemmer, bl a styremedlem Gerd Fleischer, som advarte Shabana om at hun risikerte å bli utsatt for misunnelse fra de gruppene som konkurrerer om de samme midlene. Og hva med styrelederen? Joda, også han er hvit. Jan Sverre Asker er tillike en middelaldrende mann. I Shoaibs verden en rasistisk person, da?

Og hvem var det egentlig som tipset myndighetene om at «Født Fri» misbrukte samfunnets midler i stor skala? Jo, jammen var det ikke for det meste innvandrerkvinner som i flere tilfeller selv hadde vært medlemmer av «Født Fri», og som må sies å være konkurrenter i samme «bransje» – f eks Laial Janet Aioub. Kanskje disse varslene burde ses i lys av Gerd Fleishers advarsel til Shabana Rehmen om at hun måtte regne med å bli utsatt for misunnelse? Jeg antyder blott, uten at jeg vet noe mer.

Les også: Den muslimske krenkelseslogikken

Dersom Shoaib Sultans og Mustafa Hussains påstander om at «Født Fri» virkelig er utsatt for rasisme, må denne kritikken i fullt monn også ramme de personene som varslet myndighetene om at organisasjonen misbrukte de bevilgede pengene og brukte dem til å berike seg selv, gå på konserter, oppsøke spa-hoteller, få hårstyling og hundepass alt på offentlige midler. Dette må da være en gruppe rasistiske innvandrerkvinner, som urettmessig har kommet med rasistiske beskyldninger mot sine medsøstre.

annonse

Det må i det hele tatt være mange middelaldrende, hvite, rasistiske menn i både konsulentselskapet Ernst&Young, Integrerings og mangfoldighets direktoratet og blant varslerne mot «Født Fri», dersom de to rasisme-jegerne Sultan og Hussain har rett i sine påstander om at «Født Fri» har blitt utsatt for rasisme. Men så viser altså en ganske hurtig undersøkelse at hverken etnisk opprinnelse, hudfarge eller religion spiller noen som helst rolle i denne saken.

Det hele koker ned til de to «antirasistenes» åpenbare inderlige ønske om å finne rasisme der det ikke finnes rasisme. De tror kanskje at de fremmer innvandreres sak, men i virkeligheten bidrar de til å skape uberettiget mistenksomhet, falske beskyldninger, og ufine påstander mot mennesker som kun gjør en jobb for samfunnet. Resultatet blir splittelse og onde følelser mellom innvandrere og etniske nordmenn.

Alle mennesker utsettes innimellom for dårlig behandling av offentligheten. Både hvite og fargede. Det er det reneste vrøvl å påstå at hver gang en innvandrer opplever noe negativt, så skyldes det rasisme. Det bør den brave rasisme-ridderen Sultan og hans stolte våpendrager Hussain snarest ta til seg. De lever i sin egen villfarelse og kjemper mot imaginære vindmøller. Enda en gang har vi fått bekreftet at disse «antirasistene» leter med lys og lykter etter noe som med en god dose vrangvilje kan kalles rasisme. I mine øyne er de rasister selv – mot hvite.

 

 

 

annonse

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon