Benedicte Bjørnland på pressekonferanse. Foto: Cornelius Poppe / NTB
annonse
annonse

Hvorfor er politidirektøren så overrasket og forbauset over en kjensgjerning som har forekommet og pågått i alle fall gjennom de siste 40-årene i norsk politi?

Politidirektøren og justisministeren er på bakgrunn et pågående forskningsprosjekt sjokkert og opprørt over en seksuell ukultur hos norsk politi. Dette grunnet «historier» om intime maktovergrep overfor kvinnelige politielever og studenter, hvor instruktører i leir har misbrukt sin posisjon, stilling og anseelse for å oppnå seksuelle handlinger.

Resett har blitt kontaktet av «gamle» og «nye» politifolk som forteller at dette ikke er noe nytt, men nærmest normalt – at det oppstår intime relasjoner mellom ansatte på kurs, spesielt i leir. Disse polititjenestemennene er forbannet over politidirektørens og justisministerens totalt ugjennomtenkte ufruktbare fordømmelse, hvorpå politibefalet nærmest stemples som overgripere.

annonse

Hvorfor er politidirektøren så overrasket og forbauset over en kjensgjerning som har forekommet og pågått i alle fall gjennom de siste 40-årene i norsk politi? Instruktører som er beordret i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige politielever og studenter! Ja, hva så? 

Dette er fra tidligere meget godt kjent blant norske politiledere som selv har vært på kurs og i leir. Kurslederne har også hatt god kontroll, oversikt og vært realitetsorientert gjennom flere tiår hvem som har hatt seg med hvem.

Flere av disse intime relasjonene har i ettertid resultert i ekteskap og barn. 

annonse

Det Politidirektøren ikke nevner,er jo at det også er kvinnelige instruktører som er i samme bås. De har også «benyttet» seg av mannlige elevers intime og seksuelle tilnærmelser. Det samme har skjedd når en politiskoleelev skal ut i operativ tjeneste i sitt andre skoleår. Veilederen og eleven finner tonen, og et intimt forhold innledes og etableres.

Les også: Politidirektøren opprørt over «knulle-torsdag»

Eget ansvar
Hva med de få kvinnelige politiskoleelevene som på en bevisst og kynisk måte prøver å nedlegge en overordnet? Har de ingen ansvar oppi alt dette selv? De som nærmest ukritisk legger seg ned og viser en «gjestfri beinstilling» i håp om å oppnå noen fordeler frem i tid? Her snakker vi om godt voksne personer.

Er norsk politi tjent med å ansette kvinner som på bakgrunn av dårlig dømmekraft, samt eventuelt lar seg kultivere og forlede på denne måten, samt at de i ettertid har frekkhetens nådegave til å rapportere dette som en uønsket hendelse?

Politidirektøren og vår egen justisminister fastslår at slik ukultur i norsk politi er fullstendig uakseptabel. Er den egentlig det? Dette er jo en modus som i all tid har pågått i alle yrkesgrupper. Politiet er jo ikke en enestående profesjon i så måte? 

Mang en politispøk og fortelling over bordet har sirkulert blant kolleger relatert til denne intime «problematikken» mellom instruktør og elev.

Justisministeren
Og hvor var justisminister Mæland, når partilederen fra venstre boltret seg seksuelt i «kornåkeren» med en 16-17 år gammel gutt fra Trøndelag? Den gangen meddelte ikke nåværende justisminister offentlig at hun var både forferdet og sjokkert over at en politisk kollega hadde sex med et barn på en usmakelig og bemerkelsesverdig måte. Det var helt tyst! 

Nå, relatert til «politiavsløringene», er justisministeren nærmest lamslått. 

annonse

Glasshus
Tidligere politimester Steven Hasseldal i Øst-politidistrikt (Øst-PD) innledet for ca. et år siden et kjærlighetsforhold til en av sine kvinnelige underordnede. I den anledning er det mye rart som skjedde i ettertid, uten at offentligheten fikk med seg hva som egentlig foregikk og skjedde.

Kort fortalt, på grunn av forflytningen av politimesterens «kjæreste» fra Øst-PD til politihøyskolen, medførte dette ekstrautgifter for Øst-PD i millionklassen.

Til tross for denne avsløringen innad i de øverste kretser i Politidirektoratet, ble Hasseldal først avsatt som politimester og plassert på en stol i Politidirektoratet. Deretter ble han favorisert og beskikket som ny sjef for Utrykningspolitiet (UP) høsten 2019.

Dette med politidirektør Benedicte Bjørndal sin anerkjennelse, velsignelse og godkjennelse!

Knulle-torsdag
Av de nærmere 20 polititjenestepersonene Resett har snakket med om denne saken, var det kun to som hadde hørt ordet «knulle-torsdag». Dette begrepet skal visstnok ha sitt utspring fra Kongsvinger leir, hvor kursdeltagerne på torsdager arrangerte sammenkomster før de reiste hjem dagen derpå. Av ukjente årsaker oppsto etter hvert ordet «knulle-torsdag», mer ment som et harmløst komisk sleng-uttrykk. 

Hva er det politidirektøren tror da? At polititjenestepersonene på kurs i leir arrangerer Swinger-parties på disse torsdagene?

annonse

Hvor meget har dette forskningsprosjektet så langt kostet, og hvor mange lignende tiltak er/og eller vil bli planlagt iverksatt frem i tid?

Det er jo bare å spørre de etablerte politifolka på «gulvet». De vet til enhver tid hva som foregår både innenfor og utenfor politistasjonens fire vegger. 

 

 

 

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon