Advokat John Christian Elden er forsvareren til den voldsutsatte lektoren Clemens Saers. Foto: Fredrik Hagen / NTB
annonse

Oslo-læreren Clemens Saers, som ble utsatt for vold av en elev, har fått saken sin mot Norge avslått av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Saers fikk livsvarige skader, da han ble utsatt for et brutalt angrep av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014. Saers tapte i to rettsinstanser, og anket deretter saken til Høyesterett. Denne anken ble avvist i våres.

Les også: Norge dømt i Leila Bayat-saken

annonse

Lektoren valgte deretter å klage Norge inn for EMD. Klagen gjaldt statens positive forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), som dreier seg om å trygge ham for angrep på jobb som lærer.

Skolen visste at eleven kunne være farlig og hadde engasjert vektere for å fotfølge ham på skolens område. Lærere på skolen var imidlertid uvitende.

Domstolen i Strasbourg varslet nylig at de avslår denne saken, og begrunnet dette med at EMD bare kan behandle saker etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt og innen seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt. Det melder NTB.

annonse

– Dessverre ville ikke EMD ta opp saken til behandling, så læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, skriver hans advokat John Christian Elden i en tekstmelding til NTB.

Sears mente blant annet at Norge brøt med EMK-artikkel 3, som forbyr tortur umenneskelig og nedverdigende behandling.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse