- Resett - https://resett.no -

Vil staten hjelpe lærere som viser frem Muhammed-karikaturer?

Hoveddebatten på Dagsnytt 18 19. oktober var halshuggingen av læreren Samuel Paty. Paty viste klassen satiriske, tegninger av Muhammed.

I NRKs studio [1] ble ordene det, denne, disse, elever og andre vage vendinger brukt gjennom hele debatten av leder i Minotenk, Linda Noor, leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal og Kunnskaps- og Integreringsminister, Guri Melby.

Noen egentlig debatt ble det ikke. Alle var enige om at dekapiteringen, som de hele tiden kalte det var fælt, men ingen hadde den nødvendige kunnskapen om terrorens bakgrunn, eller vilje nok til å dele innsikt som hjalp TV-titterne.

annonse

Les også: Antiislamsk? Å skjære over halsen var dessverre profeten Muhammeds metode mot muslimenes fiender [2]

Det skal sies at noen av NRKs spørsmål var poengterte og direkte. Hadde fortjent bedre svar. Men oppfølgingsspørsmål ble det aldri plass til der det var snakk om kritikk av islam. Og programleder lot alle snakke helt fritt etter at de hadde fått ordet.

Guri Melby snakker seg bort fra det vesentlige

annonse

Guri Melby gjemmer seg bak lærerstanden når hun blir direkte konfrontert av NRK. Sier at de må bruke eget skjønn. Men vil lærere bli backet og hjulpet av staten hvis de gjør det samme som Samuel Paty gjorde?

Hva kan være årsaken til at noen halshugger en lærer som viser frem en karikatur av Muhammed? Det ble selvsagt pekt på ekstremisme, uten at ekstremismebegrepet på noen logisk måte ble avgrenset fra, eller knyttet til islam. Islam forble islam i debatten. Fredet.

– Skal norske lærere vise frem disse karikaturene selv om elever potensielt kan bli støtt? spør NRK

Guri Melby. Melby svarer ikke på spørsmålet, men får likevel prate fritt og lenge. Hun har stor tillit til lærere, sier hun, og norske elever gjør det godt internasjonalt i kunnskap om demokrati. Men etter hvert sier Melby:

– De (lærerne) har både metodefrihet og ytringsfrihet dersom de ønsker å gjøre dette. Dersom de mener det (å vise karikaturer av Muhammed) er et riktig valg å gjøre i den klassen og i det faget, og i den settingen, så er det et valg de kan gjøre, men de er heller ikke tvunget til å gjøre det hvis de ikke mener at det er riktig, sier Melby.

Melby har ingen klar anbefaling til dem hun er minister for. Som regel opplever lærere at staten og regjeringen har klare føringer på hvordan og hva de skal undervise. Dette er en gammel og kjent kamp for autonome lærere. Men her fikk de tilsynelatende et frikort. Vil staten hjelpe lærerne om de bruker kortet?

Les også: Erna la frem «handlingsplan mot muslimhat» og ber folk stå sammen etter terrorangrep: – Hva med en handlingsplan mot islamske ekstremister? [3]

Kritikk av islam er tabu

annonse

– Men hvorfor er ikke retningslinjene tydeligere på dette feltet? Spør NRK..

– Hva mener du er utydelig, parerer Melby.

– Hvis man som lærer er litt engstelig, skal man da vise frem disse (karikaturtegningene) eller ikke? Hva skal veie tyngst, hvordan skal jeg gjøre det? spør NRK.

– Nei, her tenker jeg at … nei her må vi nesten ha tillit til lærernes faglige skjønn. Både hva som er viktig å vise frem og hva slags debatter som er viktig og relevant å ta opp for å snakke om ytringsfrihet, for å snakke om religionskritikk, for å snakke om alle disse dilemmaene. Og det vil være situasjonsbetinget.

Religionskritikk. Det er ordet Melby bruker. Og ordet dilemma. Er det et dilemma å velge mellom kritikk av islam og den grunnlovfestede ytringsfriheten? Og religionen som kritiseres er islam. Det er faktisk i islams navn terror begås på en skala som ikke kan sammenlignes med terror begått i andre religioners navn. Det må være lov å snakke om islam når det er islam som er temaet.

Utdanningsforbundet sier at lærere ikke må ta stilling

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet mener norske lærere ikke må ta stilling til det som skjer i Frankrike, ved å klistre opp karikaturtegninger. Hva han mener med å si: «klistre opp karikaturer» fremstår vagt. Det var jo ikke det Paty gjorde. Læreren viste frem karikaturene etter først å ha advart elevene om det. Handal tenker kanskje på at folk klistrer opp Muhammed-karikaturer i Lillestrøm.

Han tror ikke mange lærere opplever det som truende fra deres praksis. Dette sier han bare noen dager etter at Clemens Saers sak mot Norge er forkastet av den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Saers fikk ødelagt karrieren og minsket livskvaliteten kraftig fordi skolen han jobbet på ikke informerte ham om en meget aggressiv og farlig elev. Saers et offer som nok har skremt andre lærere fra å verbalt konfrontere mennesker man er usikre på.

Les også: Kjøttøks-angrepet i Paris: – Hevn for Muhammed-karikaturer [4]

Et angrep på islam

Linda Noor sier at mange muslimer føler at dette er et angrep på islam. Hun sier at det er et forsøk på å prøve å tvinge frem enda større polarisering og fiendtlighet mot muslimer, slik at det presses frem en forestilling der folk må velge side i en kunstig polarisering.

annonse

Forestillingen om at islamister er mer tilbøyelig til terror er høyst reell. Hvis derimot Noor og andre profilerte muslimer hadde manet tause muslimer til å ta avstand fra imamers hatprat, sosial kontroll, tvangsgifting, dyrking av Muhammeds voldelighet, omskjæring, bigami og offermentalitet så hadde det kunnet komme en bølge som hjalp Norge og menneskeheten. Islam er muslimers verste fiende.

Rykter om berøringsangst

På spørsmål om hvordan hele denne historien om ytringsfriheten og karikaturer blir behandlet i norske klasserom i dag svarer Handal at det må Kunnskapsministeren svare på. Han bedyrer at det ikke er noe problem slik det er beskrevet i læreplanen. Men spørsmålet var om hvordan det faktisk og reelt blir håndtert i klasserom, ikke hva som står på Udirs nettsider.

Handal har hørt rykter om at lærere har berøringsangst om disse temaene, men han er ikke sikker på om det er tilfelle. Han mener at læreres skjønnsomme behandling av temaet leses av folk utenfor som berøringsangst.

Er det bare jeg som har snakket med flere lærere enn lederen i Utdanningsforbundet tilsynelatende har gjort? Saers er bare toppen av isfjellet. En lærer med livslyst gjør ikke nå det Paty gjorde, i hvert fall ikke om hun underviser på østkanten i Oslo. Tror Handal at det vil bli mer ufarlig å gjenta en slik handling som Paty gjorde?

Les også: Aftenpostens nye satiriker vil ikke tegne profeten Muhammed [5]

Linda Noor med underlige resonnementer

– Bør man ta hensyn til om hvor vidt elever kan føle seg støtt av å se disse tegningene eller ikke? spør NRK Linda Noor.

– Nei, jeg mener ikke akkurat karikaturtegningene, jeg synes kanskje andre hensyn, når det kommer til for eksempel seksualitet … sånne ting, man skal tenke på krenkelse da. Men når det gjelder karikaturtegninger som er viktig i en stor debatt om ekstremisme, om ytringsfrihet om forskjellige kulturer for satire og karikaturtegning, så tenker jeg det er helt uproblematisk og absolutt ikke noe man skal være redd for at noen skal føle seg krenket, sier hun.

Noor ser ikke at det er problematisk å karikere Muhammed i dag. Men kritikere og forfattere lever på skjult adresse, blir plaffet ned i redaksjoner og halshugget for sin lærergjerning fordi de lager satire eller opplyser om Muhammed og islam. Er det rart lærere og journalister flest ikke våger ta i islam på ordentlig? Hva mente Noor? Hvorfor så unyansert og bastant når hun godt vet hvor betent dette er for mange muslimer?

Skal man tolke Minotenk slik Noor snakker, så oppfordres nå lærere til å vise frem karikaturer av Muhammed. Det er uproblematisk ifølge henne. Og igjen må man spørre: Vil staten og skoleverket backe og hjelpe lærere som ikke ser ytringsfriheten som et dilemma, men gjør som Paty gjorde?

– Hvorfor skjer disse angrepene i islams navn da gang på gang? spør NRK Noor.

–Terrorisme finner sted uavhengig av karikaturtegninger er Noors svar. Oppfølgingsspørsmål kommer ikke fra NRK. Hun henviser til Usman Ranas tanker om brannen i islams hus. Denne interne krigen står ifølge henne mellom de som er for en human og tolerant tolkning av islam, og de som er ekstreme og intolerante.

I mellomtiden må vi med andre ord bare godta terror fordi den skjer uavhengig av karikaturtegninger? Er det ingen på NRK som hører hvor tafatt svaret til Noor er? Hvilken fallitt erklæring hun kommer med. Vi må bare akseptere islamsk terror. Karikaturer eller ei.

Hvorfor ingen reell debatt om islam og terror?

Storyboard, som viser hvilke nyhetssaker som engasjerer mest i sosiale medier, har i dagene etter halshuggingen vært toppet og fylt av saker som omhandler terroren og konsekvensene av den. Artiklene som er mest kommentert er nesten utelukkende delt fra alternative medier. Men ingen av de stemmene som der analyserte og informerte det norske folk var funnet verdig en plass i NRKs studio.

For da hadde det jo blitt en sann debatt.

Tegn abonnement [6] eller støtt oss på andre måter [7] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474