- Resett - https://resett.no -

Hva skjer med bompenger og u-hjelp dersom det innføres ekte demokrati?

De som styrer Norge vil at vi skal tro at vi lever i et demokrati. Norge er i og for seg mye mer demokratisk enn land der myndighetene kaster opposisjonen i fengsel. Men det opprinnelige demokratiet i Athen var noe helt annet.

Demokrati betyr egentlig «folkemakt». I demokratiet var det Folkeforsamlingen, der alle frie menn kunne delta, som fattet alle viktige beslutninger, og det var folket selv som utgjorde statens styrende organer. Alle frie menn kunne møte opp i folkeforsamlingen og kreve at et spørsmål ble satt opp til votering. Det fantes således en lovlig mekanisme som en hver som hadde et flertall i folkeforsamlingen bak seg, kunne bruke for å omgjøre folkeviljen til statens politikk. I dag finnes dessverre ingen slik mekanisme.

En mekanisme for å omgjøre folkets vilje til statens politikk må være at det kreves folkeavstemning. Med dagens teknologi er det ikke dyrt å avholde folkeavstemninger. Man kunne laste ned sakspapirer og stemme i Altinn.

annonse

Bom og uhjelp
I 2019 betalte Norge 38 milliarder kroner i bistand [1] (dette er ikke hjelp til flyktninger som bevilges over UDs budsjett). Samme år tynet politikerne 12 milliarder kroner ut av bilistene i bompenger.

Demokratene har programfestet at det skal innføres ekte demokrati i Norge. Hvis vi hadde hatt en slik styreform ville Demokratene samlet inn underskrifter og fått satt opp følgende forslag til votering: «Alle bommer på norske veier skal fjernes. Bortfallet av inntekter, kr. 12 milliarder, dekkes inn ved å redusere uhjelpen med 12 milliarder kroner.»

Demokratene vil alltid respektere utfallet av folkeavstemninger. Hva ville utfallet av en slik
avstemning blitt?

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [3] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474