- Resett - https://resett.no -

Erna Solberg har skapt en autoritær politistat

For noen dager ble en fransk lærer halshugget, fordi han hadde vist sine elever en Muhammed-karikatur. Det bestialske drapet utløste fordømmelser fra statsledere og vanlige mennesker over hele kloden.

Statsminister Erna Solberg sendte ut en Twitter-melding om at «vi må stå sammen mot angrep på tankefrihet og opplysning».

En norsk mann valgte i denne situasjonen å henge opp Muhammed-karikaturer i sentrum av en norsk småby (Kongsberg). Mannen begrunnet sin aksjon på med følgende utsagn:

annonse

«Jeg hegner om ytringsfrihet. Jeg har små barn. Er det noe jeg kan gjøre for å forsvare ytringsfriheten, for det er så få som våger å stå opp? tenkte jeg. Min konklusjon var at risikoen i befolkningen må spres. Derfor printet jeg ut Muhammed-karikaturer og hengte dem opp – bevisst – på trafikkerte steder i byen. På kjøpesenteret, busslommer, ved kinoen, hvor det er mange som ville se dem.»

Les også: HRS: Mann hengte opp Muhammed-karikaturer ute – politiet mener dette kan være hatefullt [1]

Et eksempel på mot og borgerånd man skulle tro det var vanskelig å være imot. Men nei.

annonse

Mannen fikk besøk av fire politibetjenter som – med referanse til at muslimer kunne føle seg støtt og krenket – erklærte at «samfunnet ønsker ikke dette» og påla mannen å fjerne karikaturene. Mannen fikk også beskjed om at en politijurist ville se på saken, og han ble kommandert til ikke å gjøre noe liknende igjen.

Når vi leser om politiets opptreden, er det vanskelig ikke å tenke på forholdene i diktaturstater. Politiet har ikke noe med å fortelle borgerne hva samfunnet måtte ønske eller å skremme folk til ikke å benytte seg av deres grunnlovsfestede ytringsfrihet.

Denne saken er et eksempel på grov uforstand, tjenesteforsømmelse og maktmisbruk fra den ansvarlige politimesterens side som det er vanskelig å forsvare. Men hva har dette med Erna Solberg å gjøre? Det vil noen kanskje spørre. Kanskje har hun ikke engang hørt om saken?

Poenget er at det er norske myndigheter som trekker opp rammene og legger føringer for politiets virksomhet. Og den fremste representanten for norske myndigheter er statsminister Erna Solberg.

Vi har hatt en rekke saker som minner om Kongsberg-politiets opptreden. SIAN-aktivister og andre har fått sine aksjoner stanset av politiet, eller de har blitt utsatt for straffeforfølgelse fordi de har opptrådt på en måte som kunne krenke muslimer, for eksempel ved å tenne på en koran. Dersom Erna Solberg i tilknytning til disse hendelsene utvetydig hadde stått opp for ytringsfriheten og kritisert overivrige politimestre og politijurister for brudd på Grunnloven, maktmisbruk og uforstand i tjenesten, ville vi ikke ha opplevd en uhyrlighet som den vi har vært vitne til på Kongsberg. Det har hun ikke gjort. Som Pontius Pilatus har hun toet sine hender.

Les også: Hvorfor blir muslimsk ungdom så såret ved karikaturer av profeten? [2]

Maktovergrepet og den grove krenkelsen av vår grunnlovsfestede ytringsfrihet, som den modige familiefaren har vært utsatt for, skjer med norske myndigheters vitende og vilje. Det er norske myndigheter, anført av statsminister Solberg, som sørger for at nordmenn blir tiltalt eller dømt for å kalle folk med mørk hudfarge apekatter, eller liknende harmløse forhold. Dette mens venstreorienterte aktivister kan oppfordre til å dynke Frp-ere i bensin og tenne på dem, uten at det får noen konsekvenser. Det er norske myndigheter som lar politiet bruke utilslørte trusler for å skremme folk fra å ytre seg på en måte som myndighetene misliker.

Det er norske myndigheter som aktivt har bidratt til å skape en fryktkultur som gjør at folk ikke tør å å ytre seg om temaer som innvandring, islam og integrering under fullt navn – eller før de befinner seg på dødsleiet.

annonse

Det er norske myndigheter som ved hjelp av overvåkning, straffeforfølgelse og mistenkeliggjøring har vært med på å skape et debattklima som gjør at det folk tør å ytre i det offentlige rom, er noe helt annet enn hva de sier rundt middagsbordet.

Det hele er som kapteinen og båtsmannen på et skip. Kapteinen har tilsynelatende ikke noe med tuktingen av mannskapet å gjøre, som er noe grovt og ufint kapteinen gjerne vil slippe å være direkte involvert i og overlater til båtsmannen. Men alt båtsmannen foretar seg, skjer etter ordre fra kapteinen.

Les også: TV 2 valgte ikke vise frem Muhammad-karikaturer – får kritikk [3]

Erna Solberg ringer ikke på dørene til folk og truer dem med straffeforfølgelse dersom de ytrer seg på en måte hun misliker. Derfor kan hun delta på markeringer til støtte for ytringsfriheten i inn- og utland, la seg hylle for norske bidrag til fremme av menneskerettigheter i andre land, skryte av at demokrati og menneskerettigheter er pensum i norsk skole og liknende. Men hun tillater og oppmuntrer at norsk politi ringer på dørene til folk og truer dem med straffeforfølgelse dersom de ytrer seg på en måte som myndighetene misliker, for eksempel ved at de provoserer muslimer og dermed frembringer bråk og konflikter myndighetene betrakter som uønsket.

Et samfunn der en stor del av befolkningen ikke tør å gi uttrykk for sine meninger – for eksempel ved å henge opp Muhammed-karikaturer eller ved å si hva en mener om islam og muslimer – fordi de vet at de risikerer å få politiet på døren, er en autoritær politistat. Og et slikt samfunn er Norge.

Vår styrende elite, anført av statsminister Erna Solberg, har skapt en autoritær politistat

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474