Statsminister Erna Solberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Er verden på vei til å gå av hengslene? Forstår ikke de meningsbærende at de legger munnkurv på folket? Samfunnet har tredd en tvangstrøye nedover vanlige folk med et ytringsklima som sabler ned meninger som går på tvers av de etablerte meningene.

Erna Solberg snakker om tankefrihet, ja takk og lov at ikke myndighetspersoner klarer å trenge inn i hjernen på folk også.

Hadde enda vanlige folk kunnet lese tankene til de meningsberettigede, da tenker jeg at vi hadde sett hvor motstridende det er mellom det som kommer ut av kjeften kontra det som tenkes.

annonse

Medborgerskap handler om at alle i befolkningen blir behandlet som likeverdige medlemmer av samfunnet.

I den offentlige debatten er det blitt et klima hvor det ikke er rom for avvikende meninger. Særlig gjelder dette i spørsmål angående klima, politisk globalisering, innvandring og bistand.

Følgende er vedtatt, klima er menneskeskapt, globalisering er fremtiden, innvandring er kun positivt og bistand vil gi økonomisk vekst og bekjempe fattigdom. Videre i innlegget beskrevet som trosretningene.

annonse

Les også: Erna la frem «handlingsplan mot muslimhat» og ber folk stå sammen etter terrorangrep: – Hva med en handlingsplan mot islamske ekstremister?

Norge har i tillegg til stortingsrepresentanter fått en forsamling av forskere, meningsberettigede og journalister som sitter med definisjonsmakten over hva som er riktig og hva som er galt. Problemet er at alle sammen har den samme definisjonen over hva som er sannheten. Om det er noen forskjell, er det bare nyanser.

I tillegg har det vokst frem en skog av NGO ‘er (Non Governmental Organisations), hvor medlemmene for det meste er passive, men hvor talspersonene er blitt en del av definisjonsmakten, og bruker medlemsmassen som legitimitet for sine ytringer.

Det er legitimt å være overbevist om at det eneste rette er den meningen en selv har. Men bør ikke det gjelde alle i et demokrati, og bør ikke alle ha en mulighet til å fremme sine synspunkter, ikke bare tenke dem?

For å skape balanse, og å nyansere ulike tanker og meninger er det at demokratiet har etablert presse- og ytringsfrihet.

Offentlige og private, selvoppnevnte meningsberettigede, prøver å «utdanne» folkehopen til å ha en felles trosretning. Skape en homogen flokk uten kritiske spørsmål til de meningsberettigede.

annonse

Ved hjelp av diverse «verktøy» blir meningsmotstander forsøkt fjernet fra den offentlige debatten. Verktøyet kan være, «no plattforming», innlegg nektet publisert, fjerning av kommentarfelt og nekte å utgi bøker som ikke samsvarer med trosretningene.

Til og med påberoper enkelte seg at de blir krenket eller såret, for å holde meningsmotstandere på avstand.

Vi må ikke la noen mennesker eller grupper av mennesker, få så mye anerkjennende oppmerksomhet at de som sier dem imot, fremstår som umoralske. Når i tillegg lover blir opprettet for å begrense ytringer, blir jeg virkelig betenkt.

Hadde Otto Jespersen sagt i dag, det han sa bare for noen få år siden, ville han blitt arrestert. Eller kanskje han går under begrepet kunstnerisk utfoldelse, der er visst alt tillatt.

Les også: Erna Solberg ber folk slutte å lyve – bør starte med seg selv

Til og med blir det hets, rabalder og brunskvetting når noen nyanserer et par av de 4 trosretningene vel hjelp av historiske betraktninger i boks form, ref. Terje Tvedt «Det internasjonale gjennombruddet».

Min søken etter balanse i media spenner fra Resett til Steigan og alt imellom.

Inntrykket, etter å ha fulgt med i en årrekke, er at riksdekkende media i seg selv er blitt det en kan kalle NGO ’er, med en felles holdning til trosretningene. Våre folkevalgte er også i det store og hele blitt en del av den samme flokken, med noen få unntak. Historien bør ha lært oss at hvis man havner i slike situasjoner og den får utvikle seg, går det alvorlig galt.

For ikke mer enn 40 år siden var det gjengs å tåle sine argeste motstandere så lenge de oppførte seg sivilisert. Med andre ord man respekterte motstandere, selv om man var rykende uenig.

Som EF tilhenger Einar Gerhardsen engang sa: Dersom Arbeiderpartiet ikke hadde noen EF-motstandere, burde de finne opp noen.

Vi trenger noen i samfunnet som mener noe annet enn flertallet, fordi det er uenighet som gjør at vi går fremover. Hvis noen få er meningsbærere og resten er nikkedukker, blir samfunnet stående på stedet hvil.

Meningsmotstander av trosretningene som beskrevet i innledningen blir stemplet som umoralske mennesker eller i det minste, individer som er til bry. Dette kan illustreres ved hjelp av 2 ord som brukes konsekvent av makthavere, kultur og samfunnseliten og media.

Toleranse er innført som erstatning for respekt for å kunne skille personer med de riktige meninger, fra de med gale meninger. Begrepet har i seg selv en ovenfra og ned holdning og brukes bevisst med det som hensikt. Et annet ord som er mye brukt av dem som sitter med definisjonsmakten er populisme, populistisk, populistiske uttalelser.

annonse

Begge ordene blir, uten unntak, brukt i en negativ retning, og konstruert for å skape en terskel for folk flest å uttrykke seg offentlig. I tillegg Indikerer ordene at folks oppfatninger og meninger er å betrakte som betydningsløse og kommer fra bygdetullinger.

Les også: Det Erna glemmer – er at landet er vårt

Det er lettere å kategorisere slike mennesker, hindre de i å uttales seg og la fordommene styre, istedenfor å forsøke å utforske, skjønne og få klarhet i deres standpunkt. Mangfold av perspektiver er grunnsteinen i et velfungerende demokrati.

Men folk flest er ikke dumme og forstokkede. Gi dem et alternativ, et konkret program de kan tro på, og unngå å se på noen velgergrupper som uverdige.

Eksempel på spørsmål som trenger en grundig forklaring i et slikt program:

Hvorfor vi har råd til 8 milliarder for å redde regnskog, men ikke det siste innen kreftmedisin?

Hvorfor vi råd til 18,4 milliarder i multilateralt samarbeid, men samtidig kreve 50% av kostnad ved veibygging i bompenger?

Med den erfaringen vi har høstet innen innvandring, må det stadfestes at den vil være bærekraftig på lang sikt

Hvorfor vi betaler 600 millioner til familiene av palestinske selvmordsbombere, men må fjerne tilleggspensjon til etterlatte?

Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil kjempe til min død for din rett til å si det.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon