Statsminister Erna Solberg tar en pause på et av utsiktspunktene, under nattevandringen for FNs bærekraftmål mot toppen av Aksla i Ålesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix
annonse

Herved kåres setningen som finnes på FNs norske nettsider: ”FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030” til å være den dummeste setning som er ytret noensinne, gjennom hele menneskets historie, fra språket oppsto som fenomen tilbake i de dunkle, prehistoriske tider og til nå.

Menneskets dumhet

Dumhet er en menneskelig egenskap. Dumhet er nemlig avhengig av intelligens. Jo mer intelligent man er, desto dummere er det mulig å være. Det ser tilogmed ut til at der må være et visst intelligensnivå til stede for å være dum. Personer med Downs syndrom scorer generelt lavt på intelligenstester, men om de ikke er så godt utrustet intellektuelt sett, kan de ikke sies å være dumme. Vi vokste opp med et søskenbarn med Downs syndrom, og i ham fantes ikke noe ondt, han ønsket alle rundt seg alt godt, og han fikk lov å spre glede rundt seg i hele byen gjennom et langt liv, det ble tilogmed sagt at han var den eldste med Downs syndrom i verden. Og han gjorde aldri noe dumt, han prøvde aldri å lure noen, han serverte aldri noen løgn, man kunne stole på ham. Han kunne derfor aldri blitt politiker og han ville definitivt aldri fått jobb i FN.

annonse

Dyr er ikke dumme, for de er ikke så intelligente som menneskene. Kattene hyler ikke opp om at de blir krenket når skjærene erter dem og vipper med stjerten akkurat passe langt unna. Skjærene skjeller ikke ut andre skjærer for å erte katter. Du ser aldri katter som gir fra seg tilbudet om fersk mus fordi de har blitt overbevist om at det er galt å spise kjøtt. Du ser ikke høner tvinge andre dyr til diett på insekter og vegetarmat fordi de selv foretrekker den menyen. Du ser ikke de svarte fårene gå til angrep på de hvite sauene fordi svart ull har blitt undertrykket i århundrer.

Les også: Er vi tjent med en statsminister som jobber for FN?

I Familieboka kunne jeg som femåring lese artikkelen om Intelligens, hvor de med IQ under 70 ble betegnet åndssvak eller moron, under 50 var du imbesil, og under 20 var du idiot og kunne aldri forventes å yte noe over toårsstadiet. Samtidig kunne jeg i de åtte bindene lese en kavalkade over menneskelig dumhet: 2. verdenskrig, Napoleon som prøvde å innta Russland, Mayaindianernes grusomheter, gresk mytologi som fortalte om alle de forferdelige sidene av menneskesinnet. Det slo meg tidlig at dumhet og intelligens går hånd i hånd og at jo mer intelligente menneskene var, desto mer moronske, imbesile og idiotiske var de.

annonse

Hitler var sannsynligvis utrolig intelligent – og samtidig stokk dum som like godt la skylden på jødene for alt. Stalin var også svært intelligent, og grusomhetene hans var utspekulerte, og til de grader idiotiske fordi du ikke kan regjere et folk på den måten i lengden. Napoleon regnes som en av de glupeste personer noensinne, han fant tilogmed på å nummerere husene i gata slik vi har det i Norge – og jeg har rett og slett aldri forstått hvordan han kunne være så stupid at han trodde han kunne innta Russland. Grusomheter mot egen befolkning oppstår da heller ikke i primitive sivilisasjoner, men i gamle og høyt utviklede sivilisasjoner hvor man ofrer mennesker til gudene i håp om å blidgjøre naturkreftene og unngå klimakrise.

FN – de Forente Nasjoner

Men i Familieboka var det også håp. Etter krigen var der sprunget frem en organisasjon som skulle garantere for fred, helse og utdanning. Ikke bare det, organisasjonen hadde også en nordmann som sin første leder! Kunne man få bedre garanti for at de Forente Nasjoner, med hovedkvarter i verdens hovedstad, New York, i verdens frieste land, Sambandsstatene, ville lykkes?

FN var den sekulære verdens Fugl Fønix. Av asken etter 2. verdenskrig oppsto organisasjonen som skulle få slutt på verdens sult, nød og fattigdom. På barneskolen underviste lærerne og lærerinnene begeistret om WHO og UNICEF, og vi sang Torbjørn Egners barnesanger og var overbeviste om at mye er forskjellig, men det er utenpå! mens vi ble servert tegninger av lykkelige barn i alle farger og former: ”inni er vi like!”.

FN var kort sagt den sekulære verdens nye kirkesamfunn og FNs generalsekretær Pavens parallell. Man trodde blindt på menneskenes iboende muligheter til å gjøre godt, og trodde det gode enkelt skulle triumfere over det onde og at klokskapen skulle triumfere over dumheten – uten å ta inn over seg den enkle sannhet at klokskap og dumhet ikke er gjensidig utelukkende. Man skjønte ikke at det å være troende raskt kan føre til at man blir godtroende. Man skjønte ikke at man ble servert et glansbilde på 60-tallet, og man skjønte ikke at FN produserte propaganda for å få inntekter.

annonse

Landsmoderen sa at det var typisk norsk å være god. Jeg vil heller si det er typisk norsk å være selvgod. Vi nordmenn er oppdratt til å være best i verden og lever i verdens beste land, og da landsmoderen fikk toppjobb i FN måtte da det være en kjempegaranti for at FN jobbet til det beste for oss alle.

Men det var det altså ikke. Derimot fikk vi som ett av de første landene i verden en lovgivning om et ikke-problem, klimaskremselet. Allerede i 1987 la Brundtland og FNs kommisjon for miljø og utvikling frem en rapport som koblet debatten om et renere miljø sammen med såkalt rettferdig fordeling mellom fattige og rike. Med dette forlot FN virkelighetens verden og gikk for alvor igang med å bruke klimaskremselet for å sikre sine inntekter.

FN – skurkokratiet satt i system

Det har nemlig aldri vært slik at FN har brydd seg om å jevne ut ulikhetene mellom fattige og rike. Dette er kun et særdeles effektivt propagandatriks siden det appellerer til vår rettferdighetsfølelse og empati, og derfor også til lommeboka vår. Hadde det vært slik at de brydde seg, hadde de slett ikke slått inn på CO2-avgifts-veien, siden tilgang til billig energi og CO2-utslipp fra denne energiproduksjonen er til det beste både for naturen og menneskene.

Merk også at FN aldri har sagt at noen klimatiltak har virket, tvert om; det virker som om at tilstanden til verden blir verre både for klimaet og for de fattige desto mer penger blir skuflet inn i klimaproblemets bunnløse sluk.

Les også: Bærekraftpins i regjeringen og kongehuset er problematisk

Virkeligheten er annerledes. Jo mer energi fra olje, gass og kull som brukes, desto bedre forhold blir det i de såkalt fattige landene. Dette fører til at man trenger mindre tid i primærnæringene, får mer tid frigjort til utdannelse, får et høyere teknisk nivå som igjen gir høyere levestandard, og da går også fødselstallene ned.

Derfor kjemper FN mot å bruke energi fra olje, gass og kull. De kan ikke sitte rolig og se på at de ikke trengs av verdens land som på egen hånd har forbedret levestandarden noe enormt siden krigen, for da vil inntektene svinne inn. Derfor har FN nå gått inn i ’full overdrivelsesmodus’ i propagandakrigen, og lansert FNs bærekraftsmål.

De absurde bærekraftsmålene

annonse

Mantraet Bærekraftig går igjen i utlegningen av bærekraftsmålene. Noen av punktene handler i første rekke kun om våre naturlige ønsker, men de må nå gjøres bærekraftige ifølge FN, for ordet er hovedpoenget i målene Rent vann og gode sanitærforhold, Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Industri, innovasjon og infrastruktur, Bærekraftige byer og lokalsamfunn, Ansvarlig forbruk og produksjon, og Livet i havet.

Vi vet imidlertid at ’bærekraftig’ i FNs øyne betyr å unngå CO2-utslipp, og dette er rett og slett ikke bærekraftig i virkeligheten. Tvert om, unngår man CO2 går planeten den sikre død i møte og menneskene først.

Utrydde fattigdom. Fattigdom kan faktisk ikke utryddes, fordi fattigdom ikke er en tilstand, men en definisjon. En slik definisjon er gjerne økonomisk basert, og alle som har under så og så mye penger å bruke er definert som fattige. Men definisjonen kan alltid endres til stadig å omfatte nye områder. Jeg skulle gjerne spurt nøyaktig hva FN mener med ’fattigdom’, men utlegningen sier at man skal ’utrydde alle former for fattigdom i hele verden’. Jeg tror FN burde lese seg opp på greske tragedier, hybris og overmot i sin alminnelighet.

Utrydde sult. Sult kan ikke utryddes uten et godt transportsystem, som er avhengig av ’fossil’ energi, og gode avlinger, som igjen er avhengige av mer CO2.

God helse og livskvalitet. Man vet ikke om man kan ta dette seriøst. Utlegningen sier nemlig at man skal sikres god helse og livskvalitet uansett alder. Skal man aldri dø? Eller kanskje man utrydder sykdommer gjennom å drepe deg straks du oppsøker lege? Eller kanskje man likegodt dreper alle som ikke har tilfredsstillende livskvalitet? Men hvem avgjør da hva som er ’kvalitet’?

Les også: Tankesmien Agenda: FN-pins – den gode og søte smultringen

God utdanning. God utdanning er avhengig av definisjonen av ’god’. Når verden skal utdannes til å frykte fotosyntesen og ’fossilt’ brensel, vil jeg ikke ha noe med den utdannelsen å gjøre. Utdanning i den vestlige verden er skikkelig ute å kjøre under det skrekkeligste bruk av politisk korrekthet. Selvstendig, original og kritisk tenkning, som burde være adelsmerket for god utdanning, undertrykkes for enhver pris ved universitetene.

Likestilling mellom kjønnene. All den tid FN er styrt av en mengde land med en religion som forbyr dette, er punktet en vits. Utlegningen er en enda større vits, da den sier ”styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet”. Menes det at den stillingen de nå har skal styrkes? I de ovennevnte landene også?

Ren energi til alle. Teksten er for absurd til å ta seriøst. All energi er ’ren’. Utlegningen sier at man sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris. Når ble energi moderne? Når ble ’moderne’ fremstillingsformer av energi pålitelige? De kan simpelthen aldri bli det, for det blåser ikke og sola skinner ikke hele tiden. De har heller ikke overkommelig pris, noe som vises av at jo større andel av energiproduksjonen i et land som kommer fra slike ’fremstillere’, desto høyere blir energiprisen.

Mindre ulikhet. Menneskene har utviklet seg ulikt gjennom historien, og det skyldes hovedsaklig forskjellige religioner og derfor også forskjellige tenkesett og forskjellig moral. Utvikling i et land skyldes tenkesettet til landet. Idealtilværelsen er dessuten forskjellig for den enkelte. Man har forskjellige mål i livet. Ulikhet gjør at man fokuserer på forskjellige områder. Hvem skal definere hva som skal være likt? Kan man garantere at ditt Utopia er det samme som mitt?

Livet på land. Dette kunne i utgangspunktet vært et ok punkt. Men utlegningen er latterlig all den tid den sier eksplisitt at ørkenspredning, landforringelse og tap av artsmangfold skal bekjempes, når det nettopp er mer CO2 som skal til mot ørkener og mer energi enten fossil eller kjernekraft som skal til for at skog ikke hugges ned. Og de fugledrepende vindmøllene er jo den verste landforringelse som finnes.

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Verdens mest krigerske land sitter i FNs sikkerhetsråd. Menneskerettighetene trues i land etter land. Utlegningen fremmer at man har ’inkluderende’ samfunn og institusjoner. Jeg tror vi alle vet hva som skal inkluderes, og det er slett ikke det som alminnelige fornuftige mennesker har lyst til å inkludere.

Samarbeid for å nå målene. Dette låter ok, inntil man ser forklaringen: ”Styrke virkemidlene som trengs”, som betyr styrking av løgnene, og ”globale partnerskap for bærekraftig utvikling”, som betyr overnasjonale finansielle operasjoner for å tilrane seg mest mulig penger.

Stoppe klimaendringene. Det uten konkurranse mest absurde bærekraftsmålet. Folk som hevder at dette kan finne sted har for lengst forlatt virkelighetens verden. Og så skal det attpåtil skje før 2030, dette som har foregått med uavbrutt tøv og billioner i lommene til rikinger siden 1987 uten at klimaet har stoppet det minste å endre seg.

Hvorfor tror du på politikerne med det runde, mangefargede merket?

Propaganda er velegnet overfor lettlurte mennesker, og har man nok av slik propaganda som er innøvet i kor av politikerne, kan man innføre totalitære og voldelige ordninger for hva det skal være. Vi har sett det komme lenge, og nå utfolder det seg rett foran øynene våre.

Det er de samme politikerne som stenger samfunnet på grunn av det nyeste viruset, som har messet om den imaginære klimakrisen i 30 år. Har du noen grunn til å tro at de snakker sant om viruset?

Når folk forsvarer FNs bærekraftsmål, rasjonaliserer de. De prøver å få bærekraftmålene inn i sin tankegang, tenker at det er jo greit med god utdanning og mindre ulikhet, uten å se hva som faktisk sies. Når man belyser klimatøvet til folk, sier de gjerne at det er jo riktig å fjerne plast i havet. De unngår hele tiden å forholde seg til idiotiet, til og med når de ser svart på hvitt at målet er ” å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030”.

Stopp av klimaendringer handler kun om skremselspropaganda for å få inntekter. Da er de to andre punktene mye nifsere. Utrydding av fattigdom kan kun skje gjennom å lage et kommunistisk samfunn der alle får like lite og staten selv bestemmer at det du får gjør at du ikke er fattig. Bekjemping av ulikhet er det mest totalitære av alle FNs mål. Tenk deg et samfunn der alle behandles likt og ulikhet slås ned på.

FNs bærekraftmål er ikke bare dumheten inkarnert, for de innevarsler også en totalitær endring av verden mot et samfunn som ingen andre enn eliten ønsker. På nytt er verden på vei mot Ragnarokk.

Anmeldelse: To realistiske bøker om klima

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse