Helseminister Bent Høie (H) bærer munnbind med teksten "Erna ser deg" og statsminister Erna Solberg (H) i stortingssalen før fremleggelsen av regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. Foto: Heiko Junge / NTB
annonse
annonse

Norske borgere må i dag tåle de mest omfattende inngrep i sine liv siden annen verdenskrig. Hvorfor?

Folk tvinges til å bruke munnbind på offentlige transportmidler. Det er innført begrensninger på hvor mange personer folk får møte i sine egne hjem. Offentlige massemøter er forbudt, i det minste dersom diverse smittevernstiltak ikke kan overholdes. Fotballkamper må skje uten publikum.

Ytterligere tiltak er signalisert, for eksempel munnbindpåbud på kjøpesentre, forbud mot større familiesammenkomster og begrensninger på hvor mange utenfor ens egen husstand en bør møte. Trolig er det bare et tidsspørsmål før det blir innført et generelt munnbindpåbud med høye bøter for folk som bryter det.

annonse

Særlig tre av korona-tiltakene er omstridt, nemlig forbudet mot massemøter, begrensningene på hvor mange utenfor ens egen husstand en bør møte og påbudet om munnbind. Er det behov for så omfattende tiltak?

De nye korona-tiltakene begrunnes med at smittenivået i samfunnet er stigende. Til det er å si at så lenge antallet døde og alvorlig syke er særdeles lavt, er et høyt antall smittede ikke noe problem. Stor smitteutbredelse og få døde og alvorlig syke betyr at vi nærmer oss såkalt flokkimmunitet uten mye død og lidelse, sannsynligvis fordi korona-viruset har «brent seg ut» og blitt mindre farlig, slik influensavirus gjør. Mye av det som omtales som smitteøkning, skyldes dessuten at vi tester langt flere enn vi gjorde for noen måneder siden (ca 90 000 i uken mot ca. 18 000 i uken i mars–april).

Vi får høre at grunnen til at så få dør eller blir alvorlig syke, er at det i dag stort sett er unge som blir smittet av korona. Det kan diskuteres. Trolig ble minst like mange unge smittet i mars–april, men da var det nesten bare helsepersonell og risikogrupper, altså eldre og syke, som ble testet.

annonse

Mye er fremdeles usikkert, men det virker i dag klart at korona er hverken mer eller mindre enn en alvorlig form for influensa med en dødelighet som er 2–3 ganger høyere enn vanlig influensa.

Det er også grunn til å problematisere begrepet «smittede». Slik helsemyndighetene bruker begrepet, og slik det omtales i media, er smittede alle som ved testing får påvist spor av korona i kroppen, uavhengig av hvorvidt de er syke og dermed smittefarlige for omgivelsene fordi de hoster eller liknende, eller om de er fullstendig friske og dermed sannsynligvis lite smittefarlige.

Les også: Vestens ekstreme frihet

Forbudet mot massemøter og oppfordringene til å begrense sosial kontakt begrunnes med dette utvidede smittebegrepet. I stedet for å oppfordre personer med klare influensasymptomer til å holde seg hjemme og ikke minst å unngå kontakt med personer i risikogruppene (eldre og syke), pålegges alle, både friske og syke, som har vært i kontakt med en som defineres som smittet, karantene.

Det betyr at aktiviteter som i prinsippet er tillatt, for mange i praksis vil være forbudt. Hvem kan tillate seg å delta på et massemøte eller å besøke en pub eller restaurant dersom det betyr at du risikerer å bli pålagt ti dagers karantene siden en som har blitt testet som korona-smittet, kan ha vært der?

Dert mest inngripende og problematiske av korona-tiltakene er likevel munnbindpåbudet. For å begrunne et munnbindpåbud på offentlige transportmidler og i butikker, burde en kunne vise til at mange taxisjåfører, bussjåfører og butikkansatte har blitt smittet eller syke av korona. Jeg har ikke sett noen slik oversikt. Jeg mener å ha lest om en eller to smittede taxisjåfører, det er det hele. Smittede eller syke butikkansatte har jeg ikke hørt om.

Kanskje kan munnbind ha noe for seg i taxier og på overfylte busser og trikker. Men i butikker virker munnbind meningsløst. Skulle et munnbindpåbud i butikker gi mening, måtte det omfatte de ansatte som er de som har størst mulighet til å smitte andre, og som også selv er de mest smitteutsatte. Men butikkansatte vil neppe bli omfattet av et munnbindpåbud. Å få butikkansatte til å bruke munnbind hele eller store deler av arbeidsdagen vil neppe være mulig.

Et påbud om munnbind i butikker eller endog på gaten vil ha tilnærmet null smittedempende effekt. Det er grunn til å merke seg at helsemyndighetene i vår, da korona fremstod som en alvorlig trussel ingen viste omfanget av, advarte mot bruk av munnbind som noe som gjorde mer skade enn gavn.

annonse

Hvorfor får vi da påbudet om munnbind? En forklaring kan være at myndighetene ønsker å vise handlekraft. Dersom antallet døde og alvorlig syke øker, skal ingen kunne beskylde myndighetene for ikke å ha gjort noe.

En annen forklaring – som burde få det til å gå kaldt nedover ryggen på en – er at myndighetene ønsker å disiplinere befolkningen.

Iført et munnbind opphører du mentalt å være et fritt menneske og forvandles til noe kuet, så beklemmende er det. Det er ikke uten grunn at muslimske kvinner tvinges til å bruke slør og liknende.

Les også: Helseminister Høie refset influenser: Tier om statssekretærs brudd på corona-tiltakene

Hva gjør munnbindpåbud – kombinert med alle de andre korona-tiltakene – med oss som mennesker? Blir vi mer underdanige og villige til å gjøre som myndighetene sier?

I dag mener et flertall av befolkningen at ytringsfriheten er så viktig at for eksempel koranbrenning må være tillatt selv om det betyr bråk fra opphissede muslimer og andre miljøer og nødvendiggjør betydelig ressursbruk fra politiets side. Vil folk ha den samme viljen til å stå opp for ytringsfriheten og andre rettigheter dersom de i 6–12 måneder har blitt tvunget til å bruke munnbind så sant de beveger seg utendørs? Eller vil de synes det er like greit å forby koranbrenning så vi unngår bråk, slik politiet synes å mene?

annonse

Dersom vi ikke reiser oss mot korona-tiltak som trolig var berettiget da koronaen kom til landet vårt, og ingen kunne vite hvor farlig sykdommen var, men som vanskelig lar seg forsvare for å bekjempe det vi i dag vet at tross alt bare er en alvorlig form for influensa, risikerer vi å miste mye av det vi oppfatter som et åpent og i positiv forstand liberalt samfunn.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon