Folkehelseinstituttets kontorer i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Folkehelseinstituttets kontorer i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
annonse
annonse

Det har vært en økning i antallet meldte smittede siden slutten av august, og det er store geografiske variasjoner.

Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen, melder FHI i sin ukesrapport.

Her er FHIs eget sammendrag: 

annonse

Det har vært en økning siden slutten av august, med mellom 716 og 814 nye smittede per uke i ukene 37–40. Siste uke ble det meldt 1 044 tilfeller.

Les ukerapporten på siden for ukerapporter om koronavirus.

Det er store geografiske variasjoner. Økningen den siste uka kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo, en økning i Viken og Vestland og flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommuner. Et mindretall ble smittet i utlandet.

annonse

Smitten de siste ukene har primært forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp og den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp.

Overvåkningsdata viser fortsatt lav forekomst av smitte med alvorlig utfall. Det var 25 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, 2 nye innleggelser i intensivavdeling og 1 dødsfall i uke 41.

Matematisk modellering indikerer en lav og relativ stabil smittespredning i sommer og en svakt økende smittespredning fra september med et reproduksjonstall for denne perioden på 1,1 (95% konfidensintervall 0,7-1,5).

Mange testes fortsatt

Til tross for en nedgang i antall personer testet de siste ukene, testes det langt flere personer ukentlig nå enn i mars/april, slik at vi nå oppdager en større andel av de smittede, også de med milde symptomer. Instituttet endrer fra og med ukerapport for uke 41 måten å presentere data over antall tester og antall testede personer på. Les mer om dette på Folkehelseinstituttet endrer presentasjon av data om testaktivitet i Norge.

Smittesporingsarbeidet er viktig

Identifiserte smittede personer må følges opp lokalt med sporing og testing av nærkontakter, gjennomføring av karantene etter gjeldene regler og isolering av de syke. Smittesporing og testing rundt enkelttilfeller og håndtering av utbrudd har fortsatt høy prioritet for å stanse utbrudd og forhindre videre smitte i etterkant av utbruddene. Ved økt smitte er det viktig at tiltak er målrettet mot der smitten skjer og der risiko for smittespredning er størst, samtidig med fortsatt fokus på de generelle smittevernrådene.

Folk i NRKs kommentarfelt vil at politiet arresterer de som bryter Solberg-regjeringens corona-tiltak

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon