Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB
annonse
annonse

Satireprogrammet «Nytt på nytt» har rullet og gått i flere år nå, og slitasjeproblemet blir mer og mer påtakelig.

Særlig er det trettende og forstemmende når det er stadig mer forutsigbart hvem som i regelen velges ut som offer. Også folk til venstre i norsk politikk og samfunnsliv har sans for fair play med hensyn til hvem som plasseres i folkets fjernsynsgapestokk en fredagskveld.

En urban redaksjon med de rette in-crowd-meninger risikerer lite med hensyn til den gjensidige beundring og selvforståelse om hovedvekten av slaktet går utover de vanlige prugelknabe i befolkningen, de som for eksempel naivt og åpent uttrykker motstand mot for stor innvandring eller vil ha et sterkere politi og strengere straffer.

annonse

Les også: «Nytt på nytt» mister hundretusenvis av seere

For den stuerene kultureliten er dette alltid pinlig, for disse enfoldige (som tydeligvis ikke har problematiseringens evne) målbærer hva en mulig taus majoritet av nordmenn ofte ikke tør å uttrykke av fare for å gå på en smell i det minefeltet av et offentlig ytringsrom som for tiden råder. Det er et rom, som vi vet, teppelagt med identitetspolitiske eksplosiver. Mange svever nå utenfor vårt etter hvert farlige fellesskap fordi de tråkket på en slik kulturell landmine, brennmerket til skambelagt samfunnsstraff med fortapelsesord som rasister, fascister, med mer. Det tetter seg etter hvert til med mange fremmedgjorte og forundrede syndere i et sosialt utenforskap der ute.

Om «Nytt på nytt» redaksjonen hadde tort å være reale, selvkritiske, uforutsigbare, med ønske om å overraske seerne og fornye seg, kunne de for eksempel hengt ut seg selv fra tid til annen, og de maktpersoner som styrer og regulerer det mediebildet vi utsettes for, og som de selv er en del av. At de med andre ord kunne våge å være mer hensynsløse på egne vegne og også ta maktpersoner tett innpå eget matfat og territorium.

annonse

Tufte Johannesen kunne for eksempel satt seg selv i gapestokken for en gang å ha forsøkt å lokke en latter ut av oss ved å sammenligne gassing av jøder i Hitler-Tyskland med gassing av mink i Nissedal (NRK-arkiv mars 2017). Deretter kunne han gapskrattet av Julie Brodtkorp, den gang ny leder for Kringkastingsrådet, for ikke å ha gjort sin jobb da hun unnlot å behandle overtrampet i sitt første rådsmøte (til tross for anmeldelse). Det hadde vært overraskende humor med ny og modig vri.

Les også: Listhaug kalt heks på NRK

I tillegg kunne vi lisensbetalere ledd oss skakke (svart humor) av den saken hun valgte å konsentrere rådets ressurser rundt. Det var en Me-too utløst kampanje (trehundre underskrifter ble organisert) som Brodtkorp ga etter og falt for. Kampanjen anmeldte Nrk for å ha omtalt en 17- åring som «ung mann» i stedet for «ung gutt»! Man vil kanskje huske Grande-saken, om lidenskap og drifter i en kålåker under en typisk fest i Trøndelag, og den unge mannen/gamle gutten som kanskje noe forundret, men ikke mot sin uttrykte vilje, hadde latt seg omfatte og omfavne av et noe utvidet kultur(be)grep i fra en amorøs ministers side.

Det totale fraværet av alvor i den saken (flisespikkeri på en semantisk forskjell i aldersomtale, drevet av et ideologisk hysteri rundt kjønn, makt og renhet som kunne ligne inkvisisjonens granskninger av ords betydning da sjelers frelse stod på spill) og det reelle alvoret i omtalen av jødene, som rådslederen valgte å se bort fra, utgjør slikt humorstoff som alle gode satirikere ville kastet seg over. På ufrivillig vis (og det er alltid morsomt) levde Kringkastingsrådet opp til Heide Steens berømte supperåd, for det latterlige var jo å diskutere over flere dager den kulturelle og samfunnsmessige skade Nrk hadde påført det norske folk ved å ha unnlatt å omtale den unge mannen som «ung gutt»!

De eneste kålhodene som ble synlige i denne saken om en tildragelse i en kålåker var åpenbart det Kringkastingsrådet som under Brodtkorps ledelse satt og diskuterte den. Satiren i de rette hender kunne blitt en ny klassiker i Nrks (tidligere så rike) historie.

Les også: Klagestorm mot Nytt på nytt etter nazikobling mot FrP-politiker

Men muligheten ble forsømt og mulighetene blir forsømt, av grunner som vi bare forstår så altfor godt. I stedet for en maktperson som hadde fortjent å bli raljert over av riksklovnen Tufte, fordi hun blamerte seg grovt ved første embedsutførelse (som offentlig maktperson oppfyller hun på alle punkt underholdningsprogrammets kriterier for satirisk behandling), måtte vi her en fredag i stedet tåle det urimelige i å se Kringkastingsrådets leder sitte beskyttet ved den samme klovnens bord og le av personer som under store påkjenninger står utsatt i en offentlig rettssak.

En headhuntet ekspert på presseetikk i Nrk, leder for et råd som skal påse at institusjonen følger etiske kjøreregler, er aktiv deltaker i det latterkoret som går utover Wara-familien og som gjør livene verre for dem og deres bekymrede venner. For dette formålet og som medløper for en ustyrlig hoffnarr med blod på klovnenesen benytter hun seg altså av en monopolprivilegert maktposisjon, den hun ellers er satt inn i for å overvåke, kritisere og korrigere den samme kringkastingsvirksomheten ifra.

annonse

Gry Amundsen, en lokalpolitiker for Frp i Telemark og en venn av familien, satte i TA 14 september et kritisk søkelys på dette forholdet, på forstemmende trekk av mobbing i fredagsunderholdningen generelt og den lattergapestokken som Wara-familien ble satt i fredag 11 september spesielt (den betimelige kritikken ble i samme artikkel møtt med et svært utilstrekkelig forsvar av prosjektlederen i «Nytt på nytt»).

Gry Amundsen har rett i sak. Rådslederen sitter omtalte fredag og bryter de prinsippene hun skal ivareta og sikre i institusjonen. Det korrumperer den stillingen hun er satt inn i. Hun ble deltaker i et spill som hun er stillingsforpliktet til å stå utenfor og dømme nøytralt om (underholdningsgenren i Nrk er ikke unntatt de overordnede styringsprinsippene, jamfør den offentlige klagestormen mot underholdningsavdelingen og sjefen der, Cato Halvorsen, som syntes det var «innafor» Nrks mandat å more oss med å tagge jøder!). Det var nettopp fordi bukken ikke skal passe havresekken at et kringkastingsråd uavhengig av Nrk ble opprettet. Den uavhengigheten har nå Brodtkorp demonstrert at hun ikke makter å forvalte.

Les også: NRK med nazihumor mot norsk storby etter Demokratenes brakvalg: – Kristiansand kan være rasismehovedstaden

I framtiden kan vi derfor ikke ha tillit til at Kringkastingsrådslederen kan behandle klager mot en kontroversiell redaksjon som hun selv har deltatt i, investert sin og vår sosiale kapital i, så å si, og gitt kredibilitet og legitimitet til.

Som leder for representantskapet i Norges bank (damen har mange hatter) mente samme Brodtkorp at påtroppende sjef i Oljefondet, Tangen, ikke kunne forvalte fellesskapets goder i et spill han selv var deltaker i. Han ville ikke bli ansett som tilstrekkelig uavhengig og følgelig kunne han ikke få den nødvendige tillit. En leder for kringkastingsrådet er også satt til å forvalte verdier på vegne av en allmennhet (landets kulturinstitusjon og lisensbetaleres interesser).

I nye klagesaker mot Nrk (og de vil komme) kan vi ikke lenger ha tillit til at Brodtkorp kan forvalte de nevnte verdiene og hensynene tilstrekkelig nøytralt, rettferdig og med godt nok skjønn. Hatten som kringkastingsrådsleder får hun nå levere fra seg.

annonse

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon