Samtlige deltakere i panelet under dialogmøtet i Drammen. Foto_ Resett
annonse
annonse

Det var i slutten av juni Yousuf Gilani, tidligere varaordfører i Drammen, inviterte Lars Thorsen fra SIAN på «curry». SIAN hadde flere ganger vært i Drammen og holdt markeringer.

Yousuf Gilani under lørdagens dialogmøte i Drammen. Foto: Resett

– Jeg spanderer curry og tar med meg en imam. Da kan lederen av SIAN stille de spørsmålene han har knyttet til islam og få teologiske gode svar tilbake. Men det er opp til SIAN om de ønsker en dialog siden de har en virkelighetsoppfatning som ikke stemmer med den religionen jeg tror på, sa Gilani til Byavisa.

Siden den tid har det vært flere SIAN-markeringer, noen av dem har endt med angrep fra motdemonstranter. I Bergen i slutten av august ble Lars Thorsen slått til blods. I Oslo har det også utartet til vold fra rasende motdemonstranter.

annonse

Invitasjonen fra Yousuf Gilani ble akseptert av SIAN og Lars Thorsen og satt opp som et dialogmøte i regi av Muslimsk Dialogforum (MDF) i Drammen bibliotek. Hensikten fra MDFs side var å kunne besvare SIANS spørsmål. De hadde også spørsmål, og begge sett spørsmål var levert inn på forhånd.

Svarene fra muslimsk hold var utarbeidet av en rekke ledende representanter for norske moskeer.

Arrangementet skulle opprinnelige være åpent for publikum, men coronarestriksjonene satte en stopper for det. I stedet var det kun et lite antall journalister blant publikum, deriblant fra Resett.

annonse

Gilanis initiativ har fått både ris og ros fra muslimske representanter, og en moskéleder trakk seg tidligere i september.

– Dialog med dem er ubrukelig, sa Nasir Gondal, som hadde vært en del av arbeidsgruppen som har jobbet for å få i stand dialogmøtet med SIAN i Drammen.

Etter de siste ukers terrorhendelser i Frankrike og opphetet utveksling mellom tyrkiske, pakistanske og franske politikere skal arrangøren ha hatt betydelig bekymring for sikkerheten.

Sperringer utenfor Drammen bibliotek, Foto: Resett

Politiet var mannsterkt til stede, og sperringer var klare utenfor Drammen bibliotek, men det var ingen demonstranter som var møtt opp. Alt var rolig både før, under og etterpå.

I panelet satt forstander Sajid Mukhtar, som representerer Jamiah Drammen moské, Hatice Lük, som er leder i Tyrkiske Foreningers hovedorganisasjon i Norge, initiativtaker Yousuf Gilani, Lars Thorsen, Fanny Bråten og Ellen Due Brynjulfsen fra SIAN. Ordstyrer var Lars Petter Soltvedt, som jobber ved Universitetet i Sør-Øst Norge.

En imam satt i bakgrunnen. Foto: Resett.

Tonen var gemyttlig, med litt temperatur helt på slutten. Lars Thorsen var talsmann for SIAN, og Sajid Mukhtar ga svarene på vegne av imamene som hadde hjulpet med utarbeidelsen av svarene. En av de ledende imamene var også tilstede i bakgrunnen. Gilani innledet med å si at de hadde fått mye kritikk fra begge «ytterkantene» for å inviterer til dette møtet.

SIANs spørsmål gikk blant annet på hva islam foreskriver av straff for islamkritikk. Det gikk på spesifikke vers i Koranen. Mukhtars svar var at sharia ikke gjelder i Norge, men kun der islam er dominerende. Thorsen var ikke veldig fornøyd med dette svaret, og gjentok flere ganger at islam var et «tankesett» som var likt over grenser. Mukhtars gjentok på sin side at Koranen påla muslimer å følge lovene i det landet de bodde, og siden det ikke var muslimsk flertall i Norge var det heller ikke slik at sharia skulle gjelde her.

Mukhtar mente videre at muslimer i Norge i økende grad mente ytringsfriheten ble brukt til å «hetse og mobbe muslimer».

annonse

Lite selvrefleksjon

Det var er møte over nesten to timer som var preget av vennlig utveksling under balansert ledelse fra debattlederen. Men ingen av partene tok selvkritikk i særlig grad. Gilani sa på et tidspunkt at han ikke hadde møtt en eneste muslim som ville innføre sharia i Norge.

Han ble utfordret på dette under spørsmålsrunden på slutten hvor Resetts Shurika Hansen refererte en undersøkelse gjennomført av Filter Nyheter i 2016 som viste at 41 prosent av norske muslimer vil straffe blasfemi i Norge, og 7 prosent er enig at den som utfører blasfemi kan straffes med døden uansett hvor i verden de befinner seg. Gilani svarte da at han ikke var kjent med denne undersøkelsen og at et slikt resultat i så fall var «betenkelig».

Les også: Venstresiden og islam – en frihetsfiendtlig og destruktiv allianse

Hatice Lük refererte til sin ledende verv i norsk-tyrkiske organisasjoner og stilte seg uforstående til at det var diskriminering av kvinner i islam. Også hun ble utfordret på dette av Shurika Hansen, som spurte om hennes syn på kjønnssegregering i moskeene. Hun henviste sitt svar til Gilani, men det var Mukhtar som svarte.

Sajid Mukhtar i Jamiah Drammen moske. Foto: Resett

– Det er bare for menn at det er en plikt å gå i moskeen, for kvinner er det frivillig. Religionen sier at det er sånn det skal være.

annonse

Muhktar omtale også islam som en «religion, en ideologi og en livsstil».

 

 

– Blir mer

God stemning på slutten. Foto: Resett

Det ble utdelt roser på slutten, og det var en engasjert avslutning på det hele. Det virket som begge parter var fornøyd. På spørsmål fra Resett om det kom til å bli flere møter, svarte Yousuf Gilani at han svært gjerne så for seg å ha flere aktiviteter i samme ånd. Han mente også at det var mulig å få støtte fra breder deler av det muslimske miljøet i Norge for å ha slike dialoger.

Det spesielle med akkurat dette dialogmøtet var at det ble avholdt med Stopp Islamiseringen av Norge. Når de holder markeringer i norske byer, kan det bli svært amper stemning.

Også Lars Thorsen ble spurt og det var aktuelt å delta i nye møter, noe han kunne bekrefte.

– Fruktbart, var SIAN-leders Thorsens konklusjon om lørdagens møte i Drammen.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon