REUTERS/Eric Gaillard
annonse
annonse

Det heter seg at vi kan lære av historien. Kan vi det? Kan fanatismen bekjempes?

Vi har ikke noe valg. Uansett politisk og religiøst ståsted må vi i Norge kunne være enige om dette:

Etter nok en islamistisk ugjerning i Frankrike er det tid for et oppgjør med den delen av islam som nører opp under fanatisme, og som kan føre til vold og ekstremisme. Vi må gjøre det vi kan for å hindre at noe lignende skjer her i landet. Norske myndigheter må på banen og markere klart og tydelig hva vi ikke kan godta, og hva som gjelder.

annonse

Med alle religionene og livssyn som opererer her i landet, er det aller viktigste å lovfeste at Norge er en sekulær stat. Religion er en privatsak og et forhold mellom det enkelte menneske og guden eller gudene en tilber. Staten skal ikke blande seg inn i religiøses saker med mindre religiøse grupper eller privatpersoner går ut offentlig på en måte som kan ødelegge samholdet i nasjonen, eller at trosutøvelsen foregår med tvang, oppfattes nedbrytende for personers selvbilde, fratar personers rett til å handle utifra sine tanker, eller er utstøtende med risiko for selvmord i verste fall. Religionsutøvelse og livssynsritualer må foregå privat for at ingen trossamfunn skal kunne oppnå særbehandling, få særfordeler, være provoserende eller oppfattes krenkende på andre.

Les også: Lærer: Trygghet i klasserommet er viktigere enn karikaturtegninger

Forslag til retningslinjer

annonse

Imamene og representantene for muslimene i Norge må offentlig informere sine menigheter om at:

  1. Det er lov med satire i Norge, og at muslimer må tåle karikaturer av Muhammed og tegninger med vinkling mot dogmer i islam selv om noen kan føle seg krenket. Krenkelse er noe alle kan føle. Det er ikke forbeholdt muslimer.
  2. Alle som ikke lenger regner seg som muslim, skal fritt kunne fortelle om det uten å bli  utsatt for represalier.
  3. Det kan ikke godtas at muslimer, og muslimske ungdommer spesielt, utfører hevnaksjoner mot personer som de påstår har krenket profeten, og dermed dem selv.
  4. Muslimer ikke lenger kan bruke ordet vantro om annerledes troende, og at dette begrepet kommer inn under rasisme-begrepet (dette gjelder også for andre trosretninger som har brukt ordet vantro om annerledes troende).
  5. Det ikke kan godtas med negativ sosial kontroll som; oppsyn, press, trusler og tvang for å opprettholde familiens ære eller dogmene i islam.

Hvis det er umulig for en imam å godta og informere om de fem punktene, beviser det at hans tolkning av islam er uforenelig med våre lover. Myndighetene må da handle i forhold til den erkjennelsen, og gjøre det som er nødvendig for å markere at det ikke er Allah, Muhammed og Koranen som bestemmer her i Norge. All støtte til muslimske menigheter som bekjenner seg til slike tolkninger av skriftene, må opphøre, og imamer som ikke vil følge de nye reglene, må bli nektet å tale i moskéer.

Les også: Bygninger i Frankrike bekledd med gigantiske Muhammed-karikaturer

Imamene og representantene for muslimene må uttrykke seg på norsk. Det holder ikke å tolke om til norsk det imamer sier.

Formålet med å innføre disse reglene er å hindre mistenkeliggjøring, uro, trusler og vold.

Alle disse punktene må innarbeides i undervisningsplanene og inngå i undervisningsopplegg utarbeidet av myndighetene både i grunnskolen og videregående skole. Foreldre med barn i skolen må informeres om hva som gjelder.

Det må gjøres klart at staten ikke vil støtte noen religiøse grupperinger eller livssynssamfunn økonomisk etter reglene er trådt i kraft, med unntak av Den norske kirke med begrunnelse i den betydning den har hatt for Norges historie, og hva vi er som nasjon.

Les også: Vil staten hjelpe lærere som viser frem Muhammed-karikaturer?

annonse

Følgende litteratur er aktuelt å lese i forbindelse med saken, oversatt til norsk: Voltaire FILOSOFISKE BREV; TRAKTAT OM TOLERANSE (Aschehoug), Kamel Daud MEURSAULT-SAKEN (Bokvennen), Albert Camus PESTEN (Solum Bokvenn).

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon