Oslo 20201105. Siv Jensen (FrP) på talerstolen under statsminister Erna Solbergs redegjørelse for Stortinget om regjeringens håndteringen av koronapandemien. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
annonse

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen mener det er helt unaturlig å koble ny krisehjelp fra regjeringen tirsdag sammen med budsjettforhandlingene.

– Vi må separere dette og kjøre tiltakspakkene i ett spor, er partilederens klare beskjed.

– Hovedgrunnen vår for å mene det er at det haster for næringslivet å få klarhet i hvordan disse tiltakspakkene blir, sier Jensen til NTB.

annonse
Reiseliv og kommuner

Regjeringen legger tirsdag fram et såkalt tilleggsnummer med mer krisehjelp til norske kommuner og reiseliv, ifølge NTB. Mandag innleder regjeringspartiene forhandlinger om neste års statsbudsjett med Frp.

De to prosessene kan kjøres parallelt, men må holdes atskilt, mener Jensen. Hun viser til at tiden er knapp for å få på plass mer krisehjelp.

– Vi skylder innbyggerne våre og arbeidsfolkene å avklare dette hurtig. Da kan ikke vi sitte og vente på en lang tautrekking om alt mellom himmel og jord i et statsbudsjett.

– Dårlig tid
annonse

Det er varslet 7,3 milliarder kroner til kommunene for å demme opp for inntektstap og utgiftsvekst som følge av koronapandemien i første halvår av 2021.

Pakken med tiltak for reiselivsnæringen kommer i det samme tilleggsnummeret. Trolig blir diskusjoner om å forlenge regelendringer for omsorgspenger, sykepenger og forhøyet dagpengesats.

Formelt sett er dette dokumentet en del av neste års statsbudsjett, selv om det har form av å være en krisepakke.

Nye grep

– Vi har en viss erfaring med at regjeringen ikke treffer helt med sine pakker. De vil helt sikkert måtte forbedres en del før vi er i mål, sier Siv Jensen.

– Det må være kompensasjonsordninger som gjør at levedyktige bedrifter ikke går over ende som følge av regjeringens nedstengningstiltak.

Frp-lederen viser til tett dialog med maritim næring, reiseliv, luftfart og transportbedrifter – alle bransjer som nå opplever krise på krise.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse