Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik vil gå til valg på et løfte om at samlet skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter skal være uendret fra dagens nivå. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
annonse
annonse

Arbeiderpartiet lover å kompensere med skattelette for vanlige folk hvis avgiftsnivået i Norge økes i neste stortingsperiode.

Nestleder i AP, Hadia Tajik, lanserer «avgiftsløfte» foran valget, skriver NTB.

– Hvis vi skrur en avgift opp, så vil vi skru en annen avgift eller skatt ned, sier hun.

annonse

Arbeiderpartiet utelukker ikke avgiftsøkninger, men hvis det skjer, skal det kompenseres med kutt i inntektsskatten for vanlige folk.

– Vi skal nulle ut eventuelle avgiftsøkninger, sier Tajik.

– Vi kommer ikke til å øke noen avgifter uten å gjøre tilsvarende reduksjoner på andre avgifter eller i inntektsskatten.

annonse

Hvis regjeringens budsjettforslag for 2021 blir vedtatt, vil avgiftsnivået isolert sett ha økt med 6,7 milliarder kroner.

– Slik kan det ikke fortsette, sier Tajik.

Hun trekker fram analyser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at avgiftstrykket har økt for husholdninger med lav inntekt.

Husholdninger med høy inntekt har derimot fått lettelser, hovedsakelig gjennom kutt i bilavgiftene.

 Arbeiderpartiet kommer med tre valgløfter:

* Det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter skal være uendret fra dagens nivå. De med inntekt over 750.000 kroner skal skatte mer, mens de som tjener mindre enn dette, skal skatte mindre.

* Selskapsskatten skal ligge i ro på 22 prosent.

* Formuesskatten skal økes for de med de høyeste formuene.

annonse

Den eneste skatten som skal gi økte inntekter til staten, er formuesskatten. Endringene Arbeiderpartiet foreslår, ville gitt cirka 7,2 milliarder kroner ekstra i budsjettet for 2021.

– Det betyr at de med de høyeste formuene må skatte mer, sier Tajik.

Frps Sylvi Listhaug omtaler Ap-utspillet for «tidenes snuoperasjon».

– Her har man hylt og skreket i sju år på at skatte- og avgiftsnivået har gått ned, og plutselig synes man det er helt greit, sa hun da Aps nye skatteopplegg ble diskutert på NRKs Politisk kvarter mandag morgen.

Tajik påpeker at Ap har stemt mot mange av skattekuttene, men at coronapandemien har endret på situasjonen.

– Situasjonen akkurat nå er at det er økonomisk krise for landet. Vi vet at den kommer til å få ringvirkninger i flere år framover. Vi vet at de økonomiske forskjellene mellom folk har økt, sier Tajik.

annonse

Ifølge Tajik har Arbeiderpartiet derfor prioritert to hensyn:

– Det ene er forutsigbarhet for folk og bedrifter. Det andre er mer rettferdig fordeling. Det er grunnen til at vi har falt ned på dette opplegget.

Fakta om Aps skattepolitikk

* Arbeiderpartiet går til valg på at samlet skatte- og avgiftsnivå skal være uendret fra dagens nivå i neste stortingsperiode. De med alminnelige og lave inntekter skal skatte mindre, mens de med de høyeste inntektene må skatte mer.

* Hvis en avgift går opp, skal en annen skatt eller avgift ned.

* Selskapsskatten skal ligge i ro på 22 prosent.

* Formuesskatten skal være i tråd med skatteforliket fra 2016. De med de høyeste formuene skal skatte mer, og bunnfradraget skal økes.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon