Reinflokk i Kautokeino. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix
annonse
annonse

Vindmøller endrer reinens oppførsel og beitemuligheter, viser forskning. Det kan også påvirke rettsaker som pågår.

– Første året vindmøllene var i drift, så vi det med én gang. Allerede ti kilometer unna begynte reinen å stritte imot, sier Frode Utsi, leder for Reinbeite, distrikt 7 i Finnmark.

Reineiere er nesten alltid negative til vindparker i dyrenes beitemark. Når staten likevel har gitt konsesjon til vindkraft i flere reinbeitedistrikter, er det fordi de har basert seg på en antakelse om at vindkraft og rein kan leve side om side, skriver Klassekampen.

annonse

Etter et nesten ti år langt forskningsprosjekt gjort i forbindelse med etableringen av Rákkocearru vindpark at den fortellingen kan stå for fall.

– Vi finner større endringer i dyrenes arealbruk etter etablering av vindkraft enn man har funnet i forskningen før, både i Norge og Sverige, sier Sindre Eftestøl, forsker ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

På tross av at Rákkocearru vindpark i Berlevåg er relativt liten med 15 turbiner, har effekten vært stor:

  • Reinen bruker området innenfor en ti kilometers radius av vindmøllene betydelig mindre enn før. Det har gitt økt bruk av beiteområdene lenger bort.
  • Det er tegn til at dyrene å misliker synet av vindmøllene. I kalveperioden får simlene i stor grad kalver i områder hvor vindmøllene ikke er synlige.
  • Trekkmønstrene til reinen er endret. Reinen kommer fortere sørover, heller enn å bli på vinterbeite i nord, i nærheten av vindturbinene.
annonse

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon