- Resett - https://resett.no -

Forskning: Heller ikke reinen liker synet av vindmøller

Vindmøller endrer reinens oppførsel og beitemuligheter, viser forskning. Det kan også påvirke rettsaker som pågår.

– Første året vindmøllene var i drift, så vi det med én gang. Allerede ti kilometer unna begynte reinen å stritte imot, sier Frode Utsi, leder for Reinbeite, distrikt 7 i Finnmark.

Reineiere er nesten alltid negative til vindparker i dyrenes beitemark. Når staten likevel har gitt konsesjon til vindkraft i flere reinbeitedistrikter, er det fordi de har basert seg på en antakelse om at vindkraft og rein kan leve side om side, skriver Klassekampen [1].

annonse

Etter et nesten ti år langt forskningsprosjekt gjort i forbindelse med etableringen av Rákkocearru vindpark at den fortellingen kan stå for fall.

– Vi finner større endringer i dyrenes arealbruk etter etablering av vindkraft enn man har funnet i forskningen før, både i Norge og Sverige, sier Sindre Eftestøl, forsker ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

På tross av at Rákkocearru vindpark i Berlevåg er relativt liten med 15 turbiner, har effekten vært stor:

  • Reinen bruker området innenfor en ti kilometers radius av vindmøllene betydelig mindre enn før. Det har gitt økt bruk av beiteområdene lenger bort.
  • Det er tegn til at dyrene å misliker synet av vindmøllene. I kalveperioden får simlene i stor grad kalver i områder hvor vindmøllene ikke er synlige.
  • Trekkmønstrene til reinen er endret. Reinen kommer fortere sørover, heller enn å bli på vinterbeite i nord, i nærheten av vindturbinene.
annonse

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474