- Resett - https://resett.no -

Ubegripelig, langsom og bedagelig saksbehandling og slett etterforskning hos norsk politi?

Nærmest daglig i norsk rettsvesen får kriminelle betydelige strafferabatter på bakgrunn av langsom saksbehandling og svak etterforskning hos norsk politi.

Natt til lørdag 15. september 2018 hevdet en kvinne i tyveårene fra Colombia at hun hadde blitt voldtatt. Kvinnen hadde vært på et utested i Oslo, og etter stengetid ble hun med en del folk på et privat nachspiel. Da hun kom til nachspielet var hun meget overstadig beruset, ble dårlig og la seg derfor i en seng på et av soverommene.

På et tidspunkt samme natt, kom en for henne ukjent mann inn på soverommet og la seg i samme seng.

annonse

Den fremmende mannen dro opp kjolen, samtidig som han tok av strømpebuksen og trusa. Deretter førte han sin penis inn i skjeden og penetrerte henne vaginalt til han fikk utløsning.

Kvinnen forklarte i politiavhør, og under hovedforhandlingen i Oslo tingrett som ble holdt 27. til 29. oktober 2020, at på grunn av beruselsen og/eller søvn var hun ute av stand til å motsette seg det som skjedde. Neste dag oppsøkte hun overgrepsmottaket på Oslo legevakt.

Les også: Sverige: Voldtok 13-åring – «Ikke tilstrekkelig grovt» for utvisning, mener retten [1]

annonse

En ukes tid senere oppdaget kvinnen «overgriperen», som hun gjenkjente, på samme utestedet som hun tidligere hadde besøkt før hun havnet på ovennevnte nachspiel. Deretter, etter hvert, via bekjente fikk hun tak i mannens personalia.

Mannen, som kvinnen påstår forgrep seg mot henne seksuelt lørdag 15. september 2018, er en mann i slutten av tyveårene, opprinnelig fra Nigeria, men bosatt i Sverige.

Han har i ettertid ikke erkjent straffeskyld for hendelsen, da denne ifølge ham selv var basert på en frivillig aksept fra begge parter.

Forholdet ble anmeldt til Oslo politidistrikt 27. september 2018.

Liggetid
Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett 29. oktober 2020, underrettet aktor rettens administrator at nærværende sak, etter at anmeldelsen var inngitt, i to perioder hadde vært stilt helt i bero. Med andre ord, ingen etterforsker eller påtalejurist hadde åpnet eller sett på denne tilsynelatende svært alvorlige forbrytelsen.

Den første «liggetiden» var hos politiet fra november 2018 til juni 2019. Det vil si at i utgangspunktet lå denne graverende kriminelle handlingen hos norsk politi urørt i nærmere åtte måneder!?

I april 2019 ble en politietterforsker tildelt saken, hvorpå han/hun først i begynnelsen av juni 2019 begynte å innhente dokumentasjon samt vitneavhør. Syv vitner ble omsider avhørt i sakskomplekset. Den siste vitneforklaringen ble ikke ferdigstilt og sluttført før august 2019.

Dermed er den samlede «liggetiden» i saken hos politi og påtalemyndighet på omkring 13 måneder.

annonse

Dommen + straffereduksjonen
I utgangspunktet, relatert til denne her graverende forbrytelsen som er innrapportert, mente Oslo tingrett at normalnivået for straff i utgangspunktet var fire års ubetinget fengsel.

Men, på bakgrunn av politiets og påtalemyndighetens sendrektighet hva nærværende forhold angår, kom retten frem til følgende avgjørelse:

«At det er flere perioder med ren liggetid i saken er etter rettens syn klart relevant i en slik vurdering, i det minste når det som her er perioder som hver for seg er av en viss varighet. 13 måneders liggetid i en sak som er avgjort i tingretten ca. to år etter anmeldelse ble inngitt, er etter rettens syn i strid med EMK artikkel 6. nr. 1. Etterforskningen av saken har i hovedsak bestått av vitneavhør av en begrenset krets, samt innhenting av dokumentasjon fra overgrepsmottaket og lege. Dette bruddet repareres dels ved konstatering i denne dommen og dels ved et fradrag i straffen.

Les også: Politiet og mediene stigmatiserer og hemmeligholder etter hva de føler er «politisk korrekt» [2]

Etter rettens syn bør straffen skjønnsmessig reduseres med åtte måneder.

Det foreligger ikke ytterligere formidlende omstendigheter. Straffen blir etter dette fengsel i tre år og fire måneder».

Dissens
En av meddommerne var uenig i dommeren og den andre meddommerens avgjørelse, og mente at det i denne straffesaken forelå rimelig tvil om hva som egentlig hadde skjedd, slik at tiltalte burde frifinnes.

Men, tiltalte ble dømt i samsvaret med flertallets votum.

Resett har vært i kontakt med domfeltes advokat, Gunhild Bergan, hvorpå hun informerte at denne dommen vil bli anket.

Tegn abonnement [3] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474