Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB
annonse

Reflekter over følgende: Hvis din far (i dette tilfelle staten) betaler deg av sin pensjon for at du skal drive med ulønnsomme forretninger – er dette egentlig «lønnsomt»?

De fleste forstår at dette ikke handler om annet enn å narre seg selv. Et flertall av Vestens yrkespolitikere tar til orde for betydelig innskrenking av individets frihet og avgiftsøkninger for å gjennomføre noe som mange kan regne ut aldri vil bli lønnsomt! Hvor kommer «merverdi generering» inn i det grønne skiftet? Hvem skal kjøpe CO2 som vi har fanget? Hvem skal betale for lagring av «fanget CO2»? Hvem har råd til strøm som er 20 til 80 ganger dyrere enn hva vi får fra vann og atomkraft?? Er det et mål å ødelegge de samfunn og den velstand vi har bygd opp i Vesten? For mange ser det faktisk slik ut! Fortsetter dette «spillet» ender vi i massearbeidsledighet! Ha ingen illusjoner – Det er en agenda bak!

Les også: Marius Holm i ZERO: – Norge faller av den grønne bølgen

annonse

Det er i dag kun subsidier som gjør såkalt «grønn teknologi» lønnsomt, og ingen vet, eller har belegg for å hevde at slik teknologi vil bli lønnsomt i framtiden! Verden er ikke ukjent med drift av vindmøller eller solceller – drift av slike har pågått i 40 år! Vindmøller og «sol-parker» er i dag like avhengig av subsidier som for 40 år siden – Ingen, absolutt ingen kan vise til noe annet! Straks subsidiene, eller tvungen avgifts-finansiering forsvinner, så kollapser også denne “industrien”! Ingen kan vise til noe annet resultat! Til orientering – ingen fikk subsidier for å finne opp noe som kunne erstatte hest og vogn! Den industrielle revolusjonen kom uten subsidier fra fellesskapet i Vesten – Noe å tenke på?

Ingen må tro at denne «fikseringen» (grønne skiftet) noen gang kommer til å bli lønnsomt for deg som betaler «gildet»! Det er kun noen få utvalgte som får lov til å berike seg (med våre skattepenger) på denne prosessen som forsøkes gjennomført hos oss i Vesten! For deg betyr dette bare en ting – Du har mest sannsynlig passert toppen av din økonomiske velstand og fysiske frihet! Visste du at om du tar all verdens rikdom, og fordeler på all verdens befolkning, så vil alle bli fattige etter dagens målestokk? Er det dette vi vil?

Les også: Vindmøller: – Norge ødelegges bit for bit

annonse

I et bredere perspektiv er det grønne skiftet en del av «veikartet» mot en ny «verdensordning» (les bla. innføring av fattigdom for vestens middelklasse – «The Great Reset») hvor begrepet «urettferdighet» brukes for hva det er verd mot den enkeltes «moral og samvittighet», for å oppnå, hold deg fast – total underkastelse! FNs bærekraftmål (agenda 2030) handler om at verdier generert i vesten skal fordeles på hele verdens befolkning. Hva tror du – vil du og din familie får det bedre hvis dette blir gjennomført? Kun en liten engere krets skal øke få sin rikdom og makt på veien til dette nye regime (New World Order)!

I det øyeblikket du lar denne type snedig politisk taktikk og informasjonskampanje prelle av på deg, så har du et bedre utgangspunkt for å planlegge din og din families framtid enn de fleste i vesten! Vokt deg vel for hvem du stemmer på ved neste valg! Neste valg blir nemlig et «Paradigmeskifte» om galskapen får fortsette!

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse