Valgobservatør Justin C. Kweder vitner under høringen om valgfusk i Pennsylvania onsdag 25. november. Skjermbilde Youtube.
annonse
annonse

Rundt 20 vitner fortalte hva de hadde sett av uregelmessigheter under valget i en offentlig høring arrangert av Pennsylvania Senate Majority Policy Committee onsdag.

Høvedstrømsmediene gjentar stadig at Trump-kampanjens anklager om valgfusk er ubegrunnede, uten å nevne at Trumps advokater hevder de har rundt tusen vitner som kan underbygge påstandene, og at mange av vitneforklaringene er offentlig tilgjengelige som del av søksmålene Trump-kampanjen har innlevert. Et tyvetall av vitnene forklarte seg under høringen i Gettysburg, Pennsylvania onsdag.

– Vi ba om denne høringen fordi vi ble nektet den i retten, uttalte Trumps personlige advokat Rudy Giuliani.

annonse

– Alt vi ber om, er at dere lytter til faktaene vi presenterer og evaluerer dem.

Fikk ikke observere
Valgobservatøren Justin C. Kweder, som var til stede ved stemmetellingen i Philadelphia i ti dager, sa at valgobservatørene måtte stå bak et gjerde som stod mellom 10 og 200 fot unna stemmetellerne, slik at det ble umulig for dem å kunne observere om poststemmene var gyldige eller ikke. Dette foregikk i en stor hall. Kweder estimerer at flere hundre tusen poststemmer ble telt på denne måten, og at «minst 96 % av valgarbeiderne prosesserte poststemmer 15 til 200 fot unna oss.»

– Grunnet valgarbeidernes avstand fra de oppsatte gjerdene, var det umulig for meg eller noen observatør å se hva valgarbeiderne gjorde med noen form for spesifisitet. Observatørene var ikke i stand til å utfordre noen avgjørelse som ble gjort om prosesseringen av disse poststemmene, sa han.

annonse

Mange andre vitner fortalte tilsvarende historier om utestengning bak gjerder og adgangsnekt til rommene der stemmetellingen foregikk.

Ett av vitnene, ekspert på sikkerhet og svindel Gregory Stenstrom, fortalte at han og fire andre observatører ikke fikk lov til å gå inn i tellesenteret i byen Chester. De måtte få juridisk hjelp før de etter fem timer fikk mulighet til å observere hva som foregikk i rommet der stemmene ble talt.

Regelverk ikke fulgt
Stenstrom protesterte overfor visesheriffen og valgfunksjonæren da han så oppsynsmannen for stemmemaskinene stikke minnepinner inn i maskinene uten at noen av observatørene fikk innblikk i hva han gjorde.

Valgobservatør Gregory Stenstrom vitner under høringen om valgfusk i Pennsylvania onsdag 25. november. Skjermbilde Youtube.

– Denne personen blir ikke observert, han er ikke en del av prosessen såvidt jeg kan se, og han går inn med poser, som vi har bilder av og som ble vedlagt våre vitneforklaringer. Og han stakk disse minnepinnene inn i maskinene. Personlig så jeg dette skje over 24 ganger. Vi har mange andre vitner som så det, inkludert demokratiske valgobservatører, sa Stenstrom.

Han estimerer at mellom 100 000 og 120 000 stemmer ble prosessert i strid med regelverket.

Statistiske anomalier
Den pensjonerte obersten Phil Waldron, som presenterte seg som stridsoffiser med 15 års erfaring innen informasjonskrigføring, datanettverkoperasjoner, elektronisk krigføring og operasjonssikkerhet, viste i sin vitneforklaring til tilfeller av statistiske anomalier der «et mirakuløst antall stemmer ble prosessert over en tidsperiode som ikke er gjennomførbart eller mekanisk mulig under normale omstendigheter.»

Waldron er del av et team som har undersøkt de elektroniske valgsystemene. Han opplyste at det finnes mange andre team som hans, bestående av folk fra både høyre og venstre, som jobber med dette fordi de er blitt oppmerksom på anomaliene.

Etter spørsmål fra Rudy Giuliani viste han til en topp (spike) av opplastede stemmer på valgdagen, der 337 000 stemmer ble lagt til i en stor batch. Waldron hevdet at slike topper er en «primær indikasjon» på valgfusk. Over en viss tidsperiode der det var mange slike spikes, fikk Biden 570 000 stemmer, mens Trump fikk 3 200, forklarte han på spørsmål fra Giuliani.

annonse
Pensjonert oberst Phil Waldron under høringen i Pennsylvania 25. november. Skjermbilde Youtube.

Manipulering av stemmer
Waldron sa at hans tilnærming til de elektroniske valgsystemene først og fremst går ut på å finne ut «hvordan bryte seg inn, hvordan knekke det, hvordan ødelegge det, hvordan manipulere det».

– Stemmesystemene i USA og Pennsylvania ble bygget for å bli manipulert, hevdet han. – De har blitt brukt i valg verden rundt, i stjålne valg verden rundt, i Venezuela, Italia, Argentina, Singapore, Bolivia så nær som for to uker siden, fortsatte han.

Han gjennomgikk historien til noen av valgsystemene som brukes i USA, og forklarte at de har «felles DNA» med ovennevnte systemer, dvs. lik kode og like funksjoner. Han fortalte at han personlig hadde debriefet sønnen til en cubansk etterretningsoffiser med førstehånds kjennskap til Hugo Chavez’ familiemedlemmer, som har avgitt en edsvoren erklæring på at Chavez’ barn fortalte ham at faren deres hadde investert penger i disse stemmemaskinene for å sikre seg gjenvalg.

– Disse systemene tillater autoriserte og uautoriserte brukere å kansellere stemmer, omgjøre stemmer, forhåndsopplaste stemmer, stemme blankt, alt i sanntid, og i store antall, påstod Waldron. Han hevdet også at maskinene er lette å hacke.

– Våre eksperter og andre akademikere tror at opptil 1,2 millioner stemmer i Pennsylvania kan ha blitt endret eller være falske. Det er hva vi har oppdaget de siste 22 dagene. Kun en detaljert teknisk analyse av de aktuelle maskinene og programvaren vil kunne vise hvor mange borgere som har fått sine sivile rettigheter krenket.

– Å bruke denne typen maskiner med liten eller ingen revisjon, liten eller ingen transparens med tanke på hvordan stemmer blir prosessert, hvor de havner, hvor de blir lagret, vil aldri gjøre offentligheten trygg på at vi virkelig har et representativt demokrati, sa han.

Planlagt
Rudy Giuliani påstod i sitt innledningsforedrag at vitneforklaringene ikke beskriver isolerte enkelthendelser, men at alle de edsvorne vitneerklæringene i søksmålene Trump-kampanjen jobber med, dokumenterer at valgobservatører systematisk ble forhindret fra å observere stemmetellingen i mange byer i seks delstater, og at dette var del av en plan for å gjennomføre valgsvindel i stort omfang.

Les også: Dette er Giulianis «sak» om valgfusk

– I delstaten Pennsylvania sendte dere ut 1 823 148 poststemmer. Dere fikk tilbake omtrent 1,4 millioner. Men i tellingen for presidentvalget, er det 2,5 millioner. Jeg vet ikke hva som forklarer denne forskjellen på 700 000 mellom poststemmene som ble sendt ut og antallet som endte opp i tellingen, sa han.

– Det tallet, 2 589 242, var på deres regjerings nettside inntil i går. Og i går ble det fjernet uten forklaring. Jeg kommer til å være veldig interessert i å høre hva forklaringen er, og jeg kan ikke forestille meg hvordan dere kan godkjenne valgresultatet uten å kjenne forklaringen.

Han påpekte dessuten at flere titalls tusen poststemmer ble returnert samme dag eller dagen etter at de ble sendt ut.
– 20 000 ble returnert dagen før de ble sendt ut, bemerket han til allmenn latter fra salen.

annonse

Med unntak av ett eller to av vitnene, var det kun republikanere til stede. Tilhørerne jublet og klappet da Trump ble koblet til over telefon.

Se hele høringen her:

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon