- Resett - https://resett.no -

Vi er «alle» sosialister: Hvem oppmuntrer den islamske offermentaliteten?

For sosialister består verden av dominans og undertrykkelse, av de privilegerte og de hjelpeløse. Å endre dette mot likhet og rettferdighet er dermed politikkens mål.

Venstresiden må gjøre grupper i samfunnet klar over at de er diskriminert og undertrykt for å mobilisere dem mot det etablerte systemet. Å være undertrykket gir deg legitimitet til å kreve.

De prøvde først med arbeiderklassen, men uten at det skapte revolusjon. Så pekte de ut kvinner, seksuelle minoriteter osv. Men nasjonalfølelsens lim var sterkere enn klassesolidaritet over landegrensene, skriver Helge Lurås i boken Knefall – hvordan kristen skyldfølelse og venstresidens offermentalitet ødelegger Vesten [1].

annonse

Han mener venstresidens agenda om å polarisere og skape misnøye innad i samfunn er innkodet i marxismens DNA. Og videre at det først var med innvandringen av grupper som «omfavnet den offerrollen de ble tildelt» at påpekningen av samfunnet som en evig kamp mellom grupper virkelig truer stabiliteten og samholdet i vestlige land.

I USA er de svarte «gitt denne offerrollen». I Europa er det muslimene. For i islam er offermentaliteten bygget inn i teologien og den politiske ideologien i de hellige tekstene. Profeten Muhammed så seg og muslimene som offer like siden de ble fordrevet fra Mekka i 622. Og med bakgrunn i denne offermentaliteten fant de også rettferdiggjørelse i sin egen hevn, mener Lurås som vier to kapitler til islams rolle i vestlig politisk dynamikk.

Islam er på bakgrunn av sitt utgangspunkt særlig tilbøyelig til å være enig med venstresiden i at det er urettferdighet, diskriminering og rasisme i de vestlige landene de nå har innvandret til. Og at de selv er det fremste offeret. Derfor tar islam så mye plass og utgjør en særlig torn i øyet på «vertsbefolkningen.» Men at islam skaper uro og polarisering, er ikke antitetisk til dets politiske funksjon.

annonse

Les også: 68-ernes Knefall og deres «religiøsitet» [2]

Fordi de ikke har et overordnet identitetsmessige fellesskap med den opprinnelige befolkningen, men snarere har sin egen separate gruppestatus, sin umma, utgjør muslimenes offermentalitet også en mye større trussel mot samholdet enn andre grupper sosialistene har prøvd å «gjøre klar over sin egen undertrykkelse.»

Venstesiden har funnet sitt «perfekte, villige offer» i islam, skriver Lurås. Han mener videre at den opprinnelige sosialistiske tankegangen har påvirket hele samfunnet gjennom utdanningssystemet og media. Også Erna Solberg har blitt en «sosialist» i tankegangen og støtter inngripende tiltak i form av handlingsplaner mot muslimhat. Den «terapeutiske staten», en opprinelig sosialistisk idé, har nå tverrpolitisk støtte. Det reelt konservative Høyre er nesten borte.

Og med utgangspunkt i offerrollen utøver muslimer «sadisme» tilbake mot botferdige, kristne masochister. Islam er en effektiv politisk ideologi. Den kristne, protestantiske skyldkulturen møter den islamske skamkulturen med svært destruktivt resultat, heter det i boken.

Knefall [3] er også tilgjengelig som lydbok [4] og eBok [5].

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474