annonse
annonse

En av de bøkene den som vil gjøre seg opp en begrunnet mening om vår tids ikke-vestlige masseinnvandring, bør ha lest.

Nylig gav Helge Lurås ut boken Knefall. Hvordan kristen skyldfølelse og venstresidens offermentalitet ødelegger Vesten. Forfatterens ambisjon er å forklare hvorfor de vestlige landene – som i de siste hundreårene har utviklet en unik sivilisasjon der vanlige mennesker nyter godt av en frihet, personlig trygghet og materiell velstand som er ukjent i andre deler av verden – siden 1960-tallet har foretatt en masseimport av mennesker fra dysfunksjonelle samfunn med undertrykkende verdier som setter Vestens frihet, trygghet og velstand under press.

Svaret er – kort sammenfattet – at venstresiden etter å ha oppdaget at en borgerliggjort og tallmessig ikke lenger dominerende arbeiderklasse ikke lot seg bruke til å gjøre slutt på det forhatte klassesamfunnet, oppfant nymarxisme og kritisk teori som går ut på å finne, bevisstgjøre og mobilisere undertrykte samfunnsgrupper som kan erstatte arbeiderklassen og brukes til å oppløse og ødelegge den bestående samfunnsorden. Slike alternative angivelig undertrykte samfunnsgrupper som har vært forsøkt mobilisert, har vært kvinner og seksuelle minoriteter og ikke minst etniske minoriteter, i USA svarte og fargede, i Europa, innvandrere, primært muslimer.

annonse

Venstresiden – som ifølge Lurås i dag er den dominerende samfunnsgruppen med tilnærmet total kontroll over akademia, skolen, de politiske partiene, forvaltning og massemedia – støtter masseinnvandring, primært fra muslimske land, stimulerer utviklingen av en offermentalitet hos innvandrerne, og gjør hva den kan for å få innvandrerne til å gjøre opprør og kreve goder og særfordeler som kompensasjon for rasisme, undertrykkelse og utbytting de og deres forfedre er og har vært utsatt for. Og innvandrerne reagerer ved å bli frekke og kravstore, samtidig som de på en utspekulert måte vet å utnytte sin posisjon som «offer», et forhold som forsterkes av at islam er en totalitær ideologi som gjør krav på allmakt og eneherredømme.

Følgende sitat oppsummerer mye av budskapet til Lurås: «Nymarxistene har drevet på lenge. Etter at de mislyktes med å få arbeiderne til å gjøre opprør mot kapitalistklassen, satte de blikket på å påpeke splittelse mellom kjønnene. Heller ikke det lyktes med å skape revolusjon. I de senere årene har de satt sine øyne på å påpeke at det er minoriteter, og nå muslimer, som er de undertrykte. Og ved å påpeke dette og gjøre alle klar over det, vil agendaen være satt for en ’antirasistisk revolusjon’. / Dessverre har de større mulighet til å ødelegge samfunnet nå som de har pekt ut muslimer som ofrene (etter å ha forsøkt seg på arbeidere, kvinner, homofile, osv.). For muslimene har sin egen offermentalitet med seg like fra 600-tallet, og islam er også mer enn villig til å spille sadist så lenge de møter villige masochister i de selvpiskende europeerne og nordmennene.»

Lurås har rett i mye av dette. Det stemmer at de toneangivende personene og grupperingene innen det som gjerne omtales som venstresiden, har oppgitt marxistisk klasseanalyse og arbeiderklassen til fordel for kulturstudier, identitetspolitikk og kultivering av minoriteter, ikke minst innvandrere og muslimer. Venstresiden vet i dag mer om kjønnsstudier og koranen enn om Marx. Og innvandrerne – eller mer presist muslimene – som ynder å fremstille seg som ofre for det Vesten de både hater og oppfatter seg som overlegne i forhold til – gjør med største selvfølgelighet krav goder det har tatt flere generasjoner med hardtarbeidende nordmenn å frembringe, samtidig som de forlanger beskyttelse mot krenkelser av seg og sin profet, rett til å be i arbeidstiden og andre særfordeler.

annonse

Les også: 68-ernes Knefall og deres «religiøsitet»

Forklaringen blir like fullt etter denne anmelderens mening for snever. Det er urimelig å fremstille venstresiden som den dominerende samfunnsgruppen med kontroll over ikke bare akademia, byråkratiet, massemedia og andre viktige samfunnsinstitusjoner, men også over hva de fleste definitivt ikke vil innbefatte i venstresiden, for eksempel dagens regjeringsparti, Høyre, slik Lurås gjør. NHO er sterkere enn Rødt og SV. Og den dominerende ideologien – metaideologien – i vårt samfunn er ikke marxisme, men liberalisme.

Viktige biter mangler for å forklare dagens destruktive masseinnvandring fra fremmede kulturer, anført av den islamske masseinnvandringen. Hvilket ansvar har høyresiden representert ved Høyre, Civita og diverse næringsinteresser for masseinnvandringen? Og hva med Arbeiderpartiets ansvar? De fleste innvandrere stemmer på Arbeiderpartiet. Er det slik at Ap-ledelsen støtter masseinnvandring for å skaffe seg ”stemmekveg” til avløsning for en innfødt arbeiderklasse med hus, hytte og bil som har gått lei av sosialdemokratiets paternalistiske løsninger?

Som en følge av dette snevre perspektivet blir Lurås’ forslag til hvordan masseinnvandringen og den dertil forbundne trusselen mot vår levemåte og velstand kan bekjempes også lite konstruktivt. Det Lurås tilrår, er mobilisering på et klassisk borgerlig grunnlag: Oppmuntring av personlig initiativ og ansvar, bort med venstresidens kollektive løsninger, sløsing og klientifisering.

Det ville i så fall være det samme som å støte fra seg hundretusener av nordmenn som setter pris på og for en stor del lever av diverse trygder og velferdsordninger, og som med all mulig grunn oppfatter innvandrerne som en trussel mot sin egen lommebok, og dermed gjøre det tilnærmet umulig å skape det anti-innvandringspartiet vi så sårt trenger. Hvem skulle være «grunnfjellet» i et slikt parti om ikke vanlige arbeidsfolk, som setter pris på tryggheten en raus velferdsstat gir, og mennesker som lever på diverse stønadsordninger? Overklassen og den øvre middelklassen har Høyre de kan stemme på. Offentlig ansatte stemmer på Arbeiderpartiet. Og overutdannede ungdommer som tror at penger vokser på trærne, en stor og voksende velgergruppe, stemmer på Miljøpartiet de Grønne eller et eller annet langt ute på venstresiden.

Når dette er sagt, skal det tillegges at Lurås’ bok inneholder en mengde gode observasjoner, betraktninger og faktaopplysninger en anmeldelse som dette ikke makter å gå inn på – alt fra de politisk korrekte løgnene om islam, «hvit» flukt og innvandrerregnskap til betraktninger om godhetsposering som skalkeskjul for psykopati og maktbegjær. Alt i alt kan boken, som er engasjerende og godt skrevet, trygt anbefales som en av de bøkene den som vil gjøre seg opp en begrunnet mening om vår tids ikke-vestlige masseinnvandring, bør ha lest.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon