Foto: Martin BUREAU / AFP
annonse

De tre bokreligionene kristendom, jødedom og islam baserer sin ideologi på monoteisme og dualisme.

I islam, som har arvet mye fra jødedommen, står monoteismen meget sterkt. Bare Allah har makten. Allah har ingen sønner, og er heller ikke sønn av noen. Mennesket skal bare underkaste seg ham og hans sendebud. Denne sterke monoteismen åpner ingen veier for diskusjon. Og veien er stengt for enhver reform.

I motsetning til islam har kristendommen et svakere monoteistisk fokus fordi Gud ikke er alene om makten. I kristendommen har man treenigheten mellom Gud, sønnen og den hellige ånd i tillegg til jomfru Maria, som da blir Guds mor. I noen østeuropeiske land har også Maria høyere status enn Jesus. Alt dette har åpnet for reformasjonen av kristendommen. Denne reformasjonen, som begynte på 1700-tallet, har skapt et nytt kristent verdensbilde, noe som tydelig ses i kirkens syn på homofile og kvinner.

annonse

Les også: Moskéer likner på kreftceller

Også beskrivelsen av Gud i det nye testamentet ser man dette. Der er Gud en tilgivende, barmhjertig fader for menneskeheten, i motsetning til i islam der Allah er autoritær, hevngjerrig, straffende og meget streng. Forholdet mellom Allah og menneskene er som forholdet «herre og slave». Vi ser dette speile seg i virkeligheten, som i forholdet mellom menn og kvinner i islam. Menn som går som Allahs skygge på jorden, behandler sin kone i et «herre- og slaveforhold».

Etter at islam gjennom erobringer dannet den islamske staten under Kalifatet, rundt 650-tallet, har islamsk teologi styrt jussen, samfunnet og politikken i mange land. Vi ser den eneveldige Allah som maktstrukturen i alle disse islamske regimene.

annonse

Det er viktig å tenke på at det dualistiske verdenssynet i de tre ovenfor nevnte religionene er noe de har arvet fra hverandre. Islam skiller seg sterkt fra kristendommen i det at de deler alt som finnes i verden i godt og ondt. Til og med dyr blir kategorisert slik.

Allah – Satan, paradis – helvete, halal – haram, muslim – vantro, ren – uren, mørk – lys mann – kvinne, jomfru – hore. Alle disse motsetningene er i konflikt med hverandre. Det er en konstant krig mellom Allah og Satan, det gode og det dårlige, muslimer og vantro. Det finnes ikke noen gråsone mellom motsetningene. Islam snakker hverken om fred eller balanse. Alt er svart/hvitt. Du er enten muslim eller ikke. Og er du ikke muslim må du straffes. Et annet eksempel er at det kun finnes to kjønn; mann og kvinne. Ikke noen andre kjønn, og hvis de finnes må de utryddes.

Les også: Islam er islam – slik har det alltid vært

Et ytterligere eksempel er at muslimer fortsatt påstår at originalen av koranen «Umm al-Kitab» er i himmelen. Og koranen er Allahs ord, derfor må koranen praktiseres og adlydes uansett tid og sted. For Allah har skapt mennesket og han vet bedre om oss enn vi vet om oss selv.

Islamsk teologi som baserer seg på sterk monoteisme og et dualistisk verdenssyn, søker konflikt. Selv hvis hele verden bare besto av muslimer hadde det ikke blitt slutt på krigen. I den muslimske verden er det stor konflikt mellom sektene. Som mellom sunnier og sjiaer. Muslimer dreper hverandre også. Vi så hvordan Jazid-ene ble massakrert, satt i bur og ble solgt eller brent levende av IS-muslimer. Eller som i Afghanistan der Taliban massakrerte og fordrev sjiatilhengere. Vi ser dette i forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia.

annonse

Les også: Vold og islam

Dette verdenssynet i islam, som er basert på monoteisme og dualisme har skapt hat og sinne hos mange muslimer. Vi ser dette sinnet i demonstrasjoner i Pakistan mot den franske presidenten, fordi de ikke forstår hvorfor han forsvarer ytringsfriheten og heller ikke forstår hvorfor morderen som skjøt på Charlie Hebdo skal dømmes til straff. Det er rett og slett slik at millioner av muslimer ikke forstår noe annet enn det som står i koranen. Fordi de er indoktrinert til å tro at Allah har rett, at Muhammed har rett. Koranen har rett og alt annet er urett. Alt annet er en fiende. Vi ser dette hatet i form av terror som begås av muslimske terrorister, der folk i kirker, synagoger eller bare tilfeldige folk blir drept på den verste måten, ved halshugging. Og alt dette er islam. Uansett er det Khomeinis regime som står bak. Eller Taliban. Eller IS. Eller Al-Shabaab. Eller Boko Haram. Eller Det muslimske brorskapets leder, al-Qaradawi.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse