Credit: AFP
annonse
annonse

Siden så mange av mine lesere ynder å fortelle meg hvor dum jeg er som tror at valgfusk har forekommet i det amerikanske presidentvalget, og at der ikke finnes fnugg av bevis, så skal jeg her ta for meg hvordan man fremskaffer bevis for manuell valgfusk og at det foregår nå.

Man må først huske på at listene over stemmeberettigede i USA ikke er like med folkeregisteret. I 49 av de 50 statene er dette egne lister. Disse listene er ikke nødvendigvis vedlikeholdt slik vi ønsker å tro at de er, og det å registrere seg som stemmeberettiget er ikke like omfattet av nøyaktighet som i Norge (uansett hva emokratene blant oss måtte føle). Særlig er fødselsdato ikke fullstendig ført i disse listene.

Early Votes and Absent Requests

annonse

Ett av president Trumps team har konsentrert seg om å sjekke kategorien ”Tidlige eller Borte på valgdagen-stemmer”, hvor man har bedt om stemmeseddel i posten (Early Votes and Absent Requests – EV/ABS).

På forespørsel kan teamet få utlevert lister over alle som har bedt om dette, samt om disse faktisk stemte, fra enhver valgkrets.

De som er registrert i listen, blir oppringt eller sendt tekstmelding, hvor de spør om vedkommende ba om EV/ABS.

annonse

Ureturnerte stemmesedler

Først undersøker man dem som er oppført i listen, men ikke har returnert stemmeseddel, og spør om vedkommende har spurt om denne. Hvis vedkommende sier nei, betyr det at noen andre har bedt om stemmeseddel i hans/hennes navn. Denne kan så benyttes til å gi ekstra stemme. Så ber man om at vedkommende kan signere en edfestet vitneerklæring om dette. Dette regnes som bevis i en rettssal.

Hvis vedkommende faktisk ba om en EV/ABS, spør man så om vedkommende returnerte en utfylt stemmeseddel. Hvis vedkommende svarer ja, betyr det at stemmeseddelen ikke er talt opp. Også her bes om vitneerklæring, altså bevis.

Returnerte stemmesedler

Så ser man på stemmeseddel-forespørslene som har  resultert enten i en poststemme eller en tidlig stemme ved personlig oppmøte.

Her deles arbeidet i tre deler, i:

– en liste over avdøde velgere,

– en liste over velgere som har flyttet ifølge National Change of Address database – NCOA, og

annonse

– en liste over velgere som har lav eller ingen valgdeltagelse tidligere.

Avdøde velgere

Når det gjelder avdøde velgere, kan disse ha unngått å bli fjernet fra valglistene. Her må man etablere om stemmer har blitt avgitt av døde mennesker. Dette kan så beediges i en skriftlig vitneerklæring og regnes som bevis i en rettssal.

Velgere som har flyttet

Når det gjelder velgere som har flyttet ut av en stat ifølge NCOA, må man se på om addressen som de ba stemmeseddelen å bli sendt til, er den samme som hvor de nå bor. Hvis addressen ikke er den samme er stemmen ulovlig, og dette gjelder også som bevis i en rettssal.

Dessuten kan nå vedkommende ha avgitt stemme i to stater, hvilket også er ulovlig.

Så undersøker man om vedkommende faktisk ba om stemmeseddel i denne staten. Hvis vedkommende sier nei, betyr det at noen andre stemte i vedkommendes navn. Også her ber man om vitneerklæring, hvilket teller som bevis i en rettssal.

Dersom vedkommende faktisk ba om stemmeseddel, undersøker man om vedkommende returnerte stemmeseddelen. Hvis vedkommende ikke gjorde det, betyr det at noen andre stemte i vedkommendes navn. Også her ber man om vitneerklæring, hvilket teller som bevis i en rettssal.

Velgere med lav eller ingen valgdeltagelse tidligere

Når det gjelder velgere med lav eller ingen deltagelse tidligere, stiller man de samme spørsmålene. Ba du om stemmeseddel, og returnerte du stemmeseddel. Som over, dersom vedkommende svarer nei på spørsmålene, resulterer dette i nok et sett med vitneerklæringer.

Det å finne frem til velgerne er et møysommelig arbeid, også vanskeliggjort av at listene over registrerte velgere i mange tilfeller mangler pålitelig fødselsdatoer.

annonse

Allikevel har prosjektet så langt resultert i tusener av vitneerklæringer hvor deres stemme er stjålet, eller hvor avdødes stemme er stjålet.

Jeg få si med Scott Adams, at når det er store ting på spill, når det er mulighet for det, og når det er vanskelig for ikke å si umulig å bli tatt, da vil valgjuks finne sted.

Det er nemlig en møysommelig vei å gå, fra du begynner å mistenke valgjuks, til du faktisk kan bevise det, og til retten faktisk forstår hva du sier, og til retten handler på disse bevisene.

Matt Braynard er mannen bak prosjektet. Her kan du følge med videre.

Jeg sier med Hallstein Bronskimlet d. a. y.: Fylgj med i neste bolken, godtfolk! No vert det spanande!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon