Illustrasjonsfoto: Oslo tingrett. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

Tirsdag 24. november 2020 ble en 30 år gammel mann fra Romania i forbindelse med en utlendingskontroll pågrepet i Oslo sentrum da han foreviste til politiet en falsk/uriktig negativ prøve for SARS-CoV-2 viruset.

Utlendingen jobber i Oslo som maler og renholdsarbeider. Hans faste bopel er i Romania, hvor han har kone og to barn.

Fengslet
26. november 2020 ble utlendingen varetektsfengslet i Oslo tingrett frem til 10. desember 2020, siktet for overtredelse av straffeloven § 221 – med bot eller fengsel inntil to år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til offentlig myndighet under forklaringsplikt.

annonse

Les også: Utga seg som «asylbarn» – ble avslørt

Dom
10. desember 2020 ble utlendingen igjen fremstilt for Oslo tingrett, hvor han denne gangen ble domfelt for ovennevnte forbrytelse.

Utlendingen innrømmet straffeskyld, og avga for retten en ærlig, usminket og oppriktig forklaring. Han godkjente at straffesaken ble avsluttet som en tilståelsesdom.

annonse

Påtalemyndigheten innstilte overfor retten at en passende straff var ubetinget fengsel i 45 dager.

Straff
Retten kom frem til at riktig straff for lovbruddet var 30 dagers fengsel, noe utlendingen uforbeholdent godtok.

Aktor meddelte retten at påtalemyndigheten tok betenkningstid.

Les også: En dag fra Oslo tinghus – innvandringens nedside

Ny fengsling
Sett i relasjon til at ovennevnte dom så langt dermed ikke var rettskraftig, ønsket påtalemyndigheten deretter rettens kjennelse for at utlendingen fortsatt kunne holdes varetektsfengslet i ytterligere fire uker. Dette i påvente av en uttransport til Romania – på bakgrunn av et nært forestående utvisningsvedtak.

Aktor fikk ikke helt gehør for denne anmodningen, hvorpå retten i den anledning mente følgende:

«at fortsatt varetektsfengsling ikke er et uforholdsmessig inngrep, men er av den oppfatning at en fengslingsperiode på 1 uke bør være tilstrekkelig for å avhjelpe unndragelsesfaren i saken, ettersom politiet etter det opplyste har til hensikt å bortvise siktede i medhold av utlendingsloven. Siktede har også samtykket til fortsatt fengsling i 1 uke. Retten ser det dessuten slik at varetektsfengsling i 4 uker vil representere en klar fare for oversoning, jamfør rettens dom av i dag».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon