Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

Vedkommende er en afghansk statsborger i førtiårene som bor i Oslo. Utlendingen har herboende barn å forsørge, samtidig som han arbeider av og til som sjåfør.

Grunnlaget for besøksforbudet
Den 30. august 2019 ble utlendingen i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel for overtredelse av straffeloven § 283 – grov mishandling i nære relasjoner – samt, overtredelse av straffeloven § 282 – mishandling i nære relasjoner.

Overgrepene var forøvet overfor utlendingens den gang daværende kone, nå ekskone og fornærmet i denne saken, samt mot deres felles barn.

annonse

Utlendingen anket mishandlingsdommen fra Oslo tingrett, og grunnet flere utsettelser relatert til Convid-19 pandemien, er ankebehandlingen nå omberammet til 9. mars 2021.

På bakgrunn av ovennevnte straffesak, ble samlivet mellom utlendingen og fornærmede avsluttet, og i oktober 2019 ble de separert.

Etter domsavsigelsen, reiste utlendingen til Afghanistan. I mars 2020, flere måneder etterpå, returnerte han til Norge grunnet en planlagt ankeforhandling. Politiet påla da utlendingen et besøksforbud, rettet mot fornærmede og barna. Dette ble ikke godtatt. Beslutningen måtte derfor avgjøres rettslig, hvorpå Oslo tingrett 20. april 2020 avsa en kjennelse med følgende slutning:

annonse

«XXXXXX forbys å oppsøke, å forfølge og på noe vis å ta kontakt med XXXXXX personlig og gjennom telefon, tekstmelding, e-post eller annen elektronisk meddelelse, brev postkort eller annen skriftlig meddelelse, eller gjennom tredjemann. Besøksforbudet gjelder frem til 23. september 2020.

Besøksforbudet gjelder ikke: – Strengt nødvendig kontakt i forbindelse med avtalt eller rettslig bestemt samvær med felles barn er unntatt fra besøksforbudet, på det vilkår at slik kontakt enten skjer via advokater, eller den er skriftlig (epost eller sms).

-Strengt nødvendig kontakt i forbindelse med skifteoppgjør og salg av felles bolig er unntatt fra besøksforbudet, på det vilkår at slik kontakt enten skjer via advokater, eller den er skriftlig (epost eller sms)».

Voldsalarm
Til tross for besøksforbudet, oppsøkte og kontaktet utlendingen fornærmede hele fem ganger i løpet av en 17 dagers periode i mai 2020.

Den femte gangen løp utlendingen etter fornærmede og inn på en buss på Haugenstua i Oslo. Fornærmede hadde ingen mulighet til å forlate bussen, og så seg nødt til å trykke på voldsalarmen politiet hadde utstyrt henne med.

Politiet kom raskt til unnsetning og pågrep utlendingen. Han ble deretter holdt fengslet et par dager, før politiet så seg nødt til å løslate ham.

Det bemerkes at utlendingen etter pågripelsen verken har oppsøkt eller på annen måte henvendt seg ulovlig til fornærmede.

Bot
10. desember 2020 ble utlendingen i Oslo tingrett dømt for fem tilfeller av overtredelse av besøksforbudet, straffeloven § 168 – hvor straffealternativene er bot eller fengsel inntil 1 år.

annonse

Retten kom frem til at en hensiktsmessig reaksjon i denne saken var en bot på 28 000 kroner.
Sett i relasjon til utlendingens lave inntekt, samt at han har gjeld, ble saksomkostninger ikke idømt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon