Illustrasjonsbilde. Foto: Branden Camp / AP / NTB scanpix
annonse

Er det vitenskap eller ideologi?

Preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) Hans Petter Graver og leder av dets utvalg for klima Nils Chr. Stenseth skriver i Aftenposten (08.12.): «Det er vitenskapelig enighet om at klimaet i løpet av de siste få tiår har endret seg raskere enn noen gang tidligere».

Faksimile fra Aftenposten

Da Graver var dekan ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo, holdt hans nåværende kollega i DNVA, en av verdens fremste atmosfærefysikere, Richard Lindzen, et foredrag i universitetets gamle festsal vis à vis kontoret til Graver. Under foredraget fremviser Lindzen to temperaturgrafer. Den ene beskriver perioden mellom 1895 og 1946 og den andre perioden 1957 til 2008. Hadde Graver tatt seg bryet med å gå over gangen, kunne han kanskje ha besvart spørsmålet fra Lindzen om å tidfeste grafene:

annonse

Graver og Stenseth hevder også i Aftenposten at det er vitenskapelig enighet om at klimaendringene de siste tiår er menneskeskapte. Ser vi bort ifra siste El Niño, har det ikke vært økning i global gjennomsnittstemperatur av betydning de siste par tiår. Klimapanelet kaller varmepausen mellom 1998 og 2014 for hiatus. I denne perioden steg menneskenes utslipp av CO2 med nesten 50 prosent. Graver og Stenseth påstår at dette har fått store konsekvenser. Riktignok har det økt fotosyntesen slik at planeten er blitt grønnere og flere munner har blitt mettet, men hyppigheten av ekstremvær med orkaner, tørke, nedbør og flom har ikke økt i forhold til tidligere. Klimarelaterte dødsfall har sunket med mer en 90 prosent de siste 100 år så noe rett må vi gi Graver og Stenseth.

De to herrer fra vitenskapsakademiet gir uttrykk for at det finnes en teori som kan forklare klimaendringen de siste tiår, og som er like fullt akseptert i fagmiljøet som evolusjonsteorien. Dette medfører ikke riktighet. Vi kan observere klimaets sykliske variasjoner, men ikke uten videre utlede disse fra fysiske prinsipper.

annonse

Til tross for sterkt reduserte CO2-utslipp som følge av nedstengningen av økonomien etter koronavirusutbrudd, har CO2-innholdet i atmosfæren nådd rekordhøyt nivå i år. Stenseth og Graver skriver at «nå er det faglig bred enighet om at vi mennesker er hovedårsaken til dagens kraftige CO2-økning» og mener at vitenskapsfolk som viser at økningen i atmosfærens CO2-innhold skyldes utgassing fra varmt overflatevann i havområder, som under en El Niño, står for foreldede oppfatninger.

Ettersom det ifølge Graver og Stenseth skal være bred faglig enighet om at deres forestillinger er riktige, vil det være skadelig for samfunnet å utbre negative holdninger til konklusjonene da dette angivelig vil svekke tilliten til vitenskapen. Vitenskapelig metode består imidlertid i å benekte påstander. En vitenskapelig teori må la seg kunne tilbakevise av kjensgjerninger for i det hele tatt å kunne kalles vitenskapelig. Hvis ikke er den et dogme og tilhører religionens og politikkens domene.

Da forskning er et samfunnsmessig gode, kan innvendinger som svekker dens posisjon, ifølge Graver og Stenseth, være moralsk forkastelige. Vi skal ikke sette spørsmålstegn ved det moralsk høyverdige. Ytringsfriheten må begrenses.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse