John Ratcliffe og Donald Trump i samtale i Marine One 12. desember 2020. Foto Al Drago/Getty Images/AFP
annonse

Uenighet internt i ameriikansk etterretning om omfanget av kinesiske innblanding i det amerikanske valget holder igjen rapport.

I 2018 utstedte Donald Trump en presidentordre som blant annet påla USAs Director of National Intelligence (DNI) innen 45 dager etter presidentvalget å utstede en rapport om omfanget av utenlandske forsøk på å påvirke valget.

Fristen er dermed fredag 18. desember, men nå kan rapportens oversendelse til Kongressen bli utsatt, skriver Fox News.

annonse

Kilder sier at en gruppe analytikere er klare på at Kina forsøkte å påvirke presidentvalget i 2020, mens andre toner ned omfanget. De sistnevnte mener forøkene var «minimale» eller at planer ikke ble utført. De førstnevnte mener det er «mengder med rådata» som indikerer Kinas intensjoner og handlinger.

Noen av handlingene skal være å spre innhold på sosiale medier som skulle bygge opp under inntrykket av at Trump støttet høyreekstreme bevegelser og var tilhenger av «white supremacy».

Sjefen for USAs nasjonale etterretning (DNI) John Ratcliffe, har ansvaret for å kooridere analysene til USA 17 forskjellige etterretningstjenester. Ratcliffe vil holde igjen etterretningsrapporten inntil den reflekterer «nøyaktig og ærlig» når det gjelder «Kina og alt annet». Han skal ønske en seksjon om Kinas aktiviteter i den koordinerte rapporten, men andre bidragsytere til rapportene skal foreløpig motsette seg dette.

annonse

Det indikeres fra kilder nær Ratcliffe at han mener dette skyldes politisering av etterretning og at visse miljøer ikke ønsker å inkludere rapporter om Kina for de vil gi «ammunisjon» til Trumps påstander om at valget var manipulert. Fox News indikerer at det er analytikere i CIA som holder tilbake fra å inkludere Kina i rapporten.

Kina skal ha ønsket at Trump tapte valget.

Kontroversen om etterretningsrapporten om valget skjer samtidig som det er stor oppmerksomhet i USA om kinesisk forsøk på å skaffe seg innflytelse, blant annet gjennom bruk at såkalte honningfeller, der en demokratisk kongressmann, Eric Swalwell, også ble lokket av den kinesiske agenten Fang Fang. Flere republikanere har tatt til orde for at Swalwell må fjernes fra etterretningskomiteen der han nå sitter.

På Fox News og andre konservative nyhetsmedier er det også stort fokus på etterforskningen av Hunter Bidens skatteunndragelser som en følge av kinesiske forretningsforbindelser. Inntrykket er at Kina har innflytelse i USA, og spesielt over demokratene og flere av folkene tett på Joe Biden.

Før valget nevnte Ratcliffe at både Russland og Iran planla å påvirke valget. Disse landene antas fortsatt å være inkludert i utkastet til rapporten, som altså skulle vært overlevert i gradert form til Kongressen på fredag. Det er hvorvidt Kina skal inkluderes som er gjenstand for diskusjon. En avgradert versjon var også ventet å bli offentliggjort like etter.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
annonse