Foto: Terje Bendiksby / NTB
annonse
annonse

Real Madrid-proff Martin Ødegaard krever at Utlendingslemda (UNE) omgjør vedtaket til Mustafa Hasan som har oppholdt seg ulovlig i Norge i over 12 år.

I 2008 reiste en kvinne til Norge og fortalte norske myndigheter at hun var på flukt fra Palestina. Kvinnen løy. Hun var ikke fra Palestina, men fra Jordan. Et trygt land.

Kvinnen ble til slutt avslørt og kastet ut av landet. Men en av sønnene hun hadde med seg er fremdeles i Norge, selv om også han er utvist.

annonse

Borgarting lagmannsrett

Mustafa Hasan har blitt 18 år og tapt i alle rettsinnstanser. I dommen fra Borgating lagmannsrett står det klart og tydelig at UNE har helt rett i sitt utvisningsvedtak.

«Lagmannsretten bemerker at de innvandringsregulerende hensyn UNE har vektlagt i de nevnte vedtakene i foreliggende sak, er sentrale og er saklig forankret i sakens faktiske forhold. UNE har avveid hensynet til blant annet barnas beste mot dette, og funnet at de innvandringsregulerende hensynene veier tyngst.», står det i dommen.

annonse

På sosiale medier har mange engasjert seg. Noen mener Hasan bør få bli i Norge «fordi han kom hit som seks-åring».

Saken ble først kjent gjennom mediene som har laget mange saker og presset UNE til å omgjøre vedtaket. Også norske topp-politikere har engasjert seg. Audun Lysbakken (SV) skrev på twitter at «regjeringen må våkne» og at justisministeren burde komme på banen.

Presser UNE

Nå kommer det også press fra fotballverden. Real Madrid-spiller Martin Ødegaard krever nå at Hasan får særbehandling og at han får bli i Norge.

– For meg er det åpenbart at all sunn fornuft er lagt til side i denne saken, og Mustafa blir straffet for noe han selv ikke har gjort. Han må stå til rette for en annen sin handling begått da han selv var seks år gammel. Jeg synes det er fullstendig FEIL, skriver Ødegaard på Instagram før han fortsetter:

– Jeg kommer herved med et ønske for denne julen: Stopp utkastelsen av Mustafa!

Presset fra en av norges største fotballprofiler skaper enda større hodepine for UNE som har måtte forklare i klartekst på egen nettside hvorfor 18-åringen må ut av landet.

I pressemeldingen på UNE.no skriver de at mediene har løyet i historien om Hasan og at saken er grundig behandlet. De skriver også at mye av innholdet i saken er taushetsbelagt, noe som betyr at det er urederlig av media å skrive om utvisningen siden de ikke kjenner alle fakta i saken.

annonse

Lyver på asylsøknad

De største mediene i Norge har laget flere saker om Hasan, men fokuserer ikke på hva UNE selv har skrevet om saken på sin egen nettside. UNE forklarer at Norge har et problem med asylsøkere som lyver på asylsøknaden om hvor de kommer fra.

«UNE ser ganske mange saker der asylsøkere, inklusive barnefamilier, påberoper seg å være fra et annet land enn det de egentlig er fra. I dommen fra Borgarting lagmannsrett er dette referert fra UNEs vedtak («klageren» er da Hasans mor):

«Klageren har i likhet med ca. 2000 andre jordanske borgere foregitt å være statsløse palestinere ved søknad om asyl.»

«Problemstillingen knyttet til oppgivelse av uriktig nasjonalitet med det formål å få en tillatelse de ikke ville fått ellers, dreier seg således om store «kjente» antall og trolig er det også store mørketall. Svært mange av disse sakene vil for øvrig berøre barn som har etablert seg i Norge «under sine foreldres saker».», skriver de.

Selv om noen mener Hasan bør få bli er det mange som er sinte på de som lyver på asylsøknaden og tar plassen til andre asylsøkere.

annonse

Noen skriver at de som lyver «tar asylplassen til de som virkelig er i nød». Mens andre sier at det er «en skam at folk mener de som lyver skal få bli», og at de er tross alt «heldig som slipper fengsel for å ha opphold seg ulovlig i landet i så mange år».

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon