- Resett - https://resett.no -

Forskere fikk politidirektør Bjørnland til å slå alarm – men sa ikke at «knulletorsdag» var avskaffet

– Forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas fortalte POD-sjef Benedicte Bjørnland at «knulletorsdag» måtte betraktes nærmest som et institusjonalisert fenomen i politiet, men de unnlot å fortelle at det var avskaffet for flere år siden.

Slik starter en lang artikkel i Politiforum [1] mandag. Det var i oktober «skandalen» om Knulletorsdag ved Politihøgskolen traff landets medier. Politidirektør Benedicte Bjørnland hadde snakket med forskerne og slo alarm.

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg. At instruktører har hatt intime relasjoner til studenter – i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med vårt verdigrunnlag, sa Bjørnland [2].

annonse

Ellingsen er professor ved Politihøgskolen (PHS), og Lilleaas er professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitet i Oslo.

Politiforum skriver at de nå kan «avsløre at forskerne baserer en rekke av sine funn på gamle historier og andrehåndskilder.»

Nå viser det seg at forskerne unnlot å fortelle Bjørnland noe vesentlig: «Knulletorsdag» var avskaffet for flere år siden. Det innrømmer forskerne selv i en ny artikkel i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet «Søkelys på arbeidslivet» publisert 8. desember.

annonse

Les også: Politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland – ja, det «knulles» i norsk politi [3]

I artikkelen kommer det derimot frem at «knulletorsdag» er en avskaffet «tradisjon» knyttet til det tre ukers lange leiroppholdet for politistudentene på siste året, skriver Politiforum.

Politidirektør Benedicte Bjørnland forteller at forskerne aldri sa at «knulletorsdag» var avskaffet, før hun gikk ut i media i oktober.

– Det jeg hørte fra dette møtet, ga grunn til betydelig bekymring, og jeg ønsket derfor et møte med forskerne for å få informasjon fra dem direkte. Møtet ble avholdt 9. oktober i år, og det var mitt første møte med Ellingsen og Lilleaas. Informasjonen vi fikk meddelt på dette møtet var av en slik karakter, at jeg opplevde at min undersøkelsesplikt som arbeidsgiver, umiddelbart trådte i kraft, forteller POD-sjefen.

– Hva ble sagt om «knulletorsdag»?

– «Knulletorsdag» var et ord som forskerne fikk fra sine informanter. En beskrivelse på den siste torsdagen etter tre uker i leir. Det var et ord/begrep forskerne fortalte var verifisert fra mange hold, forteller hun.

Men at «knulletorsdag» var avskaffet, ble Bjørnland aldri informert om.

– Forskerne sa aldri at «knulletorsdag» var avskaffet. I møtet med Ellingsen og Lilleaas ble vi fortalt at «knulletorsdag» måtte betraktes nærmest som et institusjonalisert fenomen i politiet, forteller Bjørnland.

annonse

Ellingsen og Lilleaas har ikk ønsket å kommentere saken.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474