- Resett - https://resett.no -

Anmelder politiadvokat for grov uforstand i tjenesten

Selvstendighetspartiet har anmeldt en politiadvokat for å ha henlagt en sak hvor de ble fysisk angrepet på stand.

Den 11. august sto Selvstendighetspartiets nestleder Reinert Skadsem, og to andre medlemmer stod på stand for partiet på Kalbakken på Oslos ytre østkant da de ble angrepet. Skadsem ble selv slått så hardt at han fikk en blåveis. Politiet kom til stedet straks etter hendelsen.

– Det er jo ikke sånn 100 prosent uventet at slikt skjer når vi er i bydeler der disse menneskene (venstreekstremister red.anm.) er aktive. Men det skjedde veldig plutselig. Jeg ser på det som terror. De bruker vold for å stanse politiske motstandere, sa Skadsem til Resett [1], like etterpå.

annonse

Men i desember ble det klart at politiet hadde henlagt saken.

Les også: Ble overfalt og slått ned på stand – politiet henla saken (+) [2]

Skadsem mener angrepet var et klart brudd på straffelovens §117. Han mener det er klart at angriperne visste at de representerte ShP, og vedstår i sin egen forklaring til politiet at de angrep standen uprovosert.

annonse

– For meg er det ubegripelig at de ikke ble siktet etter denne paragrafen, sier Skadsem.

§117. Inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved bruk av makt, vold eller trusler, eller på annen ulovlig og organisert måte, griper inn i virksomheten til viktige samfunnsinstitusjoner som for eksempel en offentlig myndighet, et politisk parti eller et medieforetak, og derved setter betydelige samfunnsinteresser i fare.)

Resett kjenner identiteten til de angivelige gjerningspersonene.

Henlagt på bevisets stilling

Politiadvokat Andreas Kruszewski opplyste i forrige uke om at saken ble henlagt på bevisets stilling.

– Politiet avga anmeldelse i saken den 11. august 2020. Sakens art gjorde at etterforskningen ble høyt prioritert, siden det var utøvet vold hvor personer som utøvet politisk virksomhet på vegne av et politisk parti var fornærmet, sa Kruszewski til Resett.

Han forklarte at ikke fant tilstrekkelig bevis i saken.

annonse

– Saken ble først etterforsket i en omgang, men ble returnert til ytterligere etterforskning av undertegnede da den ikke var tilstrekkelig opplyst. Det ble deretter gjennomført ytterligere etterforskingsskritt, uten at disse førte til at saken var tilstrekkelig belyst.

– Dermed ble saken henlagt på bevisets stilling. Vi hadde ikke tilstrekkelig bevis til at det kunne reises tiltale.

Ble etterforsket bredt

Andreas Kruszewski understreker at man har etterforsket saken bredt i håp om å komme videre. Han opplyser at man blant annet etterforsket hypoteser om angrep på samfunnsinstitusjoner og ytringsfriheten, for å nevne noe.

– Vi har forfulgt flere spor, uten hell, slår han fast.

Anmelder politiadvokaten

Selvstendighetspartiet har imidlertid bestemt seg for å anmeldes saken, opplyser Reinert Skadsem til Resett.

– Som nestleder i Selvstendighetspartiet og fornærmet i saken møtte jeg opp på Grønland politistasjon 10. desember for å levere anmeldelsen av Andreas Kruszewski. Jeg fikk da til svar at politiet ikke ville ta imot anmeldelsen, og ble henvist stats/riksadvokat. Anmeldelse ble da sendt pr. e-post til riksadvokaten den 12. desember, og bekreftet sendt videre til Spesialenheten for politisaker den 14. desember, sier han.

Han sier de fortsatt venter på svar fra Riksadvokatens kontor om politiet handlet i strid med regelverk ved å ikke ta imot anmeldelse og henvise til Riksadvokat.

Skadsem kan ikke forstå annet enn at det dreier som grov uforstand i tjenesten.

– Med tanke på at de siktede i saken har innrømmet at de visste det var et politisk parti de angrep, angrep fysisk og brått og helt uten foranledning, klarer vi ikke å se hva mer man trenger for å sikte de etter §117. Vi anser derfor beslutningen til Kruszewski om å henlegge saken som grov uforstand i tjenesten. Vi vil også klage henleggelsen til statsadvokaten som vi har mulighet til, sier han.

annonse

Andreas Kruszewski sier til Resett at han ikke har anledning til å kommentere anmeldelsen av ham.

Tegn abonnement [3] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474