- Resett - https://resett.no -

NOAS: – Arbeiderpartiet i folkerettens grenseland

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er kritisk til innskrenkinger i familiegjenforening og økning i utsendelser.

– Arbeiderpartiets fire innstramningsforslag for flyktninger gikk i all hast gjennom i Stortinget, støttet av den nyetablerte alliansen med Fremskrittspartiet og Senterpartiet i asylpolitikken, skriver Juridisk seniorrådgiver i NOAS, Andreas Furuseth i Utrop [1], og ramser opp konsekvensene:

– Innstramningene innebærer et A- og B-lag for flyktninger, hemmer integreringen og risikerer brudd med våre menneskerettslige forpliktelser.

annonse

Les også: NOAS krever styrkede rettigheter for asylsøkere – kritiserer begrensede oppholdstillatelser [2]

Han skriver at Arbeiderpartiet med det nye forslaget vil begrense retten til familiegjenforening og gi personer midlertidig beskyttelse.

– Blir forslagene gjennomført vil det bety at personer som har fått beskyttelse i Norge, og som ikke har mulighet til å returnere til hjemlandet uten å utsette seg for stor fare, kan risikere å bli adskilt fra sine nærmeste familiemedlemmer.

annonse

Furuseth hevder at begrensning i retten til familiegjenforening kan bryte med menneskerettighetene. Han sier også at FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) er bekymret for at familiegjenforening, som en lovlig vei til Europa, begrenses, og at dette kan føre til økt bruk av smuglere og en farligere reise til Europa.

Les også: Innvandringsaktivisten Pål Nesse blir ny leder i statsfinansierte NOAS [3]

NOAS juridiske seniorrådgiver er også kritisk til å sende noen ut av landet.

– Om Norge sender asylsøkere eller flyktninger til land hvor deres menneskerettigheter blir brutt, eller de blir sendt videre til hjemlandet hvor de risikerer forfølgelse, vil Norge også ha brutt sine internasjonale forpliktelser.

Tegn abonnement [4] eller støtt oss på andre måter [5] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474