Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
annonse
annonse

Statistisk sentralbyrå publiserer hvert år en rapport om holdninger til innvandrere og innvandring. I følge denne rapporten blir nordmenn mer og mer positive både til innvandring og innvandrere etter hvert som tiden går. Mer eller mindre hvert år har tallene gått mot dette.

Jeg vet ikke om disse rapportene gir et reelt inntrykk av befolkningens holdninger, det kan være grove feil som er gjort, men om den gjør det, er det bekymringsfull lesning.

Det som bør være grunnlaget for meningene våre om innvandring, er konsekvensene. For hva er egentlig konsekvensene av innvandringen? En bør velge det som skaper positive resultat og velge bort det som skader.

annonse

Les også: SSB-rapport motsier påstander om utbredt rasisme: Nordmenn blir tvert imot stadig mer innvandrervennlige

Økonomi

I 2019 publiserte forskere ved Frisch-senteret en rapport som viser at innvandringen til Norge har dyttet nordmenn fra lave sosiale lag ut av arbeidsmarkedet og redusert lønningene blant de fattigste. Innvandringen kan forklare 75 prosent av de økte sosiale forskjellene mellom de fattigste og middelklassen de seneste 20 årene.

annonse

Økonomisk teori forteller at innvandring øker tilbudet av arbeidskraft, noe som reduserer lønninger. Det fører med seg økt inntekt for de rike og redusert inntekt for de fattige. Det blir en overføring fra de fattige til de rike.

Ut fra dette er det ikke usannsynlig at et effektivt tiltak mot arbeidsløshet og utenforskap er å redusere innvandringen til null.

Pengesluket

Vi i Norge har hatt en lav fertilitetsrate over mange år, noe som kan ha uheldige økonomiske konsekvenser, om etterspørselen etter arbeidskraft ikke blir møtt. For å gjøre opp for dette ønsker mange å åpne opp for høy innvandring.

Dette er trolig en svært dårlig medisin. For alle regnskap viser at vi har tapt penger på innvandringen, særlig fra andre land enn i Vesten og Øst-Europa.

Når staten taper penger på noe, så må hele samfunnet ta støyten, i form av høyere skatter, avgifter og dårligere velferdstilbud.

Les også: Kraftig økning i arbeidsledige innvandrere

Konkurranse om begrensede ressurser

annonse

Når en innvandrer kommer til Norge, konkurrerer han om begrensede ressurser. Det er bare en viss mengde studieplasser, husene blir dyrere ved økt etterspørsel og det er bare en viss mengde jobber. Det blir mer rift om det nødvendige for å ha et godt, stabilt liv.

Det blir vanskeligere for norsk ungdom å skaffe seg det de trenger når konkurransen blir økt. Ikke minst når staten i mange tilfeller legger ekstra til rette for migrantene.

Når norsk ungdom ikke greier å skaffe seg det nødvendige; utdanning, hus, jobb og lignende, så er det til å forvente at antall barn som blir født, blir redusert. Særlig menn har lavere sannsynlighet for å få barn, om alt ikke er på stell. I kombinasjon med høyere skatt, er det naturlig at innvandring reduserer fertilitetsraten blant den opprinnelige befolkningen.

Kampen mellom grupper

Om det er noe som faller mennesket naturlig, er det å samle seg i grupper. Disse er basert på etnisitet, religion og lignende. Her i Norge har også eliten greid å skape splid mellom kjønnene, slik at disse er blitt grupper. Dette er svært unormalt i verdenssammenheng.

Vi ser det i alle multikulturelle samfunn, at menneskene kjemper mot hverandre for makt og privilegier. Dette er ikke noen unntak, selv om landene er rike eller fattige.

annonse

Ved å ha høy innvandring, legger vi til rette for økt konfliktnivå og problemer på lang sikt. Trolig vil nordmenn bli den tapende parten, fordi mediene, de rike og politikerne, har gjort en så god jobb med å påvirke nordmenn til å gjøre det som er verst for deres eget folk.

Mennesket er som mennesket er. Vi kan ikke endre det. De vil samle seg i en kamp om fordeler og makt.

Les også: Nettoinnvandring på 10.000 personer per år i overskuelig fremtid, mener SSB

Holdninger til individ og til innvandring

Det som trolig fordreier meningene folk har til innvandring, er at de har positive sosiale opplevelser med migrantene eller barna deres. Klart de gjerne er gode mennesker og hyggelige å omgås med. Det er like lite overraskende som at en annen nordmann er hyggelig. Når det kommer til moral er det ikke stor forskjell mellom den norske befolkningen og menneskene som kommer hit.

annonse

Dette er likevel ikke grunn nok til å mene at veldig høy innvandring er en god ting. For observasjonene vi har tyder utvilsomt mot at vi er bedre tent ved å ha et mer homogent samfunn. Det skaper mer å ha lav enn høy innvandring. Menneskene kan vi hjelpe i deres egne land eller nabolandene.

Vi bør streve mot å bevare mangfoldet i verden, der ulike land har ulikt særpreg og befolkningene i de respektive landene får eksistere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon