annonse
annonse

Dette spørsmålet stiller Helge Lurås i sin bok Knefall. Jeg vil prøve å skissere et konstruktivt svar.

Vi lever nå i et samfunn der vi innprentes skyldfølelse ved at vi stadig blir fortalt hvor rasistiske og fremmedfiendtlige vi er. Det er ikke sunt å ha et så negativt selvbilde, vi må rette ryggen og komme oss bort fra en tankegang der det blir ansett som sjåvinistisk å snakke positivt om oss selv og fremme våre egne interesser.

Et viktig poeng i så henseende, som jeg ønsker å trekke frem i dette innlegget, er at det er fullt mulig å ivareta egne behov og interesser samtidig som man respekterer og hjelper andre. Det er ikke nødvendig at vi blir «harde» for å ta bedre vare på oss selv. Hensyn til oss selv behøver ikke gå på bekostning av andre, og hensyn til andre behøver ikke gå på bekostning av oss selv. Tvert imot finnes konstruktive løsninger som ivaretar både våre egne og andres interesser på en bedre måte enn vi gjør i dag.

annonse

Vesten er et unntak

Lurås påpeker at det normale i resten av verden er at man ikke skammer seg over å tenke på hva som er best for ens eget folk. Det brukes ikke som et argument mot japanske politikere at de tenker på hva som er best for Japan. Men i Norge blir politikere stemplet som umoralske egoister hvis de ikke ønsker å ta imot flere kvoteflyktninger til Norge fordi de mener dette vil være dårlig for Norge.

Egne interesser – Å tenke på seg selv er naturlig
Vi behøver ikke legge skjul på at vår motivasjon for å finne andre løsninger, bunner i at vi oppfatter dagens flyktningpolitikk som dårlig for Norge. I stedet for å skjule denne motivasjonen og skamme oss over den, kan vi heller anerkjenne det som naturlig at vi nordmenn er opptatt av våre interesser, oss selv og hva vi tror er bra for oss.

annonse

Les også: Engasjert, men ensidig om Vestens selvutslettelse

Sunt og riktig
Det er ikke bare naturlig, men også sunt og riktig. En person som ikke tar vare på seg selv, ender opp med å forfalle. Slik er det også med grupper. Et folk som ikke tar vare på sine interesser, vil det gå dårlig med på sikt. Vi har ingen grunn til å skamme oss over at vi ikke vil gjøre noe som er skadelig for oss. Tvert imot er det galt å skade sitt eget samfunn.

Andres interesser – Medfølelse er også naturlig
Samtidig er det jo veldig mange av oss som har et ønske om å gjøre hverdagen til folk i nød enklere og hjelpe dem. Det er naturlig å tenke på seg selv, samtidig er det også naturlig å ville hjelpe folk på flukt.

Dette lar seg kombinere. Å investere i boliger, arbeids- og skoleplasser i nærområdene, gjør det mulig å hjelpe langt flere da kostnadene der er lavere, og kanskje viser man større respekt for flyktningenes identitet og kultur ved ikke å påføre dem belastningen det er å måtte tilpasse seg vår kultur. Her ser vi hvordan et ønske om å ta bedre vare på oss selv og vår egen kultur, kan munne ut i en løsning som også tar bedre vare på andre og deres kultur.

Kombinere interesser – Ikke nødvendig å bli bøller
Vi identifiserer egne interesser, andres interesser og deretter ser vi etter mulige løsninger som kan være bra for alle parter. Slik kan vi begynne å reise oss og fremme våre interesser. Jeg tror mange vegrer seg for å snakke om hva som er best for Norge fordi de tenker at det må gå på bekostning av andre. Men det er ikke nødvendigvis enten/eller. Vi kan få det bedre samtidig som andre får det bedre.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon