Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Regjeringen har sluppet katta ut av sekken: Korona-vaksine tilstrekkelig for å vaksinere 5 millioner nordmenn er innkjøpt, og statsminister Erna Solberg har erklært at målet er å vaksinere hele befolkningen. Tilsynelatende vil ikke engang barn og unge bli unntatt fra den planlagte massevaksineringen.

Et slikt vaksineprosjekt er uetisk på grensen til det kriminelle. Barn og unge har, slik erfaring fra samtlige land på kloden har vist, null sannsynlighet for å dø eller bli alvorlig syke av korona. For friske personer under 70 år er sannsynligheten for å dø eller bli alvorlig skadet av sykdommen forsvinnende liten. Bare for mennesker over 70 år og personer som lider av diverse sykdommer, utgjør korona en trussel. Samtidig har massevaksineringen mot svineinfluensa i 2009 – som har påført hundrevis, kanskje tusenvis, av normenn narkolepsi og andre alvorlige helseplager – vist at det er barn og unge som er mest utsatt for å bli rammet av vaksineskader. Og ingen kan vite om de hurtigutviklede korona-vaksinene som alle er basert på ny teknologi (cellemanipulering), og som bare har blitt testet i begrenset omfang over noen uker eller måneder, er trygge.

Unge og friske skal vaksineres med en hurtigutviklet, usikker vaksine de selv har ingen eller minimal nytte av, for å beskytte gamle og syke.

annonse

Eller sagt på en annen måte: Regjeringen gambler med barn, unge og friske personer for å beskytte folk på gamlehjemmet.

Å ofre materielle goder eller personlig frihet for å beskytte svake og utsatte grupper vil de fleste av oss være for – så lenge det skjer innenfor rimelige grenser og byrdene fordeles på en noenlunde rettferdig måte. Nesten alle støttet korona-tiltakene da korona var noe nytt ingen kunne vite farligheten til. At oppslutningen om tiltakene er synkende skyldes at de virker overdrevne. Men er det rimelig å forlange at folk skal være villige til å risikere liv og helse for å beskytte andre?

Les også: Erna Solberg: – Vi skal vaksinere fem millioner nordmenn

annonse

Det minste man burde kunne forlange av myndighetene relatert til den planlagte massevaksineringen, var at de var ærlige. Uten å legge skjul på usikkerheten og de potensielle skadevirkningene knyttet til korona-vaksinen  burde de appellere til unge og friske om å la seg vaksinere mot en sykdom de selv ikke var truet av for å beskytte gamle og syke. De burde ha erklært at det var uaktuelt å vaksinere barn og unge – uansett hvor mange gamle og syke du kan redde, kan du ikke sette unge menneskers liv og helse på spill. Og de burde ha garantert eventuelle vaksineofre en anstendig erstatning, for eksempel samme inntekt som stortingsrepresentanter.

Myndighetene har ikke vært ærlig mot oss. De har ikke vært åpne på hvilke grupper som er – og hvilke som ikke er – truet av korona. Tvert imot har de gjort sitt ytterste for å skape et bilde av sykdommen som en alvorlig trussel mot liv og helse for befolkningen som helhet, og som vi derfor alle bør vaksinere oss mot. De har ikke villet snakke om usikkerheten og de potensielle skadevirkningene knyttet til den hurtigutviklede korona-vaksinen. De har ikke åpnet for en diskusjon om hvilke grupper det er rimelig å vaksinere mot korona. Det eneste myndighetene har sagt om sine vaksineplaner, er at de ville begynne med å vaksinere gamle og syke – inntil de nå avslører at de har til hensikt å vaksinere hele befolkningen, inkludert barn og unge. Og myndighetene har ikke kommet med noen form for garantier til eventuelle vaksineofre, som vil måtte belage seg på å ende som uføretrygdede etter flere års kamp mot staten.

Ingen diskusjon om hvilke grupper det er fornuftig og etisk forsvarlig å vaksinere mot korona. Oppfordringer til befolkningen om å la seg vaksinere av hensyn til gamle og sårbare, men ingen garantier om erstatning til eventuelle vaksineofre. Demogogiske oppslag fra regimelojale massemedier av typen ”Tar du ikke korona-vaksinen, tar du livet av bestemor”. Mobilisering av fastleger og annet helsepersonell for å få folk til å la seg vaksinere. Antydninger om at folk som ikke tar korona-vaksinen, vil kunne bli fratatt goder og påført byrder, for eksempel ved å bli avvist av flyselskaper og å bli nektet innreise i andre land, eventuelt kombinert med spekulasjoner om at det vil bli opprettet et register over personer som er vaksimert mot korona. Erklæringer fra myndighetene om at korona-tiltakene ikke vil bli lettet på før minst 70–80 prosent av befolkningen er vaksinert. Dette – kombinert med de evindelige oppslagene om smittespredning og behovet for fortsatte korona-tiltak – er hva vi har i vente i de kommende månedene. Vi skal manipuleres, trettes ut eller tvinges til å la oss vaksinere.

Dette kan vi ikke finne oss i. At regjeringen planlegger å vaksinere mennesker over 70 år og personer som lider av diverse sykdommer, mot korona er bra. Å vaksinere barn og unge, derimot, er galskap og noe foreldrene eller de selv bør motsette seg. Personer under 50 år bør takke nei til korona-vaksinen, i det minste så lenge de ikke er garantert en anstendig erstatning ved eventuelle vaksineskader. Og vi andre – vi som er mellom 50 og 70 år og ikke lider av noen sykdommer vi kjenner til – bør rolig få avveie hvorvidt det er fornuftig å la seg vaksinere og selv få bestemme tidspunktet for en eventuell vaksinering. Og dersom myndighetene prøver å presse oss til å ta vaksinen ved å gi oss et engangstilbud med kort tidsfrist, bør vi takke nei.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon