- Resett - https://resett.no -

Interesseorganisasjon ut mot Frihetsforbundet: – Jeg får ikke helt tak i hva det betyr å være realistisk, bruke sunn fornuft og ikke la seg krenke

Kampen for å holde Frihetsforbundet vekk fra offentlige støtteordninger fortsetter. «De maler seg inn i et hjørne,» sier Helge Lurås.

I Norge er det rause støtteordninger for de tros- og livssynssamfunn som blir registert av staten. Hvert medlem får gjennomsnittlig 1290 kroner i støtte hvert år. Dette er et tilskudd som ikke tilfaller norske skattebetalere som ikke er med i et tros- eller livssynsamfunn.

I 2018 ble Ytringsfrihetsforbundet registrert og søkte støtte som livssynssamfunn. I et skriv til medlemmene i desember [1] informerte president Helge Lurås om at styret hadde vedtatt å endre navn til Frihetsforbundet, samtidig som vedtekter var endret og livssynet presisert. Han begrunnet også endringene og mente avslagene fra Fylkesmannen og Barne- og familiedepartementet var forutinntatt og diskriminerende.

annonse

Men allerede nå går en interesseorganisasjon ut i Vårt Land og hevder at endringene foretatt fortsatt ikke tilfredsstiller kravene til å være et livssynssamfunn.

Les også: Ytringsfrihetsforbundet skifter navn og vedtekter – klargjør sitt livssyn [2]

– Jeg opplever dette forsøket mer som en semantisk øvelse. Det er noe knappere framstilt i vedtektene, men innholdsmessig framstår det ganske likt som Ytringsfrihetsforbundet, sier Ingrid Rosendorf Joys, leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

annonse

Også Frihetsforbundet levner hun små sjanser til å få Fylkesmannens anerkjennelse, skriver Vårt Land [3].

– Jeg synes fremdeles at de fremstår som et interessefellesskap, og det finnes det andre støtteordninger for, sier hun.

– Hva mangler for at FF skal kunne kalle seg et livssynssamfunn?

– Jeg savner noe som samler dem. Et livssynssamfunn skal ha en felles forståelse av hvordan verden henger sammen gjennom noen sentrale verdier. Det vil FF antakelig si at de peker på, men jeg etterlyse ritualer som er kollektive i utøvelsen, for eksempel overgangsritualer.

Joys viser til at en del av livssynet [4] er et ønske om «å være robuste mennesker som ikke lett lar oss krenke». Medlemmene skal også bruke «sunn fornuft til å rettlede seg i det intellektuelle og moralske landskap».

– Skal man kollektivt være realistisk, bruke sunn fornuft og ikke la seg krenke? Jeg får ikke helt tak i hva dette konkret er utover en ganske alminnelig oppførsel, sier Joys til Vårt Land.

– Snakker mot bedre vitende

Frihetsforbundets president Helge Lurås sier det er merkelig at Ingrid Rosendorf Joys i det hele tatt uttaler seg om et annet livssynssamfunn og synser om hva Frihetsforbundet mangler.

annonse

– Det er allverdens organisasjoner som får tilskudd i Norge, faktisk mer enn 825. I mange av disse er det knapt noen av medlemmene som deltar på noen felles aktiviteter i det hele tatt. Det gjelder blant annet Den norske kirke og Human-Etisk Forbund.

Lurås sier videre at det ikke er definert i lovverket hva et livssyn er, og det er presisert at det skal «i minst mulig utstrekning bero på et forvaltningsskjønn». Og hva en «kollektiv utøvelse» innebærer er heller ikke klart, sier han. Selve den handling å melde seg inn i et forbund som Frihetsforbundet og motta felles informasjon og delta i samtalegrupper på sosiale medier er kollektive handlinger i den moderne verden, sier Lurås.

Men han presiserer også at Frihetsforbundet nå er i ferd med å bygge ut lokallag [5], hvor det vil foregå aktivitet støttet finansielt fra forbundet sentralt. Han sier de ber medlemmene som ønsker å stå som kontaktpunkt om å ta kontakt [5].

– Det blir interessant å se hvor langt byråkratene og interesseorganisasjonene kommer til vri lovtolkningen for å hindre at Frihetsforbundet får de samme rettigheten som blir gitt til andre. Det er ingen rimelig grunn for å avslå våre søknad, sier Lurås.

Han sier videre at Frihetsforbundet allerede er i kontakt med jurister og at de kommer til å gå til søksmål mot staten hvis det blir nytt avslag.

– Vi har satt av et beløp som er tilstrekkelig for å stevne staten for retten, sier Lurås. – Vi kan ikke akseptere diskriminering på grunnlag av at folk ikke liker oss «deplorables» som har gått sammen i dette livssynssamfunnet. Her snakker vi om millioner av kroner som nektes våre medlemmer, mens det deles ut for eksempel til muslimske trossamfunn med ytterst betenkelig syn på demokrati og kvinners rettigheter, fortsetter han.

annonse

Lurås sier også at forbundet tilbyr seremonier og ritualer som Joys etterlyser.

– Man kan gå inn på hjemmesidene våre og se selv [6], sier Lurås, som også peker på en konfirmasjonspakke [6] som rulles ut.

– Vi har ikke tenkt til å gi oss før enten Frihetsforbundet har fått registrering og støtte, eller staten og politikerne vedtar å fjerne støtteordningen for alle tros- og livssynssamfunn, sier han.

–Vi kan ikke akseptere diskriminering mot oss og nedlatende holdninger om at vi ikke har et livssyn. Det er ingen forskjell på vår humanisme og den som Human-Etisk Forbund beskriver som sitt utgangspunkt. Men våre medlemmer kan ikke stå inne for den politiske virksomheten Human-Etisk Forbund (HEF) har utviklet og vi har dannet Frihetsforbundet, sier Lurås.

Han sier Frihetsforbundet også ønsker å spre budskapet sitt og ønsker alle nye medlemmer velkommen til å melde seg inn om de ønsker en kollektiv utøvelse av dette livssynet [4].

Meld dere inn [7] og bli med å bygge videre på Frihetsforbundet, sier Lurås.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474