- Resett - https://resett.no -

FrP, liberalistisk? Ikke narr meg til å le

Partileder Siv Jensen fikk flertall for å åpjne for alkoholservering på restauranter og steder der det serveres mat. Foto: NTB Scanpix

Geir Ugland Jacobsen ble nylig kastet ut av FrP i det som bare kan kalles en intern utrenskning. Anklagene går i hovedsak ut på [1] at Ugland ikke ukritisk bifaller Siv Jensen som partileder.

I offentlig debatt har vinklingen vært at dette handler om hva FrP skal være – skal det være nasjonalkonservativt, nasjonalliberalt eller skal det være et “liberalistisk folkeparti” [2]. Sistnevnte virker å være Siv Jensens foretrukne begrep. Og i denne saken har FrP og Siv Jensen satt en standard som tilsier at enhver som er uenig med liberalistisk folkeparti-konseptet til Siv Jensen ligger svært tynt an, og må ekskluderes umiddelbart. Vi ser at flere FrP profiler som tidligere har erkjent seg som “nasjonalkonservative” nå går vekk fra dette begrepet, og endog oppdaterer gamle facebookinnlegg [3] av frykt for å bli tatt med i dragsuget.

Dersom FrP hadde vært liberalistene, hadde dette virket svært logisk. Men i FrPs tilfelle er bare et lite problem: FrP er ikke liberalistisk. Ja, de er faktisk ikke i nærheten en gang.

annonse

Hva er liberalisme

I norsk kontekst, og særlig innen FrP, har liberalisme betydd en såkalt “nattvekterstat”. Det er et tankegods som går ut på at staten kun skal beskjeftige seg med å beskytte individets rettigheter og frihet, og at individets rett til eiendom er blant disse. Siden din inntekt er en form for eiendom, er det også av stor viktighet å beskytte folks inntekter mot skatt. Dette kjenner vi også igjen i retorikken til særlig FpU.

Relle liberalister er ganske ærlige på det, og erkjenner at når det ikke innkreves skatt, så kan heller ikke staten tilby velferdstjenester til folket, være seg trygd, gratis helsehjelp, gratis barnehage, gratis skole og så videre. Argumentet fra deres side har alltid vært at de private vil tilby disse tjenestene langt mer effektivt enn staten gjør, og at dette derfor vil være en fordel, og at selv de mindre velstående vil bli bedre stilt av de mer effektive private tjenestene.

annonse

Les også: Putin med bredside mot Vestens liberalisme [4]

Redistribusjon blir gjerne forkastet av liberalistene som umoralskt. Og det må de nesten gjøre; dersom eiendomsretten er hellig, så kan det ikke rettferdiggjøres å ta fra og gi til den annen, uansett hvor trengende den andre er.

For en prinsippfast liberalist er det, med ovennevnte prinsipper, ikke særlig vanskelig å pirke i stykker samtlige norske partiers programmer. Jeg er ikke liberalist [5] selv, men har som mange andre gått gjennom en liberalistisk fase. I dag gjenoppliver jeg mitt gamle selv og kommenterer FrPs partiprogram for 2021:

FrPs program: Mer trygd

FrPs toppsak på deres hjemmeside [6] har som viktigste punkt: “Mer til pensjonistene”. Her må vi selvfølgelig begynne å stusse. Hvorfor skal pensjonistene ha mer? Har de ikke spart opp penger mens de jobbet? Hvem skal skyldes for det, mine skattepenger? At dette er et ikke-liberalistisk forslag understrekes ved at kun SV slutter opp om denne politikken utenom FrP.

annonse

Mer statlige tjenester

Staten skal betale flere av dine tjenester, mener FrP. Tannhelse skal bli betalt av staten [7], og på sikt reduseres til samme egenandeler som fastlegen. De facto en nasjonalisering av et tidligere markedsbasert system. Legemidler skal ha lavest mulig pris [8] – altså ikke settes av markedet? «Egenandeler på legemidler må holdes på et moderat nivå», altså skal dette subsidieres. Primærhelsetjenesten skal «styrkes [9]» og her vil de at legene skal drive «oppsøkende virksomhet mot de yngste og eldste», og alt skal finansieres av staten. Sykehusene [10] skal gjøres like gode hvor enn de er i landet, betalt av staten. Forskning skal styrkes, da igjen med statlige bevilgninger. Ditto med psykisk helse, der de skal «sikre nok kapasitet i behandlingsforløpet» – et attråverdig mål, men de har vel ikke tenkt at den stakkars psykisk lidende skal betale for dette selv? En liberalist må si jo, det skal de. FrP sier at de økonomiske rammene må styrkes.

Og til slutt, de eldre. FrP vil at «du skal glede deg til å bli gammel» [11]. Tilværelsen skal bli aldeles rosenrød; et sykehjem skal «tilby en spennende hverdag for våre eldre gjennom aktivitet og glede». Finansieringen skal selvfølgelig gå mer gjennom staten, og de over 75 skal få «oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie». Det skal være «tilpasset botilbud til eldre, som f.eks. aldershjem, seniorhus og Omsorg+. Det kan skje i privat, ideell eller offentlig regi.» Det er selvfølgelig ikke spørsmål om hvem som skal betale for dette: Det er staten.

Dette er kun en liten del av hva FrP drysser over befolkningen. Staten skal utføre flere tjenester på ethvert plan – og dette i en stat som allerede gjør langt, langt mer enn hva en liberalistisk stat skal gjøre.

Les også: Ungarn og Polen starter tankesmie mot liberalismen i EU [12]

Det finnes en del moderate liberalister som aksepterer en viss form for statlig inngripen også – men ikke en eneste person som kan kalles «liberalist» vil anse det som akseptabelt at statens utgifter utgjør rundt halvparten av BNP, slik som i Norge. Mange av motsetningene mellom partiets program og deres faktiske politikk kunne vært løst om de kalte seg f. eks. «nasjonalkonservative» – men den fuglen har nok fløyet.

Riktignok har FrP et kapittel i sitt program om å redusere skatter og avgifter. Dette kan dog ingen ta seriøst. Hvordan kan en stat redusere avgifter og skatter, når enhver tenkelig budsjettpost er økt? Vet de ikke at skatter og statlige utgifter er relatert?

Norske budsjetter har i utgangspunktet ganske store rom for skattekutt, spesielt på grunn av subsidier til ineffektiv vindkraft, karbonfangst og enorme utgifter knyttet til innvandring og integrering. FrP kunne kuttet disse utgiftene og brukt dem til å kutte i skatter – men dette gjør de ikke, de har endog nedstemt et forslag som gikk imot karbonfangst. Selv ikke på dette planet klarer de å finne en faktisk statlig utgiftspost å redusere.

FrP: Sosialdemokrater med fokus på eldre

annonse

FrP kan ikke på noe vis kalles «liberalistiske». Siden jeg ikke er liberalist er ikke dette noe jeg i utgangspunktet har noe imot, men når gode mennesker utrenskes fra partiet fordi de ikke er liberalister, når partiet i seg selv ikke er i nærheten av å være liberalistisk – ja da er det noe som ikke henger på greip.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474