- Resett - https://resett.no -

Norsk klimafascisme i praksis

“The definition of fascism is the marriage of corporation and state”

“Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power”
Benito Mussolini

Det ble nylig publisert en artikkel på E24 [1] som jeg fattet litt interesse for og begynte å undersøke litt rundt. Det jeg fant ut, som jeg tror de fleste i landet er ganske uvitende om, var en del forbindelser mellom staten, deler av byråkratiet og mektige lobbyister som ikke hører hjemme i et folkelig demokrati. Nettverket og handlingene er ikke skjult, men blir ikke belyst eller problematisert av løgnpressen. Jeg vil i denne artikkel vise til noe av det jeg fant ut, samt belyse og kommentere de ulike problemstillingene som dukket opp.

annonse

Ifølge E24 finnes det over 70 miljøorganisasjoner i Norge. Dette gjør følgende spørsmål relevante:

Det henvises til Parisavtalen. Parisavtalen er blitt klimaevangelistene sitt svar på alt som skal til for jorden å være beboelig i fremtiden og. Men hva er Parisavtalen? Og vil den hjelpe for å redusere de menneskeskapte CO2-utslippene som ifølge klimaevangelistene skal hindre en fremtidig global oppvarming?

Parisavtalen [2] er en global avtale i regi av FN mellom de fleste av verdens land som skal redusere de menneskeskapte CO2-utslipp betraktelig. Problemet er bare at det er Vesten som har lovet å redusere noe som helst, og bare så mye de syns passer selv. Kina og India, som alene i dag står for en tredel av samlede utslipp i verden, anslår å nesten doble sine utslipp i løpet de neste 10 år. Åpenbart vil ikke Parisavtalen hjelpe mot noe som helst annet enn å ødelegge Vestens industriproduksjon, som allerede er «best i klassen» når det gjelder CO2-utslipp. Parisavtalen er åpenbart en gedigen bløff som ikke kan oppnå målet om reduserte globale CO2-utslipp, noe selv klimaevangelistene burde forstå.

annonse

Les også: Filosofiprofessor om klimasøksmålet: – Dommerne i Høyesterett vil ikke oppleve konsekvensene [3]

Det blir og henvist til FNs naturpanel (Ipbes). Dette er et panel i samme stil som FNs klimapanel, som også kommer med rapporter og anbefalinger. Det norske miljødirektoratet, som er underlagt miljødepartementet, forklarer på sin hjemmeside [4] hva dette FN naturpanelet blant annet driver med:

«Rapporten (fra FN naturpanel) trekker blant annet fram disse tiltakene som avgjørende:

Her ser vi at norske myndigheter bla. fremmer rent globalt kommunistisk tankegods fra FN. Straff for å forurense betyr i denne sammenheng straff for CO2-utslipp. Kjøtt vil for eksempel snart bli CO2-skattlagt. Hva har «Rettferdig fordeling av godene og Rettighetene, kunnskapen og verdiene til urfolk og lokalsamfunn må anerkjennes» med miljø å gjøre? Eller for den slags skyld, hva har dette med klima å gjøre?

Det mest intessante som kommer fram er imidlertid henvisningen til en klimaorganisasjon som heter Skift [5], som omtaler seg slikt:

«Skift er et næringlivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet.»

Dette er hva de selv vil:

Skift har ZERO og WWF som partnere. Her kan nevnes at ZERO er finansiert av mange av de samme private og statlige bedrifter som står bak Skift. WWF er hovedsakelig finansiert av norske skattebetalere med Norad som største bidragsyter.

Hvem er så disse «klimalederne» fra næringslivet? Man kunne gjerne tatt et kort resyme av de fleste, men det tar for mye plass. Men i styret sitter blant annet Jens Ulltveit-Moe, som har tapt store deler av sin milliardformue på en mislykket satsning [6] på «det grønne skiftet». Noen fellestrekk bør nevnes:

annonse

Skift må anses som en mektig lobbyorganisasjon og har allerede hatt møte direkte med regjeringen [7]. Skift sitt virke er en direkte trussel mot demokratiet og må etter min mening anses som moderne fascisme.

Jeg vil samtidig gjøre det helt klart at Selvstendighetspartiet (ShP) er et ekte miljøparti. Vi ønsker et effektivt miljøvern av norsk natur, skog, vann, nærmiljø etc. Vi er også åpne for å hjelpe andre land både fjernt og nært på dette viktige området. Men vi tar sterk avstand fra den rådende klimabløffen som fastslår med tilnærmet religiøs overbevisning at menneskeskapte CO2-utslipp fører til at det globale klimaet blir betraktelig varmere. Det vi derimot vet, er at økte mengder med CO2 har gjort planeten grønnere, noe som vi i ShP mener bare er positivt. Vi sier derfor nei til vindkraftutbygging som raserer norsk natur og forurenser nærmiljøet på utallige måter. ShP ønsker en strengere praktisering av lovverket under prinsippet om at den som forurenser må betale for skader gjort på natur og miljø.

Den norske klimafascismen [8]

Tegn abonnement [9] eller støtt oss på andre måter [10] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474