- Resett - https://resett.no -

Født Fri begjært konkurs

Etter måneder med strid ble stiftelsen Født Fri onsdag begjært konkurs, ifølge Brønnøysundregistrene, sitert av NTB.

I begynnelsen av november ble det kjent at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) bestemte seg for å holde tilbake driftsstøtten til stiftelsen, som ledes av Shabana Rehman Gaarder, på 3 millioner kroner for andre termin i år.

Revisjonsselskapet EY konkluderte med at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

annonse

Født Fri har klaget Imdis vedtak inn for Kunnskapsdepartementet.

– Det kan ikke være tvilsomt at Imdis vedtak er ugyldig både som følge av tilblivelsesmangler, sviktende saksbehandling og feil i det faktiske grunnlag, het det i klagen.

Imdi mottok 11. august et varsel knyttet til flere forhold vedrørende den økonomiske styringen av stiftelsen. På bakgrunn av dette varselet ble det igangsatt undersøkelser av økonomistyringen. Granskingen har i alt kostet rundt 1,5 millioner kroner.

annonse

Født Fri har siden 2017 arbeidet med å fremme likestilling og motvirke negativ sosial kontroll, og har over de siste tre årene blitt tildelt vel 15 millioner kroner fra staten.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474