Foto: AFP / NTB
annonse
annonse

Folk har trodd på «fantastiske» ting lenge før de sosiale medienes fremvekst. Slik sett er ikke den sterke overbevisningen enkelte har om at massivt juks fratok Donald Trump seieren kun utslag av internett.

Det er nok å nevne de store bibelske religioner, jødedom, kristendom og islam. Påstandene som ble fremsatt om guds inngripen, om mirakler, engler, hellige ånder og profeter ble trodd av noen og latterliggjort av atter andre for hundrevis og tusenvis av år siden. Kampen om sannheten og engasjementet og viljen til å kjempe for nettopp det man selv tror er sant, har eksistert i uminnelige tider. Det andre enn man selv har ment var riktig, har til alle tider fremstått som «sprøtt».

Trump grep i 2015-16 fatt i en eksisterende, folkelig motvilje mot et privilegert økonomisk-ideologisk system. En motvilje som gikk langt forut for hans tid og som var dyp og på mange måter rasjonell. Det måtte imidlertid en helt utradisjonell mann til for å vinne frem i et valg og faktisk fortsette sin kontrære linje etter at han var valgt.

annonse

De etablerte kreftene i mediene, i akademia, i kulturlivet og i politikken hatet imidlertid Trump, og klarte ikke å legge skjul på det. Dermed har splittelsen i USA bare økt. Folk har blitt tvunget til å velge side, og begge sider har gravd seg ned i skyttergraver hvor de kun lytter til seg selv og ser sin kamp som den «rettferdige». I sommer var det Antifa og BLM som mobiliserte og brukte vold, i Washington 6. januar var det Trumps støttespillere som ble fysiske.

Det hevdes den dag i dag at Jesus sto opp fra de døde og at Muhammed var Allahs sendebud. Min spådom er at det vil finnes mange selv om ti-femten år som kommer til å hevde at Trump ble frastjålet millioner av stemmer. En del av hans støttespillere har fått en sektliknende, religiøs aura over seg. Slik sosialister og klimaengasjerte i Vesten også har. Og når man simpelthen har bestemt seg for å «tro», da er argumenter, logikk og kritisk sans fånyttes.

Jeg vet ikke om Trump selv tror på det han sier om at han ble frastjålet valget og at det egentlige var en «brakseier» («landslide») for ham selv. Tidlig i prosessen etter valget, da han blant annet distanserte seg fra Sidney Powell, virket det som han var litt skeptisk selv. Men skal man dømme etter en lekket telefonsamtale med statssekretæren i Georgia, Brad Raffensperger, er det ikke godt å si hva han tror.

annonse

Det internett og sosiale medier har muliggjort, er å la rykter og påstander leve sitt eget liv, uansett om de blir eller ikke blir tilbakevist. Informasjon kan eksistere i et mangfold av kommunikasjonssiloer og spres meget raskt. Selv om FBI og andre faktisk etterforsker valgjuks, kan det eksistere påstander om at de ikke har gjort det. Noen tror det ene, andre det andre. Og alle har sine yppersteprester og figurer med autoritet, som de tror på.

Trump har for mange i USA, og noen her i Norge, blitt en slags frelserfigur. En mann som er rettferdig og som kjemper heroisk mot de onde menneskene og kreftene. En slik frelser skal man støtte lojalt opp om uansett. Og alle som forlater ham, er forrædere som kjemper mot Sannheten. De som vil ha en norske versjon av dette, kan følge med på Document.no.

Men de som er slik «fanatisk» oppsatt på å støtte Trump, er neppe i flertall av de som har sett positive ting med det han har stått for. Jeg tror verken de er i flertall blant Trumps en gang tilhengere i USA eller i Norge.

For vi skal huske her at en hoveddel av støtten til Trump kom fra folk som var lut lei av falske narrativ, unnlatelser, skjønnmaling og ideologiske agendaer fra mainstream mediene.  Med andre ord en betydelig del av befolkningen. Eller sagt på en annen måte: Man oppfattet de etablerte kreftene for å fare med løgn, nekte å omstille seg til fakta og tviholde på det de ønsket at skulle være sant.

Og nå har vi fått en ikke ubetydelig andel av folk blant Trumps tilhengere som etter min mening gjør akkurat den samme mentale feilen som de man i sin tid reagerte mot. Man ser Trump som ufeilbarlig, man tar ikke innover seg motforestillinger til det man selv håper skal være sant. Man fordømmer folk fra sin «egen leir» som man oppfatter er for svake i troen på sin egen sak.

Jeg er dessverre forberedt på at denne teksten også blir dårlig mottatt blant en del av Resetts lesere, og det kommer nye trusler om oppsigelser av donasjoner og abonnementer. Men som jeg sa tidligere, Resett er ingen sekt. Vårt ståsted har hele tiden vært å lete etter realiteter og ikke ukritisk å støtte noen person eller parti.

Les også: Carl I. Hagen og Tybring-Gjedde ut mot Trump: – Han går i skam

Og det vil være en grov feiltakelse av den motbevegelsen som Trump var med å gi liv til om den skulle hengi seg til en faktaresistent, nærmest religiøs bevegelse uten kontakt med virkeligheten. Det er simpelthen ikke kommet opp gode nok bevis på formelt juks i et omfang som skulle tilsi at Donald Trump vant nok valgmannsstemmer. Og det stemmer ikke at det Trumps advokater har kommet opp med ikke har blitt undersøkt i det hele tatt.

annonse

Hele dette bildet av hundretusenvis av falske stemmer, som Trump selv har påstått, er en beklagelig distraksjon fra den måten dette valget faktisk var påvirket på. Det er ingen tvil om at de store mediegigantene brukte penger og sin makt på å påvirke folks preferanser og stemmegiving. Trolig var det også utslagsgivende for at Biden vant. Og det er da også et demokratisk problem, men den type påvirkning er bare en forlengelse av en virkelighet som har eksisterte lenge hvor folk med mye penger har kunnet donere til ulike kandidater, og hvor disse donasjonene har blitt brukt på politisk reklame på tv og i aviser. Men den type «urettferdighet» er ikke formelt valgjuks, slik det har blitt påstått skjedde i presidentvalget i 2020.

Det var ikke Donald Trump som direkte oppfordret sine tilhengere til å storme Kongressen. Men han har aktivt spredd i beste fall udokumenterte og usannsynlige påstander om massivt valgjuks – og i verste fall påstander som han selv vet er grunnløse og allerede tilbakevist. Og hvis du forteller noen at de er tatt ved nesen, vil en intelligent person også forstå at de kan bli sinte.

Derfor har Trump et stort ansvar for det som har skjedd. Og han bidrar dermed til at også de faktisk positive tingene han har oppnådd og representert, blir vanskeligere å ta i forsvar heretter.

Trump trakk det rett og slett for langt. Han krevde at folk, inkludert hans egen visepresident Mike Pence, skulle gjøre ekstraordnære ting for å holde ham ved makten på tross av det de kunne se med sine egne sanser at hadde skjedd.

Donald Trump er fortsatt president i 13 dager til. Tiden kan han bruke til å forsone sine tilhengere med at Joe Biden overtar 20. januar. Det er derfor positivt å registrere den siste meldingen fra Trumps hånd:

– Selv om jeg er fullstendig uenig i resultatet av valget, og fakta støtter meg, så vil det uansett bli en fredelig maktovertakelse 20. januar. Jeg har alltid sagt at vi ville fortsette vår kamp for å sørge for at bare lovlige stemmer ble opptalt. Selv om dette representerer slutten på den mest fantastiske førsteperioden for noen president i historien, er det bare starten på vår kamp for å gjøre USA fantastisk igjen, skriver Trump.

Kampen mot de etablerte mediene og den akademiske og politiske eliten, var opprinnelige en kamp for realisme og mot politisk korrekthet kjennetegnet av at det man vil skal være sant, også er det eneste det er lov å si.

Det må vi ikke glemme.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon