- Resett - https://resett.no -

Advokat Trond Ellingsen besvarer noen av innleggene han har fått i Mustafa-saken

Ellingsen har forsøkt å forklare den rettslige bakgrunnen for utvisningen, men isteden har han møtt en mur av følelser.

Foto: Privat

– Muligens burde jeg latt det være. Denne saken er så betent at juss og faktum ikke trenger gjennom den mur av følelser som florerer hos Mustafas støttespillere, herunder et flertall av Askers lokalpolitikere, skriver han i Budstikka [1].

Mustafa Hasan kom som flyktning med sin mor og søsken da han var seks år gammel. Moren gav falske opplysninger til norske myndigheter, og de fikk opphold. Dette ble etter hvert avslørt og familien ble utvist. Moren har forlatt landet, mens Mustafa fikk midlertidig opphold til han ble myndig. Nå har han fylt atten år, men vil bli i Norge. Det har skapt et stort engasjement. Blant annet har kommunestyret i Asker påberopt seg å betale Mustafas saksomkostninger på nær 275 000 kroner.

annonse

Les også: Asker kommune vil betale utviste Mustafas gjeld: – Hvorfor det? spør advokat Trond Ellingsen [2]

Advokat Ellingsen skriver at foreløpig lavmål er innlegg datert 19. desember fra Julia Lysgaard Shirazi og 29. desember fra Maria Ohnstad.

Julia Lysgaard Shirazi hevder at «Å fortie ett av to statsborgerskap er noe annet enn å lyve om identitet». Dette er feil, sier Ellingsen. Moren oppgav at hun var statsløs. Men hun fornyet sitt jordanske pass da hun bodde i Norge.

annonse

– Hvor har jeg dette fra? Det står i Borgarting lagmannsretts dom av 13.12.17 som fastslo at Utlendingsnemndas vedtak om å avslå oppholdstillatelse for henne og blant andre Mustafa var gyldig.

Les også: Reagerer på at 18-åring sendes ut av Norge [3]

Ellingsen skriver videre at det er korrekt som Maria Ohnstad skriver at saken var to ganger i Oslo tingrett.

– Men det er feil at tingretten i den første dommen besluttet at de skulle få oppholdstillatelse. Tingretten skal kun vurdere hvorvidt det foreligger et gyldig vedtak.

Retten kan ikke overprøve Utlendingsnemnda, de kan påpeke feil, og sende saken tilbake for ny behandling. Ellingsen stiller også spørsmål om advokaten til familien. Han burde ha visst dette. Isteden har har påført Mustafa saksomkostninger på 243.750 kroner.

– Men advokaten tjente sikkert en del på det, han gjorde det neppe gratis, avslutter Trond Ellingsen.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474