Geiranger. Stock Connection/REX (2353795a)
annonse

Norge har en lang historie, av oss som opprørere.

Om det skrev en Yngvar Hartløfsen godt, langt og leseverdig i kommentarfeltet etter mitt innlegg på Resett 3/1/21 med tittelen «Den store katastrofen er deg, Erna».

En venn av meg, en fjellbonde, gjorde meg oppmerksom på denne kommentaren, at det var bøndene i tidligere tider som gang på gang sto bak disse opprørene, helt siden Kong Sverres tid 1150 -1202, og senere. Og at bøndene var konservative og sterkt opptatt av nasjonalisme og sitt daglige brød. Og mange er det fremdeles.

annonse

I hvilken grad dagens Senterparti «står i tradisjonen» gjenstår å se, men deres motstand til EØS/EU lover iallfall godt. Dette omtalte Steinar Bergstøl Andersen 5/1/20 på Resett under tittelen «Får i ulveklær» hvor hans gode spørsmål var om partiet selger valgflesk i moderne tid. Det vet ikke jeg å svare på. Men at det er slik i krig og vanskelige tider at folk har en tendens til å slutte opp om den «gjeldende» makten, i håp om vettig styre. Noe makten tar fordel av ved å bevisst å fremme problemer og frykt. Det gjør Erna Solberg iherdig for tiden.

Les også: Den store katastrofen er deg, Erna (+)

Fjellbondevennen min påminnet meg at under avstemningene om EU knyttet Anne Lahnstein seg ikke til noen side, rødt eller blått, det sto det respekt av og hun vant mange stemmer ved nettopp ikke å gi etter for det presset. Gjør Sp det igjen, et tredje uavhengig, et klart eget statsminister-alternative til Norges beste, da kan de virkelig få makt og mulighet til å gjøre den forskjellen etter valget som velgerne økende håper på. De færreste vil nemlig Norge underlagt fremmede. Og de svenske tilstandene greier ikke riksmediene lenger å skjule for oss. Bare det at de prøver, det røper dem som uærlig propaganderende.

annonse

Det gjør de også blant annet ved å fremheve såkalte «meningsmålinger». Men disse, som nær all politisk «statistikk» er ikke til å stole på. De reflekterer fusk både gjennom sin spørsmålsstilling, det vil si måten og valg av spørsmål, samt selektivitet met her tenkes valg av publikum og til slutt gjennom rapportering, det ønskede resultatet til-fuskes ofte. Og folket lar seg lure. At «folket» er til de grader positive til dagens politikere og EØS/EU synes et folkelig bedrag, når vi vet makten alltid fusker. For aldri gir den makten fra seg frivillig, ikke før den reelt er over og ut. Bare vent litt og se konturene slik «spillet» avtegner seg. At Erna heies frem og mest av venstresiden er dessuten et godt tegn på ekstra mange ugler i mosen.

Les også: Alt Erna Solberg gjør, koster oss penger

En i kommentarfeltet sa det slik: «Hvordan kan man tolke norske politikeres grenseløse behov for å slå seg for brystet og med høy stemme brøyte seg frem på den internasjonale arena for å gjøre seg sentral i løsningen av andre lands problemer? Så fjernt fra vårt eget stuevindu som det går an å komme – – som ikke gjør forskjell, annet enn å ruinere vår egen fremtid»? (Dette fritt og kort gjengitt fra debattanten Gaarrean). I det hele tatt, mange vektige innlegg som vanlig på Resett, men avbrutt forstyrrende og med vitende vilje av politiske påsatte profesjonelle oppviglere. Det venstreside vet best er å ødelegge, ikke å bygge.

Den viktigste skillelinjen dagens Norge står nå mellom nasjonalister og globalister: Dem som vil nasjonens beste, fedrelands-folket. Og de andre, jeg kaller dem her utopistene, Både riksmediene, partiene og politikerne bevisst søker å avlede denne essensielle diskusjonen ved å fremheve allslags andre mindre viktige ting. De sloss da for sine taburetter og karrierer, ikke for folkets beste. Ei heller selveste statsministeren. Hun og andre burde spørre seg selv hvorfor økende mange tør bruke så sterke ord mot henne og politiker eliten. Indikerer ikke det at velgerne og nasjonen må tas på alvor etter hvert, også etter valget? For hva vi bittert har erfart er at straks streberne har sikret seg sine kjøttbein bryr de seg døyten i oss, før neste valg og knapt nok det. Noe mindre trofast enn politikere å se etter finnes ikke. Som mannen sa, få deg da heller en hund.

Les også: Mislykkede halv-studerte fjols har landet liten nytte av

En som var med under forhandlingene da EØS-avtalen ble vedtatt i 1994 var Øystein Steiro Sr. Under overskriften på Resett 13/8/19 skrev han forklarende: «EØS-avtalen gjør Norge til en EU-koloni» og det debattinnlegget gjemte jeg på. Han konkluderte slik, ikke lenger har vi som Grunnloven bestemmer et demokratisk valgt Storting som avgjør rettsutviklingen i Norge, men i realiteten råder 55,000 byråkrater i Brussel. Gro lurte det folket trill rundt. Anne Lahnstein og Nei-folkets innsigelser ble brutalt overkjørt. Og som Steiro sier: Det innebærer at vi stadig avstår mer suverenitet og selvråderett til Brussels. Og slik i realiteten til nåtidens tyske lebensraum. Acer-avtalen et landssvik og Marrakesh traktaten likeså, begge under Erna.

Men engelskmennene oppdaget tegningen, og sa stopp. I utmeldingsprosessen fikk de sågar en bedre avtale på viktige punkter enn den Norge har gjennom EØS. Det er bare å gratulere britene, de ville ikke seg spises bit for bit. Vi har et tannløst Storting som har det for godt til å bry seg med oss folket. Og som nå tillater regjeringen å påta seg FN ansvar for Afghanistan etter at Erna (med våre penger) fikk «kjøpt» seg plass i Sikkerhetsrådet, et nytt pengesluk. Bare vent, allerede er Norge gitt flere tunge roller som lederskap av sanksjonskomiteer med hovedansvar mot Nord-Korea og terroristene i IS og Al Qaida. Magemålet og appetitten har ingen ende.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse