Pink Floyds album The Wall advarte oss mot vår indre nazist. I år er det 40 år siden utgivelsen. Skjermdump fra filmen The Wall.
annonse
annonse

Kloakkrotter, rasistblogg, fascistsponsor, det er jo lov å si slikt om ytre høyre, og dermed må det vel være lov å hugge disse ned med machete også?

Etter stormingen av Capitol Hill av Trump-supportere i scener vi er vant til å se i land som omtales som bananrepublikker, har reaksjonene ikke latt vente på seg.

Norske journalister er i høygir, her hjemme skjer det lite spennende. Det er jo bare klima, klima, klima og mangfold som står på menyen. Endelig kan NRK og andre hive seg på sensasjonen, nå advares det om den kommende stormingen av Stortinget ved neste valg. Nestlederen i Antirasistisk senter Ervin Kohn er bekymret over radikaliseringen på internett. I dax18 kom han med sterke men vage advarsler. Kohn mener at vi ikke usannsynlig vil oppleve illsinte masser storme Stortinget, det er selvfølgelig høyrekreftene han refererer til. Kohn mener enkelte, men kan ikke si hvilke alternative medier som fungerer som katalysatorer for ekstremisme, antisemittisme og som undergraver demokratiet.

annonse

Han kan umulig mene Resett, som har som formål å fremme ytringsfrihet, kjempe for frihet og individets egenart, for demokrati og et liberalt samfunn basert på det beste i den vestlige kulturhistorien. Resett har for øvrig dekket jødenes eneste nasjonalstat Israel der de kan leve i fred på en svært fordelaktig måte, i motsetning til NRK og andre medier.  Så godt er det dekket at journalist Maria Zahler  ble invitert til Israel av den israelske ambassadøren. Ansatte og styret har vært hjemme hos ambassadøren og spist lunsj, en fin opplevelse.

Resett har skrevet om forfølgelsen av jøder i Malmø og Frankrike så forbilledlig at den kjente og erklærte nynazisten Tore Tvedt, lederen for Vigrid, mener at avisen er styrt av jødiske interesser. I tillegg er Resett kontrollert opposisjon, og undertegnede er en agent for en  tyrk/mongolsk islamistisk konspirasjon mot Norge. Resett og dem som er involvert angripes i nettfora av nazistister, de som kaller seg Den Nordiske Motstandsbevegelsen, og av aktivister på den radikale venstresiden. Jeg tolker det dithen at Resett ligger trygt i midten der avisen burde ligge, hatet av ekstremistene i ytterkantene av samfunnet.

Krystallnatten 2.0

annonse

Med det som nå kommer skal jeg være enig med Ervin Kohn i, om vi ser ting i lengre historiske linjer. Den 9 – 10.november 1938 ble 30 000 jødiske borgere i Tyskland og Østerrike arrestert og sendt i ulike konsentrasjonsleire. 1400 synagoger ble brent, og over 75 00 jødiske butikker vandalisert og plyndret. Det endte med at over 6 millioner jøder ble masseslaktet i en industriell skala verden aldri har opplevd før eller siden, kun fordi de var jøder.

Den samme taktikk som ble benyttet av nazistenes brunskjorter Sturm Abteilung (SA) til å knuse butikkene og næringsgrunnlaget for jødene, benyttes av samfunnets nye SA. De har flyttet inn på Twitter og oppfordrer til boikott av selskaper, kontakter arbeidsgivere for å få meningsmotstandere sparket, dette kalte nazistene for Berufs Verbot, altså yrkesforbud. Det nye SA lager lister over fiender, jager i flokk og mobber folk til taushet, kun fordi de tenker annerledes.  Likheten er slående. Nå skal facebookprofiler og nettsteder slettes og renskes ut, slik som under krystallnatten.

De har forakt i hjertene og er vår tids proto-fascister

Folkemordet i Rwanda 1994 gikk Hutuene til angrep på Tutsier og tok liv av mellom 800.000 og en million, de fleste ble hugget opp i biter med macheter. Først demoniserer man en gruppe med mennesker, det være seg etniske, religiøse eller politiske. Tutsiene ble kalt skadedyr og kakerlakker, høres det kjent ut? Overgriperen dyrker frem sin egen renhet og overlegenhet, man hauser opp befolkningen slik at de forberedes mentalt på å kunne bli med i lynsjemobben. De samme trekkene som ulmer i ett samfunn før den kommende utrenskelse vi ser konturene av i Norge. De forbereder seg på den etiske rensingen av samfunnet.

Den etiske rensingen som kommer vil minne litt om ett folkemord, bare at det er mord på verdier, drap på tanker og meninger som ikke kan tolereres. Annerledestenkende skal hakkes i stykker i avis-spaltene og i tv-skjermene sik Hutuene hakket ned Tutsier med machete.  Den etiske rensingen skal med inkvisisjonens nidkjære flamme brenne vekk kjetteri, renske ut det onde og skape et rent nytt samfunn, fri for brysomme meninger.

En folkefiende

Er du konservativ er du ille ute, er du imot vindmøller, kritisk til fjerning av parkeringsplasser i sentrum, uenig i klimatiltak, liker dieselbiler eller er urolig for høy masseinnvandring og hva dette kan føre med seg av problemer, er din tid ute. Det er nemlig etisk forkastelig å stille spørsmål. I den nye statsreligionen «mangfold», dyrker man mangfold, kun så lenge det er det definerte mangfold er vedtatt av de rene.

Jeg er enig med Rune Berglund Steen i ARS, retorikk og ord er viktig. Retorikk og måten man prater om mennesker fører til handlinger. Når Berglund Steen og andre på den politiske venstresiden i Norge skvetter rundt seg med stigmatiserende merkelapper, er dette bare forløperen til den renselsen som skal komme. Man må berede grunnen, for om noen skal på bålet må man først finne noen å brenne, og hva brenner bedre enn de merkede?

annonse

En observasjon jeg har gjort meg er hvordan dette gjøres. Delvis gjennom dekonstruksjon av ord, der ord skifter mening, man lager nye ord og utrykk som man kan putte folk inn i.

Ny-fascist, islamofob, nyrasist, nasjonalkonservativ, ytre høyre, høyrevridd, fantasien kjenner ingen grenser. Først er man konservativ, så høyre, så høyrevridd som leder til ytre høyre. Veien derifra til høyreekstrem for så å ende opp som ny-fascist er kort. Det endelige målet er selvfølgelig å få stemplet meningsmotstanderen som nazist.

Har du utrykt bekymring over høy innvandring så er du innvandrings skeptisk, derfra skyves du umerkbart ut til innvandrings kritisk, derifra er veien kort til rasist, og når du er blitt rasist så er du jo per definisjon høyre, og er du høyre så er du høyrevridd og dermed ytre høyre, og er du ytre høyre er du høyreekstrem og dermed automatisk nazist. Jeg regner med at du nå ser oppskriften?

Kanseleringskulturen dyrkes, dem man er uenige med skal demoniseres og utestenges i god SA esprit de corps. De nye brunskjorter stenger ned stemmer i samfunnsdebatten ved aggressivt å mobbe, trakassere og angripe dem som avviker. Man er overhodet ikke interessert i å ha en dialog eller debatt. Man vil at motstanderen forsvinner fra jordens overflate, slik som jødene skulle forsvinne.

Redaktør Lurås skal ikke kunne delta i debatter på NRK, han skal som den nye jøden, forvises og tillegges skyld. Alt som var galt i Tyskland var jødenes skyld, alt som er galt i Norge er Helge Lurås sin skyld. Twitter-mobben er så aggressive at Fredrik Solvang som kun prøver å gjøre jobben sin valgte å slette sin konto.  Twitteratet var ikke bare forbannet på Solvang, forbannelsen over NRK som slapp til Asle Toje på nyhetene for å kommentere det som skjedde i Washington skapte harme, han skal også ties og utrenskes.

Etter at Toje kom med sin siste bok så Morgenbladet og Klassekampen sitt snitt til å skyve Toje litt lengre ut på høyreaksen. Det var Vårt Land som tok kaka og kalte like greit Nobelkomite-medlemmet for ytre høyre, altså steget før nazist. Storm Abteilungs intellektuelle fane førere pekte ut en ny fiende, Toje undres hvorfor. «Det er nærliggende å tro, at brohodet «hatsnakk» skal utvides til å utdefinere perspektiver som er en konstruktiv del av ordskiftet.» Toje lot seg ikke plukke på nesen.  Det endte med at Vårt Land måtte be om tilgivelse og dementere uttalelsen. Men ta deg i akt, slippery slope, denne brunbeiseingen driver de med hver dag.

annonse

Demokratiet dør i mørket.

Journalister og massemedier kalles den fjerde statsmakt, det er disse som skal vokte over og påse at våre institusjoner og den offentlige diskurs er opplyst. De skal tilrettelegge for en åpen og god samtale, slippe til et mangfold av stemmer, og på en så nøytral måte som mulig formidle nyheter. I lederspalter og redaktørens kronikker kan de selvfølgelig kommentere og komme med avisens syn. Dette skjer nå i større grad også i formidlingen av nyheter. Godt hjulpet av den politiske klassen og statsfinansierte særinteresseorganisasjoner, sprer ensrettingen seg som kreft igjennom hele samfunnet, i alle fora.

Alle skal gå i takt, alle skal med, nåde den som ikke adlyder. Hvor finner vi den fjerde statsmakt i alt dette? De er i front med fanen høyt hevet, de driver prosessen fremover. De setter dagorden, utpeker fiender eller autoriteter, bestemmer hvem som skal slippe til, hvem som er snille, hvem som er slemme. De lager spillereglene, de er dommer og bøddel i samme vending. Kan de regnes som journaliser når de opptrer som politiske aktivister fritatt for demokratisk kontroll? Man kan ikke stemme ut nyhetsavdelingen i VG, man må bare bøye hodet.  Nå skal Rustad visstnok kastes ut av redaktørforeningen fordi hans politiske analyser ikke faller i smak hos enkelte redaktører.

Trump: – Ytringsfriheten er under angrep som aldri før

Du skal skamme deg over å kjøre bil, spise kjøtt, reise med fly, stille spørsmål ved innvandring, globalisme eller enda verre, stille spørsmål ved pressen.  De som tar til motmæle er fienden, og fienden er alltid høyreekstrem! Høyreekstremismen er nå blitt ett samlebegrep der man putter alle som motsetter seg ensrettingen. Er du Liberalist og imot en stor sentralstyrt stat, da er du høyrevridd. Er du imot høye skatter og avgifter, bompenger og ACER, da står du i ledtog med ytre høyre. Stiller du spørsmål ved SSBs statistikk, nører du opp om konspirasjoner og er dermed høyreekstrem. Ønsker du mer lokaldemokrati og selvstyre i stedet for at Brussel skal bestemme, er du en trussel mot demokratiet og er derfor ytre høyre. Slik kunne jeg holdt på i det endeløse.

annonse

Det siste grepet er at vindkraftmotstandere settes i samme boks som høyreekstreme. Hege Ulstein, mest kjent for å støtte lemlestelse av kvinners underliv, gikk til angrep mot vindkraftmotstandere generelt. Organisasjonen Motvind fikk passet sitt skrevet i. I innlegget “Motvind fra alle kanter” forsøker Ulstein å plassere motstandere av landbasert vindkraft ytterst til høyre i det politiske landskapet. “For ytre høyre kan det se ut til at vindmøllen er blitt den nye muslimen”, påstår hun, og insinuerer dermed at høyreekstreme rasister har hopet seg opp i vindkraftmotstandernes rekker. Som du ser, alle som ikke innretter seg skal i ytre høyre boksen. Venstresiden har en plass til alle dissidenter, til alle som nekter å innrette seg, de er alle høyreekstreme, de er alle fiender av staten og felleskapet. Hadde Ulstein med hennes like kunne bestemme hadde alle blitt sent på omskoleringsleir slik som i Kina.

Retorikken som benyttes skal skade og ramme hardest mulig. Ett eksempel på dette er Filter Nyheters dekning av Steve Bannons besøk i Oslo. Document.no hadde invitert Trumps valgkampstrategi Steve Bannon til Oslo for å holde foredrag. Undertegnede syns det ville være spennende å høre på Bannon, og høre hvordan han hadde klart å få valgt en realitystjerne med rar hårsveis og ordforrådet til en treåring til verdens viktigste embete. Skuffelsen ble stor, Bannon snakket kun om Kina, og om totalitære krefter som er i sving rundt om i verden, ikke et pip om Trump. Det sagt så var foredraget ganske tankevekkende, og lærerikt.

Redaktør Klungtveit i Filter nyheter vandret rundt i lokalene hvileløst og tok kun bilder av de som satt og så på.  Han var ikke interessert i Bannon, kun publikum. I dekke av å være journalist tar han bilder av alle som deltar på arrangement som han ser på som folkefiender, slik at det kan lages ett foto arkiv over personer som skal renskes ut når tiden er inne. Overskriften ble selvfølgelig snekret sammen slik at den skulle kaste et mest mulig ekkelt lys, og stigma over alle som kom. «Festaften med Fjordmann» selvfølgelig, mannen som inspirerte terroristen og massemorderen Breivik var også en av de 250 tilhørere som ville se Bannon.

Men hvorfor var ikke overskriften, Helaften med Bannon, Helaften med Rustad, eller Foredrag om Kinas dominerende rolle i verden? Vi vet hvorfor, fordi Klungtveit vet hvordan han bruker retorikk for å demonisere og mistenkeliggjøre mennesker og grupper. De urene skal klebes til Breivik, lekkert innpakket som journalisme. En liten dråpe av hat i en endeløs strøm som bereder grunnen til utrenskelsen som han ser frem til. Vær du trygg, den kommer.

Oppskriften på massedrap.

Opptakten er snikende, umerkelig før et hvert verdimord, meningsmord, etisk rensing eller folkemord for den saks skyld. I alle land der utrenskinger har funnet sted følger man den samme oppskriften. Det begynner som Ervin Kohn beskriver, små drypp, kritikk, merkelapper og tillegge meningsmotstandere holdninger, verdier og meninger de overhodet ikke har. Vage beskyldninger om umoral eller ubegrunnede beskyldninger om uønsket adferd. Advarsler om en skjult trussel og fare som man må ta hånd om før den stormer Stortinget.

Kloakkrotter, rasistblogg, fascistsponsor, det er jo lov å si slikt om ytre høyre, og dermed må det vel være lov å hugge disse ned med machete også? ANTIFA hevder det er helt legitimt å utøve fysisk vold mot mennesker som er klassifisert som ytre høyre, det er bare å glede seg. Det er også påfallende hvor stille det er fra de rettroende om noen som er stemplet på høyresiden blir utsatt for vold. For dem er vold legitimt så lenge den kan disiplinere og skremme folk tilbake i folden. Skal man lage omelett må det knuses noen egg. Venstresiden har en god og lang tradisjon for folkemord og utrenskninger, det er ikke bare høyreekstreme ideologier som har utført dette, om de ser dette selv er en annen sak.

Donald fra Innlandet

Det renner en strøm av «meningsblod» og ekte blod gjennom historien etter inkvisisjonens mørkemenn. De kommer igjen og igjen i hvert århundre, bare i annen innpakning. Perversjonen følger den menneskelige natur, ønsket om å dominere andre, tvinge sin vilje igjennom.  Alltid ikledd moralens aktverdige drakt, enten det er religiøse mørkemenn eller politiske. Veien til helvete er brolagt med gull, veien til utopia fører alltid til dystopia. Hvor er Jens Bjørneboe når vi trenger han som mest, den intellektuelle kraften som kunne rive i filler disse høyverdige hyklere?

Salme ved reisens slutt

Demokratiet dør i mørket, det mørket som bringes over samfunnet når journalister gifter seg med partipamper, fester med næringslivstopper og den selvdyrkende kjendiskulten. Når de jobber som freelance for NGOer, og som ser det som sin oppgave å oppdra et ulydig folk. Demokratiet dør når det er for sterke bindinger mellom statsfinansierte særinteresser, byråkrati, politikken og statsfinansiert media. Vi vet hvem de er, vi vet hvordan de prater, vi kjenner historien. I dag er blodet byttet ut med trykksverte, Nytt på Nytt og Dax18, effekten er den samme. Offentlig «henrettelse» for å ha meninger, andre meninger.

Mangfoldet og dynamikken mellom meninger som utgjør selve poenget med demokratiet må dø, slik at enfoldet og ensrettingen overlever. Det de etiske rene glemmer er at demokratiet er en reise i uenighet, og at man løser uenigheten ved samtale og finner løsninger og kompromisser. Vi reiser sammen i samme båt, vi må eksistere sammen og finne løsninger underveis. Det ser ut til at demokratiets videre seilas skal skje ved å kvitte seg med de brysomme med andre meninger. Litt som når muslimske migranter kaster kristne migranter over bord til den visse død på vei i gummibåten til Europa. Slik blir skjebnen til dem med feil meninger, det er bare å glede seg til ferden.

 

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon