Mustafa Hasan viser fram underskriftene for saken sin. Mustafa kom til Norge sammen med familien som seksåring, Moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008. Han har nåfylt 18 Âr og har fått beskjed om å forlate landet. Foto: Terje Bendiksby / NTB
annonse

Media overgår seg selv i å komme opp med begrunnelser for hvorfor 18 år gamle Mustafa Hasan må få bli i Norge.

Hasan, som kom til Norge fra Jordan sammen sin mor og fire brødre, har fått enorm oppmerksomhet fra media, noe som etter min mening har hatt innvirkning på hans utreisedato, som allerede er utsatt to ganger. Utreisefristen er nå utsatt til 1. juli.

Saken har vært oppe i domstolen og blitt utsatt tre ganger. Hasan selv beskriver de siste månedene som «en kamp for å overleve», ifølge NRK.

annonse

Men fakta i denne saken, i motsetning til hva flere aviser har skrevet, er at moren til Hasan er jordansk statsborger, og har vært det hele livet. Hun løy altså om sitt statsborgerskap ved ankomst til Norge, hvor hun oppga å være palestinsk flyktning. Familien skulle derfor aldri ha fått oppholdstillatelse i første omgang, og den ble da også tilbakekalt etter at dette ble oppdaget.

«Det er en avsporing av saken å gjøre dette til noe usikkert eller diskuterbart.», skriver UNE.

Vi snakker altså her om en familie som består av far og mor som svindler, samt deres fire barn. Naturligvis så er det barna som blir ofre for sine foreldres forbrytelser i slike saker. Men dette stiller seg ikke vesentlig annerledes enn barn av ansatte i forskjellige utenrikstjenester, som flytter rundt om i verden alt ettersom hvor arbeidssituasjonen tilsier dette. Der blir også barna revet vekk fra venner, skole og den trygghet og tilhørighet de måtte finne.

Ødegaard krever at UNE særbehandler ulovlig innvandrer: – Stopp utkastelsen av Mustafa Hasan!

annonse

Forskjellen, og den er stor, er at dette er lovlydige mennesker som utfører et arbeide. Da hører vi ikke et pip om at dette er så grusomt for de barna det gjelder. Hasan har bodd i Norge i 13 år. Det er lang tid, og det er naturlig at han føler seg norsk og selvsagt vil fortsette å bo i landet. Problemet ligger i at man ikke kan forskjellsbehandle, siden loven UNE opererer etter, i store deler er politisk styrt og man kan ikke la svindel lønne seg ved å bruke skjønn i enkeltsaker.

For, det hele dreier seg faktisk om at de plassene som denne familien har opptatt, skulle vært for noen andre som virkelig var flyktninger, og ikke migranter som kom for økonomisk svindel. Det er en grunn til at loven er der. Det er i grunn også påfallende at ved slike saker som denne, så bestrider media loven og mener at den er mangelfull eller for streng. Vi hører aldri VG eller NRK skrive noe om at paragraf 185, rasismeparagrafen, er for streng for eksempel.

Men som UNE sier her, dette er ikke noe å diskutere. Mustafa Hasan får skylde på sine foreldre, ikke bruke norske skattebetaleres penger til et utall med dyre rettssaker. Man kan gjerne ha sympati med hans situasjon, men loven må være lik for alle. Jeg anbefaler derfor Hasan om å reise til Jordan og heller søke seg tilbake til et universitet eller på en jobb i Norge, slik at han kan komme inn lovlig, hvis innreiseforbudet ikke blir gjort permanent.

Det hele er egentlig ikke verre enn det. Med den tilknytningen han har til Norge, burde mulighetene for ham være meget gode. Hvis han ikke kan komme tilbake igjen, så er det slik at livet hans begynner et nytt kapittel et annet sted. Slik er det for alle andre, så selvsagt skal det være slik også for Hasan.

annonse

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse