- Resett - https://resett.no -

Hvordan møte venstresidens mistro?

Noe som gjør det vanskelig å debattere og fremme meninger som går mot venstresiden er, etter min erfaring, at man blir møtt med mye mistro. Man blir nesten alltid tolket i verste mening.

Dette gjelder om man diskuterer økonomi, kjønn, klima eller innvandring. Da jeg var yngre, argumenterte jeg mye for frie markeder, mer ansvar og mindre reguleringer. I diskusjon med venstresiden hendte det ofte at de ikke argumenterte sak, men hadde en sterk mistro mot min motivasjon. Det var ikke uvanlig med beskyldninger om at jeg ikke brydde meg om fattige og at jeg ville at rike skulle bli rikere og fattige bli fattigere.

Det virket å være vanskelig for dem å tro at min motivasjon selvfølgelig var at frie markeder og mindre reguleringer vil føre til et bedre samfunn på sikt. Kanskje blir forskjellene større, men kaken blir også større: De fattige har et mye høyere velstandsnivå i dag enn de hadde for 100 år siden. Men min erfaring er å bli møtt med mistro og bli tolket i verste mening når jeg prøver å forklare slikt. Venstrefolk har rett og slett vanskelig for å forstå at jeg har gode motiver.

annonse

Mønster av mistro
Den samme mistroen er også til stede om temaet er kjønnspolitikk. Har man et annet syn enn venstresiden, blir man ofte møtt med insinuasjoner eller anklager om at man har et dårlig kvinnesyn, at man er homofob, eller at man ikke respekterer transpersoner.

Klima er ikke et tema jeg har satt meg inn i, men jeg ser at også på dette området, blir de som har et annet syn enn venstresiden møtt på samme måte. De blir beskyldt for å fornekte vitenskap, for ikke å bry seg om miljøet og naturen, eller for å være drevet av irritasjon over at noen vil nekte dem å kjøre bil og spise kjøtt.

Tenker man fundamentalt annerledes enn venstresiden om innvandring, har de en tendens til å tro at det er fordi man har fordommer mot innvandrere, og rasismeanklagene sitter løst. At man kan trekke andre konklusjoner på rasjonelt grunnlag og samtidig være et anstendig menneske med hederlige intensjoner, ser ikke ut til å falle dem inn.

annonse

Les også: H [1]vorfor er noen mennesker rett og slett onde, med utspekulert vilje? [1]

Hvem er egentlig de fordomsfulle?
Folk på venstresiden tror gjerne om seg selv at de er åpne, tolerante og fordomsfrie. Men oppførselen deres mot folk som ikke tenker som dem, er langt fra det. Min erfaring er tvert imot at de er fordomsfulle, intolerante og mistroiske mot mennesker med høyreorienterte meninger.

I deres verdensbilde er de gode mennesker som står opp mot rasisme og fordommer i hverdagen. Men det jeg ser, er folk som tolker andre i verste mening og kommer med stygge, falske anklager. Jeg ser folk som tror de bekjemper fordommer, men som selv har en fordomsfull og dømmende adferd.

Hvordan forholder vi oss til mistro?
Å gjøre dem oppmerksom på dette, er etter min erfaring det som fungerer best i møte med denne mistroen. Istedenfor å forsvare meg mot deres anklager, forsøker jeg å få dem til å se sin egen adferd. En måte å gjøre det på, kan være å stille spørsmål som:

Jeg er saklig uenig med deg om hva slags flyktningpolitikk som fungerer best, og du tror at jeg motiveres av fremmedfrykt. Hva sier det om deg at du umiddelbart antar slike ting om meg?

Er det uttrykk for et positivt menneskesyn å tro sånt om andre?

Har det falt deg inn at det er fordomsfullt å automatisk anta at jeg har dårlige motiver?

Jeg tror at innsikten slike enkle spørsmål gir, ikke bare kan hjelpe venstrefolk med å bli bevisste på hvor dårlige holdninger de egentlig har, men at det også kan hjelpe folk på høyresiden til ikke å la seg psyke ned av alle fordommene mot dem. Å stadig få slike anklager rettet mot seg, er tungt, og mange lar vær å si hva de mener fordi de ikke orker å ta imot. Men når man innser at venstresidens selvrettferdighet og fordømmelse er uberettiget, er det lettere å stå imot. Og en god måte å svare på, er slike spørsmål som kan få venstresiden til å bli klar over at de ikke er moralsk overlegne.

annonse

Les også: Tre lange år, men reisen har så vidt begynt [2]

Ved å svare på en slik måte, kan det være enklere å håndtere urimelige anklager. Istedenfor å argumentere fra en forsvarsposisjon, retter du oppmerksomheten mot deres dårlige holdninger og oppførsel. Da beveger du diskusjonen vekk fra å handle om hvorvidt du er et dårlig menneske eller ikke, til hva slags holdninger de har. Og det er deres holdninger som er problemet, ikke dine.

Tegn abonnement [3] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474